• Sold

Roermondsestraat 2 5912 AK Venlo

Price on request

Sales history

Listed since
September 11, 2018
Date of sale
June 8, 2021
Term
32½ month

Description

De eigenaar van het betreffende object is voornemens het registergoed aan de Roermondsestraat 2 te Venlo, bestaande uit een kantoorruimte op de begane grond en zes bovengelegen (studenten)kamers in de huidige staat en onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten te verkopen. De kantoorruimte is per 01-06-2018 verhuurd en de bovenliggende (studenten)kamers zijn ook allen verhuurd. Voor de voorgenomen verkoop heeft eigenaar Boek & Offermans Makelaars ingeschakeld om de begeleiding te verzorgen.

De totale huuropbrengst bedraagt op jaarbasis € 37.787,28 exclusief het voorschot op de verbruikskosten (gas, water en elektriciteit) en servicekosten.

Het object kent thans de bestemming ‘Dienstverlening’ binnen het vigerende
bestemmingsplan Venlo- Zuid.
De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- dienstverlening;
- wonen;
- kantoren tot maximaal 1.500 m2;
- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - wonen op de verdieping': uitsluitend wonen boven de eerste bouwlaag;
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Venlo.

Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gekregen en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst. Gezien het ‘as-is, where is’ karakter van deze transactie kan verkoper geen garanties verstrekken met betrekking tot de (juridische) staat van het object, met uitzondering van de beperkte garanties als omschreven in de eigendomsakte. Het object zal worden opgeleverd in verhuurde staat.

De voorgenomen verkoop van dit object is ten allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van verkoper.

De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 4 weken na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

De notariskeuze is uitdrukkelijk voorbehouden aan verkoper ivm benodigde volmachten.

Bezichtigen is niet mogelijk. Koper wordt na overeenstemming in de gelegenheid gesteld een Due Dilligence onderzoek te doen (laten) verrichten. Tijdens deze fase behoort een interne inspectie tot de mogelijkheden.

Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over o.a. de staat van onderhoud.

Uitnodiging bieding
Deze projectinformatie en de in de dataroom te downloaden documenten (na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring) vormen de basis voor een indicatieve bieding. Indien u geïnteresseerd bent in het aankopen van de propositie kunt u deze bieding uitbrengen per mail aan Boek & Offermans Bedrijfsmakelaars.

U kunt uw bieding richten aan:

In ieder geval dient de volgende informatie te worden opgenomen in uw indicatieve bieding:
- Volledige naam gegadigde, uittreksel kvk, en kopie rechtsgeldig legitimatiebewijs;
- De koopprijs kosten koper;
- Eventuele financiering;
- Voorbehoud (bouwkundige) inspectie;
- De voorbehouden en voorwaarden c.q. goedkeuring(en) die van toepassing zijn en de bijbehorende termijnen;
- Gewenste leveringsdatum.

Bieding dient te worden uitgebracht op basis van kosten koper. Potentiële kopers dienen hun eigen kosten gedurende het transactieproces te dragen inclusief de kosten voor bouwkundig onderzoek en eventueel juridisch en fiscaal advies.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Price on request
Listed since
September 11, 2018
Status
Sold
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Investment
Building type
Resale property
Year of construction
1955

Surface areas

Area
380 m²
Plot size
130 m²

Energy

Energy label
A

Surroundings

Location
Railway station site
Accessibility
Bus stop in less than 500 m, Dutch Railways Intercity station in 500 m to 1000 m and motorway exit in 1000 m to 1500 m

Investment property

Gross rental income
€ 37,787 per year
Tenants
7 tenants

Involved real estate agent

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.