Geuzendijk 6021 PV Budel

€ 125 v.o.n.

Description

TE KOOP TE BUDEL AAN DE GEUZENDIJK:

EEN BOUWKAVEL VAN 5.660 M² BESCHIKBAAR À € 125,=. HET PERCEEL IS GESCHIKT OM 2.265 M² BEDRIJFSRUIMTE TE REALISEREN ALSMEDE 650 M² KANTOOR EN SECUNDAIRE VOORZIENINGEN.

DIRECT GELEGEN OP BEDRIJVENPARK AIRPARK (BUDEL) MET DE MOGELIJKHEID OM 'TURN-KEY' ONTWIKKELING TE REALISEREN.

Het perceel is gelegen op bedrijventerrein "Airpark en Fabriekstraat" gelegen aan de rand van het woongebied van Budel en grenzend aan vliegveld Kempen Airport. De locatie is ingeklemd door de gemeente Weert, Cranendonck en Maarheeze waarbij de gebieden worden doorkruist door de Rijksweg A2 (Eindhoven- Weert - Maastricht/Heerlen). Derhalve is de locatie goed bereikbaar, niet alleen met eigen vervoer maar ook biedt het industrieterrein de mogelijkheid om zakelijke relaties met de luchtvaart over te laten komen.

In de directe omgeving zijn diverse ondernemingen gevestigd zoals Prowise, D&M Vacuümsystemen, Van Cranenbroek en Lacom Machine fabriek.

Op dit moment bieden wij 8.000 m2 aan waarvan thans 2.360 m2 in optie staat. Thans is voor een ontwikkeling beschikbaar 5.640 m2 waarbij het bespreekbaar is om tot een Turn-Key ontwikkeling te komen in overleg met de verkoper van het perceel. De prijs per m2 bedraagt € 125,00 v.o.n. exclusief BTW.

Het perceel aan de Geuzendijk biedt volop mogelijkheden voor uw bedrijfsgebouw waarbij de geldende bouwregels van het geldende bestemmingsplan in acht genomen dienen te worden, zie onderstaand:

- De kavel kent enkelbestemming bedrijventerrein hetgeen betekent dat bedrijven die passen binnen milieucategorie 2, 3.1 en/of 3.2 zijn toegestaan.
- per bouwperceel zijn gebouwen ten behoeve van één bedrijf toegestaan;
- gebouwen dienen gebouwd te worden binnen het bouwvlak;
- voorgevel van een gebouw moet geplaatst worden in of evenwijdig aan de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens;
- bouwgrens mag tot maximaal 3m naar de openbare weg toe overschreden worden door een aan-/uitbouw, met dien verstande dat de breedte van de aan- of uitbouw maximaal 50% van de voorgevelbreedte van het hoofdgebouw mag bedragen;
- de oppervlakte van een bouwperceel bedraagt minimaal 1.500 m2 en maximaal 5.000 m2;
- in afwijking op bovenstaande mag bij percelen met aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-bouwperceelsgrootte, welke de maximale oppervlakte van 5000 m2 overschrijden, de bestaande afwijking worden gehandhaafd;
- het bebouwingspercentage van de bouwpercelen van de gronden van het bouwperceel bedraagt maximaal 70%;
- de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 5 meter;
- de afstand van een gebouw tot de achterste perceelsgrens dient ten minste 5m te bedragen;
- de bouwhoogte bedraagt maximaal 12 meter;
- de gebouwen worden plat of met een dakhelling van maximaal 20 graden afgedekt.

Voor de verdere voorschriften met betrekking tot de mogelijkheden op dit bouwperceel verwijzen wij u naar het bestemmingsplan welke te vinden is op eventuele verdere toelichtingen zijn de verkrijgen via ons kantoor of via de gemeente Cranendonck.

De in de presentatie toegevoegde visuals dienen slechts ter indicatie over de mogelijkheden op het onderhavige perceel, hier kunnen dan ook nimmer rechten aan ontleend worden.

Geheel vrijblijvend nodigen wij u uit bij ons op kantoor om uw huisvestingsbehoeften en wensen te bespreken en om vanuit hier de mogelijkheden met betrekking tot het bouwperceel inzichtelijk te krijgen.

De mogelijkheid bestaat om in gezamenlijk overleg met eigenaar (en na gebleken geschiktheid) een 'turn-key'ontwikkelingen te realiseren welke eerst wordt gehuurd waarna na verstrijken van een bepaalde periode over wordt gegaan tot koop van het totaal.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 125 vrij op naam
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Building plot
Opportunity for development
Commercial property
Maximum construction height
12 m

Surface areas

Area
8,000 m²
Plot size
8,000 m²

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Geuzendijk

€ 125 v.o.n.