Maastrichterweg-Rijksweg 6041 NZ Roermond

€ 120 k.k.

Description

Businesspark "De Hanze" (9000 - 9500) aan de Maastrichterweg-Rijksweg te Roermond.

Onlangs is gestart met de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen voor Businesspark "de Hanze", het meest noordelijk deelgebied van Zuidelijke Stadsrand Roermond.

Het gebied ligt ingeklemd tussen de Rijksweg en de spoorlijn Roermond-Echt. Parallel aan de spoorlijn ligt de A73, waarvan de toe- en afrit op slechts korte afstand van het plangebied is gesitueerd.

Het gebied zal ruimte gaan bieden aan bedrijfsgebouwen met een hoogwaardige uitstraling, deels architectonisch in te passen in het voor deze streek kenmerkende glooiende terrein. De langgerekte vorm van het plangebied heeft veel zichtzijden. In principe dienen alle panden dan ook alzijdig ontworpen te worden. De kavels zullen worden ontsloten via een zogenaamde middenweg ontsluiting. Verkaveling is in principe flexibel waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de ruimtebehoefte van de ondernemer. Binnen het plangebied is tevens voorzien in kleinere kavels van ca. 1.500 m2 welke zijn gelegen aan een U-vormige ontsluitingsweg.
De gronden zijn bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in de categorie 2 t/m 3. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter. Het bebouwingspercentage is maximaal 60%.

De grondprijs (prijspeil 2012) varieert van € 120,- tot € 145,- per m2 excl. BTW en kosten koper en is afhankelijk van de locatie op het terrein. Kosten koper houdt in dit geval in notaris- en kadasterkosten. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Grondprijzen worden jaarlijks per 1 januari herzien.

Nadere informatie zoals bouwvoorschriften, verkoopvoorwaarden en verkavelingstekening kunnen wij u zowel digitaal als per post toezenden. Let wel: verkaveling is in principe flexibel. De verkavelingstekening is derhalve indicatief en bedoeld om een impressie van de mogelijkheden te geven.
Voor nadere informatie, of voor een toelichting in een persoonlijk gesprek, kunt u contact opnemen met onze afdeling bedrijfsmakelaardij.

De heer P. Donkers en/of de heer Ing. M.A.J. van der Horst
Graaf Reinaldstraat 1
6041 XB ROERMOND
Telefoon: 0475 - 335 225
E-mail:

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 120 kosten koper
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Building plot
Opportunity for development
Commercial property
Maximum construction height
0 m

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Maastrichterweg-Rijksweg

€ 120 k.k.