Transportweg 9645 KZ Veendam

€ 135,000 k.k.

Description

Aan de Transportweg gelegen bouwkavels met de mogelijkheid voor het realiseren van een bedrijfswoning. De kavels zijn ca. 1.500 m² groot en zijn bestemd als 'Bedrijventerrein - Industrie' waarbij bedrijvigheid tot en met de categorie 2 en bedrijfswoning bij afwijking is toegestaan. Het aangebodene is gelegen naast Natuursteenbedrijf Tonkes en tegenover de Wasdas.

Locatie

Het aangebodene is gelegen aan de Transportweg met goede ontsluiting op de vierbaansweg N33 en en nabij het treinstation van Veendam.

Bestemming

- Enkelbestemming: Bedrijventerrein - Industrie
- Functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 2
- Functieaanduiding: specifieke vorm van bedrijventerrein - bedrijfswoning bij afwijking toegestaan
- Bouwaanduiding: specifieke bouwaanduiding - bouwklasse d
- Maatvoering: maximum bebouwingspercentage: 60%
- standaard geluidsruimte (dB(A)/m2): 50

Bouwregels

Bedrijf: maximale bouwhoogte 10,00 m
Bedrijfswoning: maximale goothoogte 6,00 m, de inhoud inclusief oppervlakte aan bijbouwvolume niet meer dan 1.000 m³ bedraagt, uitsluitend is toegestaan in combinatie met (bedrijfs)gebouwen mag worden gebouwd en de geluidsbelasting niet meer dan 48 dB bedraagt.

Bebouwingsbeleid

Het bebouwingsbeeld, zoals dit wordt beoogd in de beeldkwaliteitvisie en beeldkwaliteitsplannen Bedrijvenlocaties A7/N33 (vastgesteld op 24 september 2007).

Kavel 1: -
Kavel 2: onder optie
Kavel 3: beschikbaar
Kavel 4: verkocht

Koopsom: vanaf € 135.000,- kosten koper

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING - VOORBEHOUDEN

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 135,000 kosten koper
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Building plot
Opportunity for development
Commercial property
Maximum construction height
10 m

Surface areas

Area
6,055 m² (units from 1,500 m²)
Plot size
6,055 m² (units from 1,500 m²)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Transportweg

€ 135,000 k.k.