Dr. Lelykade 257 2583 JZ Den Haag

€ 195 /m²/year

Description

Algemeen
Het betreft een representatieve kantoorruimte op een perfecte zichtlocatie welke deel uitmaakt van het appartementencomplex Maritiem, gelegen in het bruisende tweede havengebied van Scheveningen. Het object bevindt zich aan de rand van de jachthaven alwaar diverse gezellige restaurants te vinden zijn.

Adres
Dr. Lelykade 257 (2583) JZ Den Haag

Oppervlakte
De totale oppervlakte van de kantoorruimte bedraagt circa 130 m² VVO.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
In de ondergelegen parkeergarage is voor de verhuur 1 parkeerplaats beschikbaar. In overleg zijn meerder parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast is in de directe omgeving betaald parkeren langs de openbare weg mogelijk.

Kadastrale gegevens
Gemeente:s-Gravenhage;
Sectie: AK;
Nummer: 10777;
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (DETAILHANDEL).

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 195,- per m² VVO, per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.800,- per plaats, per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Nutsvoorzieningen
Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting en betaling van de nutsvoorzieningen bij Eneco en Dunea.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 100,- per maand, te vermeerderen met BTW en zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen
-Glasbewassing;
-Schoonmaak garage en bordes;
-Ziggo zakelijk internet.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
Een flexibele huurtermijn is bespreekbaar met een minimumperiode van 1 jaar.

Oplevering
Het object wordt als volgt opgeleverd:
-Representatieve entree;
-Eiken houten vloer;
-Gestuukte wanden;
-Verlichting;
-Moderne bar/pantry;
-Moderne sanitaire voorzieningen;
-Grote raampartijen;
-Toegang middels schuifpuien tot het ruime balkon met uitzicht.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
De kantoorruimte is gelegen in het tweede havengebied van Scheveningen. In de nabije omgeving zit een vestiging van Gamma, Catch by Simonis, de beroemde Scheveningse Visafslag, en de bekende winkelstraat de Frederik Hendriklaan waar plaatselijke detaillisten en landelijke ketens zich hebben gevestigd.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging aan de belangrijkste wegen van Scheveningen. Middels deze wegen zijn de verbindingen met de op- en afritten voor het verkeersknooppunt Prins Clausplein alwaar de A4 (Den Haag _ Amsterdam), A12 (Den Haag _ Utrecht) en A13 (Den Haag _ Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw goed bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van de halte Westduinweg.

Bus 22 (HTM):
rijdt tussen Rijswijk De Schilp en Duindorp.
Bus 28 (HTM):
rijdt Den Haag Zuiderstrand en Voorburg Station.

Bijzonderheden

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Scheveningen Haven en heeft de bestemming kantoor.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 195 per square meter per year
Service charges
€ 100 per month (21% VAT applies)
Listed since
2 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Office building
Building type
Resale property
Construction period
2001-2010

Surface areas

Area
130 m²

Layout

Number of floors
1 floor
Facilities
Windows can be opened, toilet and heating

Energy

Energy label
A

Surroundings

Location
Office park, in residential district and harbour area

Parking

Parking spaces
1 covered parking place
Parking costs
From € 1,800,- per lot per year (21% VAT applies)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Dr. Lelykade 257

€ 195 /m²/year