Anthony Fokkerweg 85 3088 GE Rotterdam

€ 3,450 p/mo.

Description

Algemeen
Het betreft een kantoorgebouw centraal gelegen in de Rotterdamse Waalhaven waardoor het hele havengebied en de distriparken uitstekend bereikbaar zijn. Het kantoorgebouw is enkel geschikt voor haven, logistiek, maritiem en offshore gerelateerde partijen.

De locatie is goed bereikbaar, zowel met de auto, de A15 ligt op 4 minuten afstand als met het openbaar vervoer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Rotterdam, Sectie AN, Nr. 132.

Indeling
Ca. 295 m² kantoorruimte
Ca. 95 m² bedrijfsruimte

Parkeren
Er kan worden geparkeerd op de openbare weg.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoor:
- Grijze stenen vloer;
- Strak gesausde wanden in wit;
- Systeemplafonds met ingebouwde verlichting;
- Airco;
- Wandkabelgoten;
- Verschillende data en elektra aansluitingen;
- Verwarming middels radiatoren;
- Pantry;
- Dames- en herentoiletgroep met gemengd voorportaal;
- Het hele pand is voorzien van zonwering aan de buitenzijde;
- Entree voor de kantoorruimte met hal;
- Diverse glazen scheidingswanden.

Bedrijfshal:
- Overheaddeur;
- Ruwe betonnen vloer.

De navolgende voorzieningen worden 'om niet' aangeboden:
- Airco's;
- Zonwering;
- Stellingen in de bedrijfsruimte.

Huurprijs
€ 3.450,00 per maand exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vanaf drie jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot exclusief BTW voor de nader overeen te komen leveringen en diensten.

De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalendermaand.

Datum van oplevering
Per direct.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Energielabel
Het object heeft een energielabel D en is geldig tot 1 december 2031.
Verhuurder spant zicht in om voor 1 januari 2023 een energielabel C te hebben.

Bestemming
Bij de gemeente Rotterdam valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Waalhaven en Eemhaven‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2018.

Op grond van artikel 8 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf - 6‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 3‘ en of nadere gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – straalpad 2‘.

De voor ‘Bedrijf - 6‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening ten behoeve van de scheepvaart en offshore;
b. andere havengerelateerde activiteiten, waaronder havenfacilitaire diensten, testlaboratoria ten behoeve van de maritieme sector en logistieke dienstverlening;
c. distributie-activiteiten;
d. bedrijven, met het daarbij behorende erf en werkterrein;
e. milieustraat, alsmede een wasstraat voor voertuigen;

l. voorzieningen, zoals afvalwaterzuivering, luchtbehandelingssystemen, damp- en geurverwerkingsinstallaties en elektriciteitsopwekking anders dan met behulp van windturbines, die ten dienste staan van de bestemmingen, bedoeld onder a t/m c;
m. bedrijfsgebonden kantoren;
n. (spoor)wegen en paden;
o. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
p. kaden, taluds en afmeervoorzieningen;
q. laad- en losvoorzieningen;
r. kabels en (buis)leidingen;
s. nuts-, groen- en parkeervoorzieningen;
t. erfafscheidingen en geluidswerende voorzieningen.
u. Waarde - Archeologie 3, Leiding - Gas, Leiding - Hoogspanning, Leiding - Leidingstrook voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - 2 - straalpad" zijn de gronden mede bedoeld als beschermingszone van een straalverbinding.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 3,450 per month
Service charges
No service charges known
Listed since
4 months
Status
Available
Acceptance
Available immediately

Construction

Main use
Office
Alternative use(s)
Commercial property
Building type
Resale property
Year of construction
1972

Surface areas

Area
390 m²

Layout

Number of floors
1 floor
Facilities
Peak cooling, built-in fittings, windows can be opened, cable ducts, modular ceiling, toilet, pantry and heating

Energy

Energy label
D

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Anthony Fokkerweg 85

€ 3,450 p/mo.