Walaardt Sacréstraat 401-403 1117 BM Schiphol

€ 145 /m²/year

Description

You will find the text in English at the bottom of the page.

Ter (onder)huur aangeboden:

Uitstekende turnkey en COVID19-proof kantoorruimte in een kleinschalig modern kantoorgebouw gelegen op Schiphol-Oost. De kantoorruimte is in totaal 959 m² verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO) en bevindt zich op de begane grond en 1ste etage welke intern met elkaar verbonden zijn. Door de dubbele entree op de begane grond en 1ste etage en het ontwerp van de kantoorruimte rond een centrale kern is het mogelijk om bezoekersstromen fysiek te scheiden. Er zijn 30 gemarkeerde en deels overdekte parkeerplaatsen beschikbaar op bijbehorende parkeerterrein. De aangeboden kantoorruimte kan gesplitst gehuurd worden in units van circa 500m².

De verdiepingen worden in een zeer hoogwaardige staat opgeleverd. De entree, toiletgroepen en inbouwpakket zijn in 2017 gerenoveerd. De aangeboden kantoorruimte is onder andere voorzien van:

- moderne entree;
- receptiebalie (1ste etage);
- representatieve kantoorkamers deels voorzien van glazen wanden;
- verdiepingen voorzien van vloerbedekking en gietvloer in de gangen;
- vergaderruimtes voorzien van additionele koeling;
- moderne toiletten;
- koffiebar/pantry;
- lunchruimte / meeting area met professionele keukenvoorzieningen;
- kabelgoten t.b.v. data- en telefoniebekabeling;
- hoogwaardige verlichting inbouwarmaturen;
- hoogwaardige CAT6 ICT-voorzieningen;
- te openen ramen;
- topkoeling;
- deels voorzien van aanvullende airconditioning;
- doucheruimte (begane grond);
- fietsenstalling.

De binnen- en buitzijde van het gehele pand zijn in uitstekende staat. Het kantoorruimte wordt in de huidige turnkey staat opgeleverd. Overname van delen van het meubilair is daarbij bespreekbaar.

Huurperiode:
In overleg. Het huurcontract van de huidige huurder loopt tot 31 januari 2024 met aansluitend een eenzijdige huurdersoptie voor nogmaals 5 jaar. Huren voor afwijkende huurtermijnen is mogelijk in overleg met de eigenaar.

Huurprijs:
De huurprijs kantoorruimte bedraagt: €145,- per m² VVO per jaar exclusief BTW.
Parkeerplaats €800,- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW.

Servicekosten:
Het voorschot bedrag servicekosten bedraagt €40,- per m² VVO per jaar exclusief BTW.

Ingangsdatum: De ruimte komt beschikbaar per Q3 2020 beschikbaar.

Huurcontract :
standaard ROZ-contract model kantoorruimte met bijbehorende algemene bepalingen.

Voorzieningen:
Op zeer korte afstand van het gebouw bevinden zich diverse voorzieningen: het vier sterren Steigenberger Airport Hotel met sportbar en fintessruimte, Tulip Inn Airport Hotel, Wings Food & Drinks, NEST werkplekken met koffiebar De Huismeester, golfbaan The International, AH to go en het Amsterdamse Bos.

Bereikbaarheid:
Het kantorengebied van Schiphol-Oost is gelegen in de directe nabijheid van rijksweg A9 (afslag 6 Aalsmeer), in de nabijheid van rijksweg A4, op 10 minuten afstand van rijksweg A2 en rijksweg A1. Daarnaast is luchthaven Amsterdam Schiphol Airport via de Loevensteinse randweg binnen enkele minuten bereikbaar.

Per openbaar vervoer:
Schiphol-Oost heeft niet alleen een perfecte verbinding met Schiphol Plaza (circa 12 minuten), ook de hoogwaardige ov-verbinding (HOV) zorgt ervoor dat business park Schiphol-Oost perfect bereikbaar. Voor het kantoorgebouw bevindt zich bushalte Canadaweg waar de buslijnen 199 (Schiphol knooppunt Noord), 186 (Amstelveen busstation) en de Cirkellijn 180/181 passeren.

Onderhuur:
Het betreft een onderhuursituatie, de verhuurder/eigenaar heeft hiervoor toestemming gegeven, echter wel onder voorbehoud. Gunning is onder voorbehoud instemming huidige huurder en instemming verhuurder/eigenaar.

Huurdersland:
Huurdersland is dé onafhankelijke vastgoedadviseur voor huurders in de bedrijfsvastgoedmarkt. Huurdersland werkt enkel voor zakelijke huurders. Huurdersland is gespecialiseerd in het huren, heronderhandelen en de afstoot van bedrijfsruimte bij groei of krimp van uw bedrijf. Huurdersland werkt in opdracht van de huidige huurder van het pand.

Offered for (sub)rent:

Excellent Turnkey office space in a detached small scale modern office building located at Schiphol-East.
The office space is a total of 959 m² lettable floor area (VVO) and is located on the ground floor and 1st floor.
There are 30 marked and partly covered parking spaces available on the accompanying parking lot.
The offered office space can be rented split into units of approximately 500m².

The floors will be delivered in a very high quality condition. The common area, toilets and installation package has been renovated in 2017. The offered office space includes:

- modern entrance;
- reception desk (1st floor);
- representative office rooms partly provided with glass walls;
- Floors with carpet and cast floor in the corridors;
- meeting rooms with additional cooling;
- modern toilets;
- coffee bar/pantry;
- Lunch room / meeting area with professional kitchen facilities;
- cable ducts for data and telephone cabling;
- high quality recessed lighting fixtures;
- high quality CAT6 ICT facilities;
- windows that can be opened;
- top cooling;
- partly air-conditioned;
- shower room (ground floor);
- bicycle storage.

The inside and outside of the entire property are in excellent condition. The office space will be delivered in the current turnkey condition. Acquisition of parts of the furniture is negotiable.

Rental period:
In consultation. The lease of the current tenant runs until 31 January 2024 with a one-sided tenant option for a further 5 years. Renting for different rental periods is possible in consultation with the owner.

Rental price:
The rent for office space is: €145,- per m² VVO per year excluding VAT.
Parking €800,- per parking space per year, excluding VAT.

Service costs:
The advance service costs are €40,- per m² VVO per year excluding VAT.

Commencement date:
The space will become available as of Q3 2020.

Rental contract:
Standard ROZ contract model office space with accompanying general provisions.

Facilities:
At a very short distance from the building are several facilities: the four star Steigenberger Airport Hotel with sports bar and fine dining area, Tulip Inn Airport Hotel, Wings Food & Drinks, NEST workplaces with coffee bar De Huismeester, golf course The International, AH to go and the Amsterdamse Bos.

Accessibility:
The Schiphol-East office area is located in the immediate vicinity of the A9 motorway (exit 6 Aalsmeer), in the vicinity of the A4 motorway, 10 minutes from the A2 motorway and A1 motorway. In addition, Amsterdam Schiphol Airport can be reached within a few minutes via the Loevenstein ring road.

By public transport:
Schiphol-East not only has a perfect connection to Schiphol Plaza (approximately 12 minutes), but the high-quality public transport connection (HOV) also ensures that Schiphol-East business park is perfectly accessible. In front of the office building there is a bus stop Canadaweg where bus lines 199 (Schiphol North junction), 186 (Amstelveen bus station) and the Cirkellijn 180/181 pass.

Sublease:
It concerns a sublease situation, the landlord/owner has given permission for this, but subject to reservation. Grant is subject to the current tenant's consent and the lessor/owner's consent.

Huurdersland:
Huurdersland is the independent property consultant for tenants in the commercial property market. Huurdersland only works for business tenants. Huurdersland is specialized in renting, renegotiating and the disposal of business space in case of growth or contraction of your business. Huurdersland works on behalf of the current tenant of the property.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 145 per square meter per year
Service charges
€ 40 per square meter per year (21% VAT applies)
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Office building
Building type
Resale property
Year of construction
1999

Surface areas

Area
959 m² (units from 500 m²)

Layout

Number of floors
4 floors
Facilities
Peak cooling, mechanical ventilation, built-in fittings, elevators, windows can be opened, cable ducts, modular ceiling, toilet, pantry, heating and room layout

Energy

Energy label
C 1.40

Surroundings

Location
Office park
Accessibility
Bus stop in less than 500 m, bus junction in less than 500 m, Dutch Railways Intercity station in 5000 m or more and motorway exit in less than 500 m
Local facilities
Bank in 1000 m to 1500 m, recreation in less than 500 m, restaurant in less than 500 m and retail outlet in less than 500 m

Parking

Parking spaces
30 parking spaces (5 covered, 25 uncovered)
Parking costs
From € 800,- per lot per year (21% VAT applies)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Walaardt Sacréstraat 401-403

€ 145 /m²/year