Vlijtseweg 7317 AE Apeldoorn

€ 650 p/mo.

Description

TE HUUR: Parkeerplaatsen aan de Vlijtsekade

16 parkeerplaatsen ten behoeve van personenauto's, omheind en afsluitbaar met een handmatige poort aan de Vlijtsekade.

HUURPRIJS
€ 650,- per maand voor het gehele terrein, te vermeerderen met BTW.
Parkeerplaatsen zijn niet separaat te huur en uitsluitend bestemd voor personenauto's.

HUURBETALING
Per maand vooruit

INGANGSDATUM
Direct.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 maanden huur incl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 650 per month
Listed since
5 weeks
Status
Available
Acceptance
Available immediately
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Paved outdoor area

Surface areas

Area
445 m²
Plot size
445 m²

Energy

Energy label
Not available

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Vlijtseweg

€ 650 p/mo.