Hadrianussingel 35 6642 AH Beuningen (GE)

€ 65 /m²/year

Description

Het Shoppingcentre Parad`Or ligt onder de rook van Nijmegen, direct aan de A73, op 'Shopping Park De Heuve'. Het is overdekt winkelen in een sfeervolle ambiance met een ruime gratis parkeergelegenheid, hier vindt u alles op het gebied van huis, tuin en interieur. Interieurzaken met grote en kleine hebbedingetjes.
De winkelruimte bevindt zich in het luxueus afgewerkte shoppingcenter Parad'Or. Parad'Or is voorzien van een ruime centrale entree met trappenhuis en personenlift.

Bereikbaarheid:
Shoppingcentre Parad`Or is gelegen op 'Shopping Park De Heuve', dit winkelpark ligt direct aan de afslag van de A73 naar Beuningen.

Bestemming:
Het bestemmingsplan laat volumineuze detailhandel toe, gerelateerd aan woon- en interieurzaken vanaf 500m².

Oppervlakte:
De winkel heeft een totale oppervlakte van circa 600m².
Er is tevens een NEN-2580 meetrapport aanwezig, zie brochure.

Parkeren:
Parkeergelegenheid op het voorgelegen parkeerterrein (gratis).

Oplevering:
In huidige staat, thans leeg en ontruimd opgeleverd.

Huurprijs:
€ 65,- per m² per jaar exclusief de wettelijk verschuldigde BTW en servicekosten.

Servicekosten:
Voorschot voor g.w.e. zal worden vastgesteld door eigenaar. Verrekening vindt plaats door middel van tussenmeters.
Aanvullend zullen de servicekosten ten behoeve van schoonmaak openbaar gebied, energie- en waterverbruik van het openbaar gebied, veiligheid, collectieve aansprakelijkheidsverzekering, administratie- en incassokosten, algemene beheerskosten, onderhoud wegen en groen behorende bij het Shoppingcentre Parad`Or te Beuningen worden doorbelast aan huurder.

Verhuurder behoudt zich het recht voor naar redelijkheid de aard en de omvang van de leveranties en diensten uit te breiden of in te krimpen. Jaarlijks zullen de gemaakte kosten voor de leveranties, diensten en dergelijke als hierboven aangegeven, worden vastgesteld en zal het aandeel van huurder daarin worden bepaald. Verhuurder verplicht zich het door huurder bij wijze van voorschot eventueel te veel betaalde binnen één maand na kennisgeving te voldoen c.q. te verrekenen, en huurder verplicht zich het door hem eventueel te
weinig betaalde binnen één maand na de datum van de vaststelling aan te vullen. Telkens indien blijkt, dat de werkelijke kosten meer of minder bedragen dan het hiervoor vermelde door huurder verschuldigde bedrag, zal dit bedrag opnieuw door verhuurder worden vastgesteld. Huurder verplicht zich na schriftelijke mededeling het gewijzigde bedrag aan verhuurder te betalen.

Huurtermijn:
5 jaar

Verlengingstermijn:
Aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn:
12 maanden.

Huurbetaling:
Huur per maand vooruit, wettelijk verschuldigde BTW belaste verhuur.

Huurcontract:
Volgens het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), laatste versie, met bijbehorende algemene bepalingen.

Zekerheidsstelling:
Als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen van huurder zal huurder ten behoeve van verhuurder een bankgarantie/waarborgsom stellen ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting.

Indexering:
Jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex, reeds CPI-alle huishoudens (2006=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau door de Statistiek.

BTW:
De verhuur is met de wettelijk verschuldigde BTW belast.

Aanvaarding:
In overleg.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 65 per square meter per year
Service charges
€ 5 per square meter per year (21% VAT applies)
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Retail outlet with showroom
Building type
Resale property
Construction period
1991-2000

Surface areas

Area
604 m²
Sales floor area
604 m²
Plot size
900 m² (units from 604 m²)

Layout

Number of floors
1 floor

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Business park, shopping center, furniture boulevard, indoor shopping center and large-scale retail location
Shopkeepers' association contribution
No

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Hadrianussingel 35

€ 65 /m²/year