Spuistraat 62 2511 BE Den Haag

€ 7,750 p/mo.

Description

Winkelruimte te huur van circa 101 m² BVO op de begane grond en circa 101 m² BVO op de bovengelegen verdieping in de Haagse Spuistraat. De winkelruimte is gelegen in het kernwinkelgebied van Den Haag: de Spuistraat is een van de belangrijkste Haagse winkelstraten en een absolute A1 locatie.

In de Spuistraat is een bijzondere mix aan internationaal en landelijke (winkel)ketens gevestigd. In de directe omgeving zijn gelegen Burger King, Bram Ladage, Game Mania, Gents, Hudson’s Bay, Mango en Perry Sport. In de nabije omgeving bevinden zich o.a. Primark, De Bijenkorf en Starbucks. Het Plein met diverse horecagelegenheden ligt op loopafstand. Het kernwinkelgebied van Den Haag kenmerkt zich door de afwisseling tussen winkelen en horeca.

Adres
Spuistraat 62, 2511 BE Den Haag.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het pand is gelegen in een wandelgebied, met omliggend de voor auto’s toegankelijke centrumring.

Ook met het openbaar vervoer is de bereikbaarheid uitstekend. De treinstations Den Haag Centraal en Holland Spoor bevinden zich in de nabijheid en zijn met tram 1, 2, 3, 4, 6 en 16 en bus 22 en 24 in korte tijd bereikbaar.

Parkeren
Het pand beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid. In de directe omgeving is betaald parkeren mogelijk in meerdere parkeergarages, waaronder Grote Markt, Museumkwartier, Plein en Stadhuis.

Vloeroppervlak
Circa 202 m² BVO winkelruimte, onderverdeeld als volgt:
- Begane grond: circa 101 m² BVO
- 1e verdieping: circa 101 m² BVO

Frontbreedte
Circa 5 meter.

Gebruik
Het gehuurde mag worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW. ‘Horeca 1’ is bespreekbaar.

Huurprijs
€ 7.750,- per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW
Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking.
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één (1) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Bijdrage BIZ
Zie voor meer informatie:

Betalingen
Per kalenderkwartaal vooruit.

Opleveringsniveau / Staat van verhuur
Het pand wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met de volgende voorzieningen:
- Pantry
- Sanitaire voorzieningen
- Rolluik
- Airco-unit
- Cv-installatie
- Luchtgordijn
- Plafondafwerking met verlichtingsarmaturen.

Verhuur van het pand geschiedt op casco basis.
Huurtermijn
5 jaar + verlengingsperiodes van steeds 5 jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Zekerheidsstelling
Onvoorwaardelijke bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidsstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

Energielabel
A.

Vloerbelasting
Maximale vloerbelasting is niet meer dan constructief toegestaan.

Aanvaarding
In nader overleg.

Disclaimer
Deze objectinformatie is met zorg samengesteld. Aan de verstrekte gegevens kan echter geen enkel recht worden ontleend en voor de juistheid ervan sluiten wij aansprakelijkheid uit. Deze objectinformatie mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 7,750 per month
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Retail outlet with showroom
Building type
Resale property
Year of construction
1982

Surface areas

Area
202 m²
Sales floor area
101 m²
Front width
5 m

Layout

Number of floors
2 floors

Energy

Energy label
B 1.15

Surroundings

Location
Town center
Shopkeepers' association contribution
No
Socio-economic classification
A1

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Spuistraat 62

€ 7,750 p/mo.