Meubelplein 12 2353 EX Leiderdorp

€ 45,000 /yr

Description

WOOON LEIDERDORP

- Snelweg ligging langs de rijksweg A4 tussen Den Haag en Amsterdam.

- WOOON Leiderdorp bestaat uit het vroegere Meubelplein Leiderdorp en de strip gelegen aan het Elisabethhof.

- Ruim circa 40.000 m2 grootschalige winkelruimte met voldoende en gratis parkeerplaatsen.

- Winkelaanbod gericht op midden tot hoog prijssegment.

- Verzorgingsgebied heeft een straal van 20 autominuten en  bestaat o.a. uit de Bollenstreek, Leiden e.o., Zoetermeer, regio Haaglanden, Alphen aan den Rijn en Gouda.

- Retailersmix bestaat o.a. uit Goossens Wonen & Slapen, Beter Bed, Rofra Home, Kvik Keukens, Keukenstunter, Houweling Interieur, Tempur store, Bruynzeel Keukens en twee horecagelegenheden Showpain en Wereldkeukenrestaurant Genieten.

Huuringangsdatum

In nader overleg, doch spoedig.

Huurtermijn

Eerste huurperiode nader overeen te komen, doch flexibel

Aanvanghuurprijs

€ 45.000,- per jaar, exclusief BTW.

Huurbetaling

Per maand vooruit.

Servicekosten

Voorschot servicekosten bedraagt € 2.350,- op jaarbasis en dient te worden vermeerderd met de BTW. Dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast conform de bepalingen uit de ROZ-huurovereenkomst. De leveringen en diensten bestaan o.a. uit:

Energie:

Ten behoeve van de algemene installaties en de gemeenschappelijke ruimten
Elektriciteitsverbruik buitenverlichting

Onderhoud (servicecontracten) alsmede werkzaamheden die niet onder een servicecontract vallen (op regie basis) maar wel begroot worden:

- Onderhoud en/of periodieke controle van de volgende (complex gebonden) installaties/voorzieningen:
- Elektra-installaties
- Brandmelderinstallaties
- Brandmeldsysteem (aansluiting meldkamer)
- Brandpomp/hydrofoor
- Dakonderhoud
- Schoonmaakonderhoud gevels
- Terrein onderhoud

Administratiekosten ad. 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

*Huurder dient voor eigen rekening en risico zelf contracten af te sluiten voor de levering en verbruik van de nutsvoorzieningen van het gehuurde.

Vereniging Promotie Meubelplein

Er is een actieve Vereniging Promotie Meubelplein Leiderdorp, welke verschillende promotionele activiteiten verricht.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, zal de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het CBS.

Opleveringsniveau

In huidige staat. Partijen gaan uit van een “casco” verhuur.

Opzegtermijn

Twaalf maanden voor het einde van betreffende huurtermijn per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

Omzetbelasting

Huurder zal met het aangaan van de huur, dan wel jaarlijks gedurende huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties BTW-plichtig zijn. Indien na enige tijd blijkt dat dit niet het geval is, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd vergelijkbaar met alle hieruit voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Bestemming

Huurder zal het gehuurde enkel gebruiken conform de activiteiten zoals vermeld in het uit-treksel bij de Kamer van Koophandel alsmede het vigerende bestemmingsplan.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld op 2 oktober 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voor-waarden van verhuurder.

Bijzonderheden

Onder voorbehoud van goedkeuring directie verhuurder.

Disclaimer

Deze informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de informatie en aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 45,000 per year
Service charges
€ 2,350 per year
Listed since
4 weeks
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Retail outlet with showroom
Building type
Resale property
Year of construction
2000

Surface areas

Area
560 m²
Sales floor area
560 m²
Front width
30 m

Layout

Number of floors
2 floors

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Furniture boulevard and peripheral retail location
Shopkeepers' association contribution
No
Socio-economic classification
B2

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Meubelplein 12

€ 45,000 /yr