Meubelplein 7 2353 EX Leiderdorp

€ 105,375 /yr

Description

WOOON LEIDERDORP

- Snelweg ligging langs de rijksweg A4 tussen Den Haag en Amsterdam.

- WOOON Leiderdorp bestaat uit het vroegere Meubelplein Leiderdorp en de strip gelegen aan het Elisabethhof.

- Ruim circa 40.000 m2 grootschalige winkelruimte met voldoende en gratis parkeerplaatsen.

- Winkelaanbod gericht op midden tot hoog prijssegment.

- Verzorgingsgebied heeft een straal van 20 autominuten en  bestaat o.a. uit de Bollenstreek, Leiden e.o., Zoetermeer, regio Haaglanden, Alphen aan den Rijn en Gouda.

- Retailersmix bestaat o.a. uit Goossens Wonen & Slapen, Beter Bed, Rofra Home, Kvik Keukens, Keukenstunter, Houweling Interieur, Tempur store, Bruynzeel Keukens en twee horecagelegenheden Showpain en Wereldkeukenrestaurant Genieten.

Beschikbare winkelruimte

Het object is prominent gelegen op de boulevard en bevat in totaal ca. 2.810 m² BVO, verdeeld over drie lagen welke zijn verbonden middels lift en brede trappen in een wijds en overzichtelijk atrium. Het metrage is als volgt verdeeld:

Begane grond: ca. 1.464 m² BVO;
Eerste verdieping: ca. 929 m² BVO;
Tweede verdieping: ca. 417 m² BVO.

*Deel verhuur mogelijk.

Huuringangsdatum

In nader overleg, doch spoedig.

Huurtermijn

Eerste huurperiode nader overeen te komen, doch flexibel

Aanvanghuurprijs

€ 37,50 per m2 BVO per jaar / € 105.375,- per jaar, exclusief BTW en exclusief service-/promotiekosten.

Huurbetaling

Per maand vooruit.

Servicekosten

Ca. € 5,- per m2 per jaar exclusief BTW. De navolgende leveringen en diensten worden hiervoor geleverd, doch waarbij het exacte pakket van leveringen en diensten nader over een zal worden gekomen:

Energie: Ten behoeve van de algemene installaties en de gemeenschappelijke ruimten:

Elektriciteitsverbruik buitenverlichting

Onderhoud (servicecontracten) alsmede werkzaamheden die niet onder een servicecontract vallen (op regie basis), maar wel begroot worden:

Onderhoud en/of periodieke controle van de volgende (complex gebonden) installaties/voorzieningen:

Elektra-installaties
Brandmelderinstallaties
Brandmeldsysteem (aansluiting meldkamer)
Brandpomp/hydrofoor
Dakonderhoud
Schoonmaakonderhoud gevels
Terrein onderhoud
Administratiekosten ad. 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

*Huurder dient voor eigen rekening en risico zelf contracten af te sluiten voor de levering en verbruik van de nutsvoorzieningen van het gehuurde.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, zal de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het CBS.

Opleveringsniveau

In huidige staat. Partijen gaan uit van een “casco” verhuur. De in het pand aanwezige CV- en liftinstallatie worden “om niet” aan huurder overgedragen.

Opzegtermijn

Twaalf maanden voor het einde van betreffende huurtermijn per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot.

Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

Omzetbelasting

Huurder zal met het aangaan van de huur, dan wel jaarlijks gedurende huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties BTW-plichtig zijn. Indien na enige tijd blijkt dat dit niet het geval is, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd vergelijkbaar met alle hieruit voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Bestemming

Huurder zal het gehuurde enkel gebruiken conform de activiteiten zoals vermeld in het uit-treksel bij de Kamer van Koophandel alsmede het vigerende bestemmingsplan.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt opgemaakt conform de standaard huurovereenkomst zoals vastgesteld op 2 oktober 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken, aangevuld met voor-waarden van verhuurder.

Bijzonderheden

Onder voorbehoud van goedkeuring directie verhuurder.

Disclaimer

Deze informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de informatie en aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 105,375 per year
Listed since
3 months
Status
Available
Acceptance
Available immediately

Construction

Main use
Retail outlet with showroom
Building type
Resale property
Year of construction
1984

Surface areas

Area
2,810 m²
Sales floor area
2,810 m²
Front width
30 m

Layout

Number of floors
3 floors

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Furniture boulevard and peripheral retail location
Shopkeepers' association contribution
No
Socio-economic classification
B2

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Meubelplein 7

€ 105,375 /yr