Hoofdstraat 62 3901 AS Veenendaal

€ 59,500 /yr Price on request

Description

Een prachtig winkelpand op een unieke A1 locatie midden in het centrum van Veenendaal!

Uw winkel op een A1 toplocatie in Veenendaal! Dit is de plek! Het object, met een vloeroppervlakte van circa 260 m2 is beschikbaar voor verhuur. Het winkelpand ligt midden in het kernwinkelgebied van het levendige centrum van Veenendaal met diverse landelijke ketens en lokale ondernemers. De frontbreedte bedraagt circa 6 meter. Voor laden en lossen is het pand via de Tuinstraat bereikbaar. Veenendaal staat in de verre omtrek bekend als de winkelstad van de regio! Het uitgebreide winkelaanbod, de uitstekende parkeervoorzieningen, sfeervolle horeca en culturele activiteiten bieden veel consumenten een gezellig dagje shoppen in het centrum van Veenendaal.

Staat van oplevering
De winkelruimte wordt leeg en ontruimd opgeleverd.

Vloeroppervlakte
De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt circa 260 m2 winkelruimte.

De genoemde metrages zijn niet bepaald op basis van een NEN-meting en derhalve indicatief en vrijblijvend van aard.

Parkeren
In het centrum van Veenendaal is ruim voldoende (betaalde) parkeergelegenheid.

Plattegronden
De in deze projectinformatie opgenomen tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

IN GEVAL VAN HUUR
Huurprijs
€ 59.500,00 per jaar, exclusief btw.
Koop is bespreekbaar.

Btw
Het uitgangspunt is btw belaste verhuur. Indien huurder de btw niet kan verrekenen dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de openbare nutsbedrijven.

Betaling
Huurpenningen en btw per maand vooruit.

Zekerheidsstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie (3) maanden huur, inclusief btw.

Aanvaarding
In overleg.

Huurtermijn
In overleg.

Opzegtermijn
12 kalendermaanden voor het einde van een huurperiode.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het meest recente standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

IN GEVAL VAN KOOP
Kadastrale gegevens
Gemeente: Veenendaal
Sectie: D
Nummer: 7167
Ter grootte van: 563 m2

Koopsom
Op aanvraag.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Notaris
Ter keuze koper.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

De vermelde informatie behelst geen aanbod doch globale informatie van algemene aard. De informatie is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. CMC Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Rental price
€ 59,500 per year
Listed since
3 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Retail outlet
Building type
Resale property
Year of construction
1903

Surface areas

Area
260 m²
Sales floor area
260 m²
Front width
6 m
Plot size
563 m² (units from 260 m²)

Layout

Number of floors
1 floor

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Town center
Accessibility
Bus stop in less than 500 m, Dutch Railways Intercity station in less than 500 m and motorway exit in 1500 m to 2000 m
Shopkeepers' association contribution
No
Socio-economic classification
A1

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Hoofdstraat 62

€ 59,500 /yr Price on request