• Onder bod

Werf van De Biesbosch 92 3313 DA Dordrecht

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

VERKOOP / VERHUUR BIJ INSCHRIJVING
Namens de gemeente Dordrecht hebben wij de opdracht gekregen om de verkoop / verhuur te begeleiden van de Biesboschhal, welke bij openbare inschrijving zal worden verkocht of verhuurd. Wij nodigen u namens de gemeente Dordrecht van harte uit, om deel te nemen aan de procedure voor de herontwikkeling van de Biesboschhal. Hierbij informeren wij u graag over de start van deze verkoop-/ verhuurprocedure.

De Biesboschhal is een gemeentelijk monument met een bijzondere geschiedenis, gelegen aan de zuidelijke insteekhaven van het gebied ‘De Stadswerven’. Kenmerkend is de grote hal die door zijn omvang en architectuur nog steeds het gevoel van productie oproept. De hal bestaat op dit moment uit ca. 3.255 m² op de begane grond, ca. 502 m² op de eerste verdieping en ca. 502 m² op de tweede verdieping.

Nadat de scheepswerf in 2000 failliet is gegaan, is het complex aangekocht door de gemeente Dordrecht met als doel de wijk Stadswerven te realiseren. De wijk is inmiddels in ontwikkeling en het complex is thans op tijdelijke basis in gebruik gegeven.

De gemeente Dordrecht is op zoek naar een slagvaardige partij, of consortium van partijen, die de herontwikkeling van de locatie zekerstellen. Een partij die het gebouw van de gemeente Dordrecht koopt of huurt dient met de herontwikkeling een impuls te geven aan het gebied, passend binnen zowel de visie van de gemeente Dordrecht als het vigerende bestemmingsplan.

De huidige bestemming van het pand is ‘Gemengd-1’. Binnen de bestemming ‘Gemengd-1’ zijn de volgende activiteiten, onder bepaalde voorwaarden, toegestaan: cultuur & ontspanning, detailhandel, horeca-1, kantoor, maatschappelijke voorzieningen en sport. Meer informatie over het bestemmingsplan treft u verderop in dit memorandum.

Kortom, het gebouw biedt ruime aanwendingsmogelijkheden en een combinatie van verschillende functies zou uitstekend passen binnen het bestemmingsplan en de visie van de gemeente Dordrecht. Er kan worden gedacht aan diverse functies die elkaar kunnen versterken maar die ook los van elkaar goed kunnen functioneren. Het behoud en herstel van de monumentale waarden van de Biesboschhal is het belangrijkste uitgangspunt van de ontwikkeling.

Ten behoeve van de verkoop en/of verhuur is er door de gemeente Dordrecht een bouwenvelop opgesteld. In de bouwenvelop worden de context, eisen en wensen beschreven die de Gemeente Dordrecht stelt aan de verkoop of verhuur van de Biesboschhal, gelegen aan de zuidelijke insteekhaven in het gebied Stadswerven. De ambities die de gemeente Dordrecht heeft voor de ontwikkeling van deze plek zijn hoog. De Biesboschhal is één van de cultuur-historische dragers van Stadswerven en vertelt iets over de geschiedenis van dit unieke gebied. Om die ambities te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen randvoorwaarden te stellen die een uitwerking zijn van en aanvulling vormen op bestaande kaders zoals o.a. het vigerende bestemmingsplan.

In de bouwenvelop zijn duidelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden geschetst. Het behoud en herstel van de monumentale waarden van de Biesboschhal is het belangrijkste uitgangspunt voor een herontwikkeling. Veranderingen, aanpassingen e.d. zijn mogelijk, maar moeten passen bij de industriële karakteristiek van het gebouw. Deze karakteristiek uit zich o.a. in het materiaalgebruik zoals staal/glas, de zichtbaarheid van de constructie, de grote maat van de hal en de lichttoetreding. Tevens is de parkeergelegenheid een belangrijk aspect waarop het plan beoordeeld wordt. De parkeervraag moet op eigen terrein worden opgelost, dit kan zowel op het voorterrein als in het gebouw zelf. Een parkeeroplossing in het gebouw dient een nadrukkelijk onderdeel te zijn in het architectonisch ontwerp.

In eerste instantie kunnen geïnteresseerde partijen hun belangstelling kenbaar maken bij de makelaar. Na een eerste inventarisatie zullen er een aantal kijkdagen worden ingepland waarop geïnteresseerden het pand kunnen bezichtigen. Elke geïnteresseerde krijgt de mogelijkheid om een plan in te dienen met een daarbij behorende onvoorwaardelijke bieding. De gemeente Dordrecht zal de plannen vervolgens beoordelen en een selectie maken van partijen waarmee de vervolgprocedure wordt ingegaan. De plannen zullen moeten voldoen aan de gestelde eisen uit de bouwenvelop en worden beoordeeld op de volgende criteria:

1. Het concept moet passen binnen het unieke karakter van het pand en dient een bijdrage te leveren aan de kernkwaliteiten van de stad;
2. Visie op het vastgoed (o.a. gemeentelijk monument, duurzaamheid en architectuur);
3. Inpasbaarheid van het plan binnen de omgeving ‘De Stadswerven’
4. Financiële businesscase.

Voor het opstellen van de plannen kunnen geïnteresseerde partijen, na het ondertekenen van een door de gemeente Dordrecht opgestelde geheimhoudingsverklaring, toegang krijgen tot aanvullende informatie die is verzameld in een dataroom.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie I, nummers 1765, 2032, 2642 en 3195, tezamen groot 3.944 m²

Ca. 3.255 m² gelegen op de begane grond, grotendeels bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte en een gedeelte omhelst kantoor-/ secundaire ruimte;
Ca. 502 m² gelegen op de eerste verdieping, grotendeels bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte op een entresol en een gedeelte is in gebruik als kantoor- / secundaire ruimte;
Ca. 502 m² gelegen op de tweede verdieping, bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte op een entresol.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetstaat, opgesteld door ingenieursbureau Nicad d.d. 14 december 2020. Bovengenoemde metrages mogen worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform de Nederlandse Eenheids Norm NEN-2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom / huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Stadswerven‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 10 mei 2016. Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd-1‘ met de nadere functie-aanduiding ‘Cultuur historische waarden‘. De voor ‘Gemengd-1‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijf;
b. cultuur en ontspanning;
c. detailhandel;
d. horeca 1;
e. kantoor;
f. maatschappelijke voorzieningen in de vorm van educatieve voorzieningen;
g. sport;
h. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 6.3.

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. uitsluitend bedrijven behorend tot de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
b. detailhandel is toegestaan, met inachtneming van artikel 24.3.
c. kantoor is toegestaan, met inachtneming van artikel 24.5;
d. de bedrijfsvloeroppervlakte van horeca 1 bedraagt ten hoogste 500 m2
e. een terras is niet toegestaan.

Milieugegevens
De bodem rondom de Biesboschhal wordt, voor zover mogelijk in verband met de fundering van het gebouw, gesaneerd tot een diepte van 1 meter beneden huidig maaiveld (ca. +3.00 NAP) en afgesloten met een signaleringsdoek. De bodem wordt opgevuld met schoon zand, wat dienst doet als leeflaag en hiermee geschikt is voor beoogd gebruik. Onder het signaleringsdoek is de bodem verontreinigd. De grond in de Biesboschhal is reeds gesaneerd.

De kosten van afvoer van door de bouwactiviteiten uitkomende grond komen voor rekening van verkoper. Indien bouwactiviteiten van koper of huurder tot gevolg hebben dat vervuilde grond afgevoerd moet worden afkomstig uit de grondlaag gelegen onder de door de gemeente in het kader van de bodemsanering aangebrachte schone leeflaag van 1 meter beneden maaiveld, komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening koper of huurder.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Onder bod
Aanvaarding
Beschikbaar per 1-1-2022
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Mogelijke functie(s)
Horeca, kantoorruimte, toerisme & dagrecreatie, sportinstelling en winkelruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
Voor 1906

Oppervlakten

Oppervlakte
4.259 m²
Verkoopvloeroppervlakte
4.259 m²
Perceel
129.713 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk en aan vaarwater
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op 2000 m tot 3000 m, NS Intercitystation op 2000 m tot 3000 m, NS station op 2000 m tot 3000 m en snelwegafrit op 500 m tot 1000 m

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Werf van De Biesbosch 92

Verkoop bij inschrijving