Ruijgoordweg 80 1047 HM Amsterdam

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

De online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder, ex artikel 3:268 jo. 3:254 BW, vindt plaats op donderdag 29 oktober 2020, vanaf 11.00 uur, via de website van BOG Auctions.

Veilingnotaris:
CMS Derks Star Busmann NV
Mevr. mr. I.B.M. Balvert
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Dit dossier is in behandeling bij mevrouw Ineke Ruiter

Kadastrale omschrijving:
het tijdelijke recht van erfpacht, eindigend negen februari tweeduizend drieënveertig, op een perceel grond – eigendom van de gemeente Amsterdam – met de daarop gestichte opstallen, gelegen aan de Ruijgoordweg 80 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie K nummer 3861, groot vierduizend driehonderd zestig vierkante meter, en nummer 3864, groot twaalfduizend vierhonderd zeventig vierkante meter (op welke percelen de gemeente Amsterdam onder opschortende voorwaarde een afzonderlijk recht van erfpacht heeft gevestigd ten behoeve van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. )

DISCLAIMER:
BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Ruijgoordweg 80 te Amsterdam (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BOG Auctions / Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Donderdag 29 oktober 2020

Overdracht

Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Erfpacht (á € 60.889,00 per jaar)

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008

Oppervlakten

Oppervlakte
2.487 m² (in units vanaf 25 m²)
Perceel
16.930 m² (in units vanaf 25 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
4 bouwlagen

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en havengebied

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
98 niet-overdekte parkeerplaatsen

Over deze veiling

BOG Auctions

Datum donderdag 29 oktober

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Ruijgoordweg 80

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag