Herengracht 498 H9 1017 CB Amsterdam

€ 350 /m²/jaar

Omschrijving

Altijd al kantoor willen hebben midden in het centrum van Amsterdam, op een van de mooiste grachten? Wij hebben ca. 589 m2 kantoor/ winkelruimte te huur aan de Herengracht498 hoek Vijzelstraat.

Dit schitterende grachtenpand, Les 4 Saisons, is gebouwd in 1667 en voldoet aan alle hedendaagse maatstaven voor het gebruik als moderne kantoorruimte. Het object bestaat uit vijf verdiepingen, van souterrain tot kapverdieping alsmede een tuin met tuinhuis.

Wij bieden aan een mooie ruimte gelegen aan de voorzijde van het gebouw op de 1e verdieping. De ruimte is ca. 45 m2 groot, door de vele hogeramen is het een lichte kamer.

In dit representatieve pand is momenteel nog ca. 589 m² beschikbaar voor verhuur, bestaande uit drie verschillende ruimtes:
• De entresol bg, begane grond en bel-etage, zijnde een kantoor/ winkelruimte. (nummer D)
• De 1e verdieping en e entresol 1e verdieping, zijnde en kantoorruimte. (nummer H,J,I & K)
• De 2e en 3e verdieping, zijnde een kantoorruimte. (nummer M,N & O)

Indeling
Middels de gemeenschappelijke entree gelegen op de Herengracht komt u in de hal waar de trap naar boven zich in de hal bevindt. De ruimte is gelegen aan de voorzijde op doe hoek met de Vijzelgracht.
De ruimte H6 heeft een eigen entree gelegen op de Vijzelstraat. met een binnentrap heeft u toegang tot de bel-etage. In de plattegronden is het aangeduid met het nummer D.
Op de eerste verdieping is de gehele voorzijde van het gebouw bestaande uit 4 verschillende kantoren en een pantry beschikbaar. In de plattegrond is dit aangeduid met de nummers; H,J,I & K.
De gehele 2e en 3e verdieping zijn samen te huur. Deze zijn aangeduid met de nummers; M,N & O.

Ligging
Het pand is gelegen in het hart van Amsterdam, op de hoek van de Vijzelstraat en de Herengracht op een van de meest prominente zichtlocaties van de stad. De Amsterdamse Grachtengordel kenmerkt zich door een combinatie van wonen, werken en recreëren. In de directe omgeving zijn diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd, maar ook vele restaurants, winkels, hotels etc.

Bereikbaarheid
Per openbaar vervoer: Door de centrale ligging en de directe nabijheid van de Leidsestraat en Vijzelstraat, is de bereikbaarheid per openbaar vervoer uitstekend. Door de Leidsestraat rijdt tramlijn 1, 2 en 5. In de Vijzelstraat stoppen tramlijn 16, 24 en 25. Beide hebben directe verbindingen met alle belangrijke trein- en metrostations in Amsterdam. Daarnaast zal de halte van de Noord-Zuidlijn op een steenworp afstand op korte termijn openen.

Per auto: De bereikbaarheid met eigen vervoer is uitstekend. De ringweg A10 is via de Piet Heintunnel en/of via de Vijzelstraat goed te bereiken

Bestemming
Kantoor en gedeeltelijk winkel.

Opleveringsniveau:
- Prachtige stadstuin;
- Stijlkamers;
- Kabelgoten voorzien van data en elektra;
- Lift;
- Airco installaties door het gehele gebouw;
- Glasvezel;
- Massief eikenhouten parket vloeren;
- Sanitair en pantry’s;
- Verlichtingsarmaturen.

Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO):
Het totale verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 1.100 m². Er is thans nog ca. 600 m² beschikbaar.

Huurprijs (per jaar)
45 m2 H8 € 15.750,-
101 m2 H6 € 45.000,-
178 m2 H8 € 63.300,-
310 m2 H9 € 93.000,-
* Huurprijs te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten
€ 40,- per m² per jaar, op voorschotbasis exclusief BTW.

Huurtermijn
5 jaar.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Aanvaarding
Op korte termijn.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2006=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 12 maanden na de huuringangsdatum.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van minimaal drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte niet ex artikel art. 7:320a BW volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 vastgesteld.

Voorbehoud
Verhuur geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verhuurder. Verhuurder dient zijn algehele goedkeuring te geven aan de huurovereenkomst.

Energieprestatiecertificaat
Verhuurder beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen en verhuurder zal deze documenten voor de oplevering ook niet aanvragen. Het betreft een Rijksmonument.

Bezichtiging
Na telefonische afspraak met ons kantoor.

Collegiaal
Wij hebben dit object in de gezamenlijke verhuur met DRS makelaars.

*** ENGLISH TEKST ***

Always wanted to have an office in the middle of the center of Amsterdam, on one of the most beautiful canals? We have approx. 589 m2 office/shopping space for rent at the Herengracht498 corner of Vijzelstraat.

This beautiful canal house, Les 4 Saisons, was built in 1667 and meets all contemporary standards for use as modern office space. The property consists of five floors, from basement to ground floor as well as a garden with garden house.

In this representative property is currently approx. 589 sqm available for rent, consisting of three different rooms:
- The mezzanine bg, first floor and ground floor, being an office/ retail space. (number D)
- The 1st floor and e mezzanine 1st floor, being and office space. (number H,J,I & K)
- The 2nd and 3rd floor, being an office space. (number M,N & R)

Classification
Through the common entrance located on the Herengracht you enter the hall where the entrance to the rooms is on your right. The space also has its own entrance located on the Vijzelstraat. With an interior staircase you have access to the ground floor. In the floor plans it is indicated with the number D.
On the second floor is the entire front of the building consisting of 4 different offices and a pantry available. In the floor plan it is indicated with the numbers; H,J,I & K.
The entire 2nd and 3rd floor can be rented together. These are indicated by the numbers; M,N & O.

Location
The building is located in the heart of Amsterdam, on the corner of the Vijzelstraat and the Herengracht on one of the most prominent sight locations in the city. The Amsterdamse Grachtengordel is characterized by a combination of living, working and recreation. In the immediate vicinity are several renowned companies, but also many restaurants, stores, hotels, etc.

Accessibility
By public transport: Due to its central location and the immediate vicinity of the Leidsestraat and Vijzelstraat, the accessibility by public transport is excellent. Streetcar lines 1, 2 and 5 run through the Leidsestraat. Streetcar lines 16, 24 and 25 stop on Vijzelstraat. Both have direct connections to all major train and metro stations in Amsterdam. In addition, the stop of the North-South line will open in the near future.

By car: Accessibility by car is excellent. The A10 ring road is easily accessible via the Piet Hein tunnel and/or Vijzelstraat.

Destination
Office and partly store.

Delivery level:
- Beautiful city garden;
- Style rooms;
- Cable ducts with data and electricity;
- Elevator;
- Air conditioning installations throughout the building;
- Fiberglass;
- Solid oak parquet floors;
- Plumbing and pantries;
- Lighting fixtures;
- Private entrance on the Vijzelstraat.

Rentable Floor Area (VVO):
The total lettable floor area is approximately 1.100 m². There is currently approximately 589 m² available.

Rental price
101 m2 H6 € 45,000
178 m2 H8 € 63,300
310 m2 H9 € 93,000
* Rental price to be increased with VAT and service costs.

Service costs
€ 40,- per m² per year, on advance basis excluding VAT.

Rental period
5 years.

Rent payment
Quarterly in advance.

Acceptance
In the short term.

Rental price adjustment
Annually, based on the Consumer Price Index (CPI), series All Households (2006=100), as published by Statistics Netherlands (CBS), for the first time 12 months after the rent entry date.

Collateral
Bank guarantee or deposit of at least three months rent including service charges and VAT.

Rental agreement
Lease of office space and other business premises not pursuant to Section 7:320a of the Dutch Civil Code in accordance with the model established by the Real Estate Council in February 2015.

Reservation
Letting is subject to the owner / lessor award. Landlord must give its general approval to the lease.

Energy performance certificate
The landlord does not have an energy performance certificate or an equivalent document as referred to in the Energy Performance of Buildings Decree and the landlord will not apply for these documents before delivery. It concerns a National Monument.

Visit
After telephone appointment with our office.

Collegial
We have this property in the joint rental with DRS brokers.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 350 per vierkante meter per jaar
Oorspronkelijke huurprijs
€ 7.750 per jaar
Servicekosten
€ 40 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
3 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoorruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1667

Oppervlakten

Oppervlakte
85 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, liften, te openen ramen, toilet, pantry en verwarming

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Herengracht 498 H9

€ 350 /m²/jaar