Barentszplein 6 1013 NJ Amsterdam

€ 1.650.000 k.k.

Omschrijving

DE LOCATIE
De kantoor-/bedrijfsruimte is ca. 250 m² groot en beschikt over 3 (drie) parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage. De ruimte is gelegen op de 3e verdieping en is onder andere voorzien van een pantry, toiletten en een aparte vergaderruimte.

Het Barentszplein heeft een fantastische ligging aan het IJ, gelegen aan het begin van de IJ-oevers, tussen het karakteristieke Prinseneiland en Silodam, aan het einde van Westerdokseiland. Het grenst aan de Houthavens met zijn nieuwe ontwikkeling van hoogwaardige woningbouw en bedrijfsgebouwen in ontwerp en mode.

OPPERVLAKTE
Voor de verkoop is circa 250 m² kantoor-/bedrijfsruimte beschikbaar met 3 (drie) parkeerplaatsen.

KOOPPRIJS INCLUSIEF PARKEERPLAATS
De koopprijs bedraagt € 1.650.000,-, kosten koper.

ONROERENDE ZAAK
De voortdurende erfpacht van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimte gelegen op de 3e verdieping , plaatselijk bekend gemeente Amsterdam, sectie M nummer 7101 A-64, A-65 alsmede A-66, uitmakende 83/2068 onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

De voortdurende erfpacht van het appartementsrecht, rechtgevende op uitsluitend gebruik van de stallingsplaats gelegen in de kelder van het gebouw, sectie M nummer 7101 A-86, A-87 alsmede A-88, uitmakende 1/194 onverdeeld aandeel in de gemeenschap.

*Het object is gelegen op in erfpacht uitgegeven grond, de erfpacht is afgekocht tot en met 31 december 2056 voor een periode van 50 jaar, conform de erfpachtvoorwaarden 2000.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopakte en de transportakte en verschuldigde overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de koper.

BESTEMMING
De publiek-/privaatrechtelijke bestemming voor het object is ‘Gemengd-3’. Hieronder wordt verstaan: bedrijf, kantoor, maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidgevoelige maatschappelijke voorzieningen), consumentverzorgende dienstverlening en publieksgerichte zakelijke dienstverlening.

VOORZIENINGEN
Het object zal worden opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:
Representatieve entree;
Eigen pantry;
Afgesloten vergaderruimte;
Eigen toiletgroep (2x);
Lichtarmaturen;
Liftinstallatie.

LEVERING
In overleg.

AS IS, WHERE IS
Het object zal worden verkocht en geleverd “as is, where is”, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de (op)levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enige soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, milieukundige, huur of feitelijk gebruik en/of commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de “as is, where is” koop en levering.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

BEREIKBAARHEID
Auto
De bereikbaarheid met de auto is zeer goed en heeft via het Barentszplein rechtstreeks aansluiting op de Ringweg A10 West.

Parkeren
Naast de parkeerplaatsen welke te koop staan, kan men ook gebruik maken van de parkeergelegenheden op de openbare weg.

Openbaar vervoer
Het object ligt op 10 minuten lopen van Station Amsterdam Centraal. Vanaf het station rijdt ook elke 10 minuten een bus. Tevens ligt het object op 5 minuten afstand van de eindhalte van tram 3.

Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Verkoper behoudt zich tijdens het gehele verkoopproces het recht voor zonder opgave van reden het verkoopproces:
1. te wijzigen;
2. onderhandelingen te beëindigen;
3. voorstellen af te wijzen;
4. te verkopen aan een ander dan de degene met hoogst voorgestelde koopsom.

Verkoper is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces.
Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P van den Bosch Bedrijfsmakelaars.

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.
Alle onderhandelingen die P van den Bosch Bedrijfsmakelaars voeren met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

NOTARIS
mr. S. A. J. (Sjoerd) Algera
Buma | Algera Notariaat B.V.
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
020-305 8922

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.650.000 kosten koper
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
2011-2020

Oppervlakten

Oppervlakte
250 m²
Perceel
250 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, Amsterdam

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.