Prins Hendrikkade 104 -A 1011 AJ Amsterdam

€ 995.000 k.k.

Omschrijving

Adres
Prins Hendrikkade 104 A in (1011 AJ) Amsterdam

Algemeen
Een multi functionele ruimte van totaal 205 m2 VVO gelegen op de begane grond en souterrain in Amsterdam Centrum. De unit kan gebruikt worden als woning, kantoor- of bedrijfsruimte. Het object heeft een fraai uitzicht door de ligging op de hoek Kromme Waal en Prins Hendrikkade. Winkels, restaurants, bars, openbaar vervoer; allemaal op loopafstand. Parkeren kan op de kade van de Kromme Waal. Kortom een uitstekende ligging voor de stadsmens en ondernemer.

De ruimte bestaat uit een ruim portaal met wc. Een hele ruime woon/werkkamer met een open keuken en bergruimte. In het souterrain zijn 2 grote kamers met berging en badkamer.

Vraagprijs
€ 995.000,-- kosten koper.

Grootte
Totaal circa 205 m2 VVO ( begane grond circa 110 m2 en souterrain circa 95 m2). Plattegrond en meetrapport zijn beschikbaar.

Kadaster
Gemeente Amsterdam, sectie G, nummer 8150, index A-1 en A-2.
Volgens BAG gebruik woning.

VvE
Uitmakende het 1/9e en respectievelijk het 2/9e deel in de gemeenschap.
Bestemming bedrijfsruimte.
Het betreft een zogenaamde slapende VvE.
Maandelijkse bijdrage is € 100,00 per maand.
Er is circa € 13.000,00 in kas.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Nieuwmarkt van toepassing met bestemming gemengd -1.
Gebruik o.a. wonen en kantoor.

Aanvaarding
In overleg.

Opleveringsniveau
Begane grond

-ruim entree;
-tochtportaal;
-wc;
-woonkamer met houten vloer;
-eenvoudige keuken;
-opslagruimte met cv-ketel en aansluiting wasmachine/droger;
-mechanische ventilatie;
-vide;
-vaste trap.

Souterrain

-opslagruimte;
-2 ruime kamers;
-stahoogte 1.90 _ 2.15 m;
-badkamer met wastafel, bad, douche en wc;
-pomp;
-deur naar buiten
-bouwmuren moeten tegen vocht geïnjecteerd worden.

Parkeren
Aan de openbare weg (Kromme Waal) kan geparkeerd worden tegen de geldende parkeertarieven.

Bereikbaarheid
-dichtstbijzijnde halte (bus/tram/metro): Prins Hendrikkade. Loopafstand: 0,2 km, looptijd: 2 min.
-dichtstbijzijnde treinstation: Centraal station Amsterdam. Loopafstand: 0,5 km, looptijd: 7 min.
-de dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
1. A10 op 4,3 km hemelsbreed met 17 min. reistijd
over een route van 6,5 km;
2. A8 op 5,7 km hemelsbreed met 13 min. reistijd over
een route van 11,1 km.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom binnen 2 weken na ondertekening koopakte aan de behandelend notariskantoor te voldoen.

Voorbehoud verkoper
Deze verkoop geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:
-gunning door verkoper, evenals;
-schriftelijke goedkeuring van de voltallige directie van verkoper, evenals;
-een verkoper conveniërende vorm en inhoud van de op te maken koop- en leveringsakte ("subject to contract").

Bijzonderheden
Koper is er uitdrukkelijk mee bekend dat verkoper het verkochte lange tijd niet feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper daarom koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte feitelijk had gebruikt of zou hebben gebruikt. In dit kader komen verkoper en koper uitdrukkelijk overeen dat dergelijke eigenschappen en/of gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen. Koper wordt in staat gesteld, na voorafgaand overleg met Yield Real Estate en tot aan het moment van tekenen van de koopakte, het verkochte uitgebreid (bouwkundigen anderszins) te onderzoeken. Koper verklaart dat verkoper daarmee afdoende aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan en dat koper op een voor haar conveniërende manier uitputtend van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Verkoper en koper komen uitdrukkelijk overeen dat het verkochte wordt verkocht en geleverd "as is", waaronder verkoper en koper verstaan dat:

-de artikelen 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk
Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, evenals;
-door verkoper geen impliciete of uitdrukkelijke garanties worden verleend over het verkochte behalve als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgenomen in de koopakte.

Koper verklaart uitdrukkelijk het verkochte bij levering te aanvaarden in de feitelijke, technische, milieukundige en/of juridische staat waarin het zich op dat moment bevindt. Koper aanvaardt daarbij alle gebreken van het verkochte, evenals de feitelijke staat van onder andere (maar niet uitsluitend) de fundering, constructie, (gebruikte) materialen, (aanwezigheid van) asbest, olietanks en bodemverontreiniging en de technische installaties. Koper verklaart verder uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk te aanvaarden: alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lasten en beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen ook blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht en akte(n) van (onder)splitsing en/of enig openbaar register of openbare informatiebron. Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat in de koopprijs de feitelijke staat van het verkochte en een integrale afkoop van alle aan het verkochte verbonden risico's, gebreken en/of (nog) uitte voeren herstellingen verdisconteerd zijn, ongeacht de aard en daarvan en ongeacht in welke mate voornoemde elementen zijn onderzocht door koper en/of besproken tussen verkoper en koper.

Koper vrijwaart verkoper ter zake van enige vordering, evenals enige vordering van derden, op grond van enig hiervoor genoemd artikellid en/of verband houdende met de staat van het verkochte bij levering. Koper vrijwaart verkoper bovendien voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, feitelijke of juridische aard.

Toelichtingsclausule NEN 2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de (bruto/ verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Voorbehoud Yield Real Estate
Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid hiervan wordt door Yield Real Estate geen aansprakelijkheid aanvaard, noch kan hieraan enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de ver-melde condities of het uitbrengen van een, daarvan al dan niet afwijkend, aanbod worden Yield Real Estate noch haar opdrachtgevers op enige manier gebonden, ook niet tot het doen van enig tegenbod. Yield Real Estate treedt uitdrukkelijk slechts op als adviseur van haar opdrachtgever en niet als gevolmachtigde namens haar. Bovendien geldt dat tussen partijen eerst juridisch binding kan ontstaan nadat definitieve overeenstemming is bereikt ter zake van al dat wat zij met elkaar beogen te regelen en deze overeenstemming bovendien is vastgelegd in een schriftelijke en namens beide partijen rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, waarbij artikel 3:39 BW overeenkomstige toepassing vindt. Yield Real Estate is een éémansbedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74633430. De algemene voorwaarden Yield Real Estate zijn van toepassing op alle opdrachten die aan haar zijn of worden verstrekt en/of op de levering van al haar diensten en producten aan wie dan ook. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden. De aansprakelijkheid van Yield Real Estate is in alle omstandigheden en tegenover eenieder beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Yield Real Estate in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Privacy & Wwft
Koper verklaart -in het kader van deze verkoop- vooraf uitdrukkelijk:
-in te stemmen met de verwerking van haar gegevens volgens de Privacyverklaring Yield Real Estate, evenals;
-haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle mogelijk noodzakelijke onderzoeken op basis van de vigerende wet- en regelgeving, waar-onder tenminste de Wwft.

Contact

Yield Real Estate

T +31 (0)20 894 894 1
M +31 (0)65 344 383 2

Apollolaan 151 Amsterdam
Postbus 51209 - 1007 EE Amsterdam

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 995.000 kosten koper
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
Voor 1906

Oppervlakten

Oppervlakte
205 m² (in units vanaf 95 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen
Voorzieningen
Kamerindeling, pantry, te openen ramen, toilet en verwarming

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op minder dan 500 m, metrohalte op minder dan 500 m, metroknooppunt op minder dan 500 m, NS Intercitystation op minder dan 500 m, NS station op minder dan 500 m, snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m, Tramhalte op minder dan 500 m en tramknooppunt op minder dan 500 m
Lokale voorzieningen
Bank op 500 m tot 1000 m, ontspanning op minder dan 500 m, restaurant op minder dan 500 m en winkel op minder dan 500 m

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Prins Hendrikkade 104 -A

€ 995.000 k.k.