Greveling 23 9654 PM Annerveenschekanaal

€ 1.950 /mnd

Omschrijving

== MULTIFUCTIONEEL BEDRIJFSOBJECT VAN CIRCA 450 M² == KANTOORRUIMTE EN/OF PRAKTIJKRUIMTE EN/OF DETAILHANDEL == HUURPRIJS € 1.950,- PER MAAND ==

Greveling 23, 9654 PM Annerveenschekanaal.

Multifunctioneel bedrijfsobject van circa 450 m² langs het Grevelingskanaal in het dorpje Annerveenschekanaal welke per direct beschikbaar is! E.e.a. binnen de bestemming planbepalingen maar het gebouw zou zeer geschikt kunnen zijn als kantoorruimte, praktijkruimte maar ook detailhandel (met uitzondering van supermarkt) is toegestaan. Het laatste gebruik was t.b.v. een tweedehands kledingwinkel en daarvoor was het gebouw in gebruik als kantoor.

Begane grond
Entree in een ruimte centrale hal met vide van circa 32 m². Links van de hal een receptie/kantoorruimte van circa 34 m² en 2 kantoorruimten van circa 20 m² en 22 m². Aan de achterzijde een magazijnruimte van circa 44 m². Rechts van de centrale hal een gang van circa 11 m² met toiletgroepen, keuken van circa 8 m² en 2 kantoren van circa 12 m² en 22 m². Voor en aan de zijkant zijn parkeermogelijkheden aanwezig.

1e Verdieping
Vide/hal van circa 37 m². 3 kantoorruimten van circa 21 m², 27 m² en 11 m².

Verwarming middels een eigen combi CV ketel. Systeemplafond met geïntegreerde verlichting en vloerbedekking daar waar aanwezig. Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat. Aanpassingen door verhuurder tegen nader overeen te komen condities mogelijk!

Het opgegeven metrage is indicatief. Er kunnen geen derhalve geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

LOCATIE:
Annerveenschekanaal ligt in het noordoosten van de Drentse gemeente Aa & Hunze pal op de grens met de provincie Groningen en telt circa 395 inwoners.

Bereikbaarheid per auto
Vanaf Groningen:
circa 31 minuten (circa 30 km)

Vanaf Assen:
circa 39 minuten (circa 20 km)

Vanaf Hoogezand:
circa 16 minuten (circa 10 km)

Vanaf Zuidlaren
circa 21 minuten (circa 11 km)

PARKEREN:
Er zijn parkeermogelijkheden voor en naast het gebouw.

OPLEVERINGSNIVEAU:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd. Aanpassingen door verhuurder tegen nader overeen te komen condities mogelijk! Onderhoud, herstel en vervanging is des huurders daar waar niet opgenomen in de algemene bepalingen en eventuele bijzondere bepalingen.

HUURPRIJS:
€ 1.950,- per maand te vermeerderen met de verschuldigde BTW over de huur.

BTW:
Huur is BTW belast.

SERVICEKOSTEN:
Niet van toepassing. De kosten van de nutsbedrijven en de gemeentelijke gebruikerslasten en heffingen komen rechtstreeks voor rekening van huurder.

HUURTERMIJN:
De huurtermijn en aansluitende verlengingstermijnen gaat in overleg.

WEDERZIJDSE OPZEGTERMIJN:
Een wederzijdse opzegtermijn gaat in overleg.

BETAALTERMIJN:
Huur en servicekosten dienen per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan, inclusief en de verschuldigde BTW over de huur en servicekosten.

ZEKERHEIDSSTELLING:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 (drie) maanden betalingsverplichting inclusief BTW.

INDEXERING:
Jaarlijks voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum op basis van het CPI- alle bestedingen afgegeven door het CBS (2015=100).

HUUROVEREENKOMST:
Standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), welke gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), aangevuld met van toepassing zijnde bijzondere bepalingen. Een huurovereenkomst is onder voorbehoud definitieve goedkeuring namens opdrachtgever/eigenaar welke goedkeuring wordt geacht te zijn verkregen nadat de tekeningbevoegde de huurovereenkomst heeft getekend.

GEBRUIK EN BESTEMMING:
Huurder is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij de website van ruimtelijke plannen.

Bestemmingsomschrijving bestemmingsplan Kanaaldorpen Gemeente Aa en Hunze.
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
2. een transportbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf’;
3. een constructiewerkplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats’;
4. een groothandel in voertuigen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in voertuigen’;
5. een aannemersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf’;
6. detailhandel met uitzondering van supermarkten, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel’;
7. productiegebonden detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - productiegebonden detailhandel’;
8. een verkooppunt van motorbrandstoffen, uitgezonderd LPG, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;bedrijfswoningen; bedrijfswoningen;
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning;waarbij, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd;
met daaraan ondergeschikt:
b. nutsvoorzieningen;
c. groenvoorzieningen;
d. paden;
e. water; met de daarbijbehorende:
f. parkeervoorzieningen;
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1 onder de milieucategorieën 1 en 2, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -
transportbedrijf', 'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats', 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in voertuigen' en/of 'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf', in welk geval respectievelijk een transportbedrijf, een
constructiewerkplaats, een groothandel in voertuigen en een aannemersbedrijf zijn toegestaan;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor buitenopslag van materiaal ten behoeve van de uitoefening van een bedrijfsmatige activiteit;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding:
'detailhandel', in welk geval detailhandel, met uitzondering van supermarkten, is toegestaan;
'specifieke vorm van detailhandel - productiegebonden detailhandel', in welk geval uitsluitend productiegebonden detailhandel is toegestaan;
d. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor (recreatieve) bewoning.

Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 5.5 sub a in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, mits:
het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of bedrijven die wel zijn genoemd in bijlage 1 onder een hogere categorie dan 2, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
b. het bepaalde in lid 5.5 sub c. in die zin dat gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits:
het geen detailhandel in voedings- en genotmiddelen betreft.

Voor meer informatie of een bezichtiging neem graag contact met ons op.

BOEKENRODE bedrijfsmakelaars & taxateurs
Vestigingen in: Groningen - Assen - Zwolle
Boekenrode is een full service makelaarskantoor op het gebied van Bedrijfshuisvesting, Woningen, Beleggingen, Ontwikkeling en Taxaties.

Bezoekadres: “Schnitgerhuys” Ubbo Emmiussingel 19 te Groningen.
Tel: 050 – 76 76 690

DISCLAIMER:
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op internetsites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook van deze inhoud, waaronder zowel tekst als foto’s, en/of commercieel gebruik is niet toegestaan. Aan de inhoud van deze en overige informatie alsmede eventuele bijlagen kunnen nimmer rechten worden ontleend. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Deze informatie alsmede een eventuele huurovereenkomst is onder voorbehoud definitieve goedkeuring opdrachtgever/eigenaar.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.950 per maand
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Mogelijke functie(s)
Winkelruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1981-1990

Oppervlakten

Oppervlakte
450 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Landelijk gebied

Omgeving

Annerveenschekanaal, Annerveenschekanaal

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Greveling 23

€ 1.950 /mnd