Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

€ 115 /m²/jaar

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur komt een commerciële ruimte op de begane grond, gesitueerd in het voormalige regiokantoor aan de Noordendijk / Lijnbaan in Dordrecht.

In het hart van Stadswerven-Zuid verrijst een modern en levendig appartementencomplex. Onder de naam ‘Volt’ ondergaat het voormalige regiokantoor een unieke transformatie. In het complex worden maar liefst 58 moderne, luxe huurappartementen gerealiseerd.

Op de begane grond van het complex wordt een drietal commerciële ruimtes gerealiseerd waarvan er reeds 2 verhuurd zijn aan basisschool ‘De Regenboog’ en een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van SDK Kinderopvang.

De beschikbare commerciële ruimte is gesitueerd in de voormalige kantine van het regiokantoor, aan de achterzijde van het complex, en wordt in casco staat opgeleverd.

Rondom het gehuurde is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid beschikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie C, Complexaanduiding 7150 A, appartementsindex 3.

Indeling
Ca. 369 m² VVO commerciële ruimte op de begane grond;
Ca. 249 m² BVO kelderruimte op niveau -1;
3 Parkeerplaatsen.

Deelverhuur mogelijk in twee gelijke units van ca. 182 m².

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat.

Huurprijs
Kantoor geheel: € 42.500,-- per jaar, exclusief BTW, voor het gehuurde in casco staat.
Kantoor deelverhuur: € 21.500,-- per jaar, exclusief BTW, in casco staat.

Parkeerplaatsen: € 700,00 per jaar, exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Regiokantoor e.o.‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 december 2018.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ en gedeeltelijk met dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering‘.

De voor ‘Gemengd‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Wonen;
b. Maatschappelijk;
c. Detailhandel;
d. Dienstverlening;
e. Horeca-1;
f. Ateliers;
g. Bedrijven;
h. Kantoren;
i. Speelvoorzieningen;
j. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.3.

4.3 Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. Wonen is uitsluitend toegestaan op de verdiepingen;
b. Maatschappelijk is uitsluitend toegestaan op de begane grond en eerste verdieping en wel in de vorm van onderwijsdoeleinden, peuterspeelzaal, kinderopvang;
c. De in lid 4.1 onder c t/m h toegestane functies zijn uitsluiten toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘gemengd’, waarbij de oppervlakte voor detailhandel in de vorm van een gemakswinkel maximaal 200 m2 mag bedragen;
d. Horeca-1 is uitsluitend toegestaan in de vorm van een restaurant;
e. Bedrijven zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van ambachtelijke bedrijven, alsmede bedrijven in de categorie 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. Speelvoorzieningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘speelvoorziening’.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite per toestandsdatum 26 juli 2021.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Uittreksel Kamer van Koophandel;
- Kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde;

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 115 per vierkante meter per jaar
Oorspronkelijke huurprijs
€ 42.500 per jaar
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Mogelijke functie(s)
Horeca, onderwijsinstelling en winkelruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
Momenteel in aanbouw

Oppervlakten

Oppervlakte
369 m² (in units vanaf 182 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 1500 m tot 2000 m en snelwegafrit op 2000 m tot 3000 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
3 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Noordendijk 250

€ 115 /m²/jaar