Johan de Wittstraat 120 3311 KJ Dordrecht

€ 129 /m²/jaar

Omschrijving

Algemeen
TE HUUR: prachtige kantoorruimte (circa 406 m2) gelegen op één van de bekendste en beste plekken in het centrum van Dordrecht. Het gebouw heeft bijzondere kenmerken zoals verdiepingshoogten van 4 tot 5 meter, een mooie betonnen constructie met een industriële uitstraling en de perfecte ligging in hartje Dordrecht. De beschikbare ruimte is gelegen op de eerste verdieping van dit prachtige pand.

De dynamische locatie is zeer gunstig gelegen aan de rand van het historische centrum van Dordrecht, aan het einde van de Spuiboulevard en op loopafstand (200 meter) van trein- en busstation Dordrecht.

De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is uitstekend te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten bereikbaar. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Het gehele pand bestaat uit acht eigendomspercelen, in het kadastraal register aangegeven als gemeente Dordrecht, sectie D, nummers 6820, 6805, 6806, 6807, 6808, 6241, 6810 en 6811 met een totale perceelgrootte van 3.284 m² en het recht om een plateau te hebben en te houden voor het laden en lossen van het pand.

Indeling
Ca. 406 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
Ca. 867 m² Opslagruimte in de kelder;
Ca. 30 parkeerplaatsen op loopafstand.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Representatieve en afgewerkte entree op de begane grond;
- Personenlift;
- Gladde vloeren gereed voor het leggen van het projecttapijt op de verdiepingen;
- Alle ramen voorzien van HR++ beglazing;
- Mechanische balansventilatie met warmteterugwinning;
- Dubbele toiletgroep voorzien van luxe afwerking;
- Kabelgoten in de afwerkvloer;
- Brandmeld- / ontruimingsinstallatie.

Huurprijs
Kantoorruimte : € 129,00 per m2 per jaar.
Opslagrruimte : € 65,00 per m2 per jaar. (optioneel)
Parkeerplaatsen: € 950,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Indien gewenst kan de ruimte turn key opgeleverd worden tegen een huurprijs van € 149,00 exclusief BTW en exclusief meubilair. Het exacte opleverniveau en de materiaalkeuze zal in overleg tussen huurder en verhuurder geschieden.
Indien gewenst kan de opslagruimte erbij gehuurd worden.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 35,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Levering van water en elektriciteit, waarbij alle door nutsbedrijven aan Verhuurder in rekening gebrachte kosten die betrekking hebben op iets anders dan enkel het verbruik van water en elektriciteit eveneens voor rekening van Huurder komen. (Onder-)bemetering van de installaties in de gehuurde ruimte wordt per verdieping en per vleugel afzonderlijk uitgevoerd;
• Schoonmaak van de algemene ruimten van Post120;
• Onderhoud, herstel en periodieke controle van de hoofdverwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie(s);
• Onderhoud, herstel en periodieke controle van de algemene liftinstallatie;
• Opstellen en beheren algemeen sleutelplan;
• Glasbewassing van het gehuurde (buitenzijde);
• Onderhoud, herstel en periodieke controle van de algemene brandmeldinstallatie, gebouwbewakingsinstallatie, inbraakinstallatie, koud-waterinstallatie en vuilwaterpomp;
• Vervanging van lampen in de algemene ruimten van het gebouw;
• Onderhoud, herstel van noodverlichting;
• Onderhoud, herstel van slagbomen en eventuele rolhekken;
• Bouwkundig onderhoud, herstel zoals schilderwerk, timmerwerk etc.;
• Graffitibestrijding;
• Glasbewassing algemene ruimten binnen en buiten;
• Assurantiepremie buitenbeglazing;
• Onderhoud en herstel van de bliksembeveiliging;
• Onderhoud en herstel terrein en groenvoorziening;
• Rioolrecht;
• Gebruiksdeel van plaatselijke heffingen en diensten;

Verhuurder zal over het bedrag van de vergoeding die Huurder aan Verhuurder verschuldigd is voor door of namens Verhuurder verzorgde leveringen en diensten 5% administratiekosten berekenen.
Het rioolrecht en het gebruiksdeel van plaatselijke heffingen en belastingen zal worden verwerkt in (het voorschot op) de vergoeding voor de door of namens Verhuurder te verzorgen leveringen en diensten.

Verhuurder is bevoegd, na overleg met huurder, de genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012, met enkelbestemming ‘Centrum’ en met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. kantoor;
d. atelier;
e. maatschappelijk;
f. bedrijf;
g. cultuur en ontspanning;
h. sport;
i. horeca - 1;
j. wonen;
k. parkeren;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5.4 .

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website op 28 juli 2020. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Energielabel
Dit uiterst duurzame complex beschikt over een (Breeam very good) energielabel A.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 129 per vierkante meter per jaar
Oorspronkelijke huurprijs
€ 149 per vierkante meter per jaar
Servicekosten
€ 35 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1975

Oppervlakten

Oppervlakte
406 m²
Perceel
3.182 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, liften, kabelgoten en toilet

Energie

Energielabel
A 1,03

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op minder dan 500 m, NS Intercitystation op minder dan 500 m, NS station op minder dan 500 m en snelwegafrit op 2000 m tot 3000 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
30 niet-overdekte parkeerplaatsen

Omgeving

Kon. Wilhelminastraat en omgeving, Dordrecht

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Johan de Wittstraat 120

€ 129 /m²/jaar