Koninginneweg 8 1217 KX Hilversum

€ 1.250 /mnd

Omschrijving

Representatieve kantoorlocatie gelegen aan de rand van het centrum, in het Noordwestelijke Villagebied en nabij het Raadhuis van Hilversum alsmede het Dudokpark. De villa is gebouwd in 1894 en ontworpen door architect J. Servais.

Beschikbaarheid:
De villa kent een totaal vloeroppervlak van circa 335 m² v.v.o., waarvin circa 77 m² beschikbaar is gelegen op de tweede verdieping.

Opleveringsniveau:
De ruimte wordt in huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
•vloerbedekking;
•gas cv installatie;
•patchkast met bekabeling Cat 5 *;
•alarminstallatie;
•massief houten (visgraat gelegde) vloeren;
•entreepartij met granieten vloer;
•gerenoveerde sanitaire voorzieningen;
•hoogwaardige pantry;
•delta light led verlichting;
•gestucte wanden en plafonds.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Parkeergelegenheid:
Op eigen terrein zijn er twee parkeerplaats beschikbaar.
De huurprijs bedraagt € 750,- per plaats per jaar exclusief BTW.

Huurprijs:
De aanvangshuurprijs van de 1e verdieping bedraagt € 1.250,- per maand exclusief BTW.
De huurprijs dient bij vooruitbetaling per kwartaal te worden voldaan.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
•levering van gas, water en elektra en het vastrecht dienaangaande;
•glasbewassing buitenzijde;
•onderhoud aanwezige installaties;
•schoonmaak algemene ruimten;
•glasverzekering;
•onderhoud tuin en parkeerterrein;
•onderhoud, doormelding en opvolging inzake de alarminstallatie (valse meldingen voor rekening veroorzaker);
•administratiekosten 5%.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Jaarlijks, of zoveel eerder als de huurovereenkomst eindigt, zal verrekening tussen partijen plaatsvinden aan de hand van de werkelijk betaalde nota's, waarbij toerekening geschiedt middels het gehuurde vloeroppervlak ten opzichte van het totale verhuurbare vloeroppervlak in kantoorgebouw. Aan de leegstaande ruimten zal in redelijkheid een toedeling plaatsvinden, cq een redelijke verdeelsleutel door de verhuurder worden voorgesteld.

Huurtermijn:
De voorkeur gaat uit naar vijf jaar met telkens vijf verlengingsjaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van twaalf maanden. Een kortere huurtermijn vanaf minimaal twee jaar is echter bespreekbaar.

Aanvaarding:
November 2020.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.250 per maand
Servicekosten
€ 35 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
4 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1894

Oppervlakten

Oppervlakte
77 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
3 bouwlagen
Voorzieningen
Te openen ramen en toilet

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Koninginneweg 8

€ 1.250 /mnd