Eendrachtstraat 28 7941 AP Meppel

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Het object, gebouwd in 1977, is een voormalig kantoor van de politie gelegen aan de rand van het centrum van Meppel. Het object heeft een totaal vloeroppervlakte van 2.142 m²
v.v.o. (2.559 m² b.v.o.) verdeeld over 2 bouwlagen en een kelder.

Het object heeft een eigen afgesloten parkeerterrein voorzien van 11 parkeerplaatsen en 9 garageboxen waarvan er 4 geschikt zijn voor hoge voortuigen. Aan de voorzijde van het object bevinden zich 5 bezoekersparkeerplaatsen.

Gebouw specificaties:
Totale vloeroppervlakte van 2.142 m² v.v.o. verdeeld over 2 bouwlagen en een kelder;
Eigen afsluitbaar parkeerterrein;
Bouwjaar 1977;
Energielabel C;
Eigen grond.

Herontwikkelingsmogelijkheid:
De Gemeente Meppel heeft voor de locatie aan de Eendrachtstraat 28 in Meppel een ‘Stedenbouwkundig kader’ opgesteld. Dit stedenbouwkundig kader schetst het kader waarbinnen initiatieven voor een bestemmingsplanwijziging ontwikkeld kunnen worden. Een grootschalige herontwikkeling met onder andere woningbouw hoort hierbij tot de mogelijkheden. Voor het volledige stedenbouwkundig kader wordt verwezen naar de dataroom.

Verkoopproces:
Het object wordt verkocht middels een gestructureerd verkoopproces. Bij de verkoop wordt
een marketingperiode in acht genomen tot maandag 27 juni 2022, 17.00 uur.
Biedingen dienen uiterlijk op maandag 27 juni 2022 vóór 17.00 uur te zijn ingediend en ontvangen. Eventueel eerder uitgebrachte biedingen worden na maandag 27 juni 2022,
17.00 uur door verkoper in behandeling genomen.

Indien u een nadere toelichting wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u achteraan in dit Investment Memorandum.

Verhuurbaar vloeroppervlakte conform NEN2580:
Kelder: 288 m²
Begane grond kantoorruimte: 827 m²
Begane grond bedrijfsruimte: 276 m²
1e verdieping kantoorruimte: 751 m²
Totaal: 2.142 m²

Bestemming:
Het object valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Meppel-Centrumschil’, onherroepelijk op 28 juni 2013, met als bestemming enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ en dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 3’. Volledigheidshalve verwijzen wij u voor het vigerende bestemmingsplan naar de website van Ruimtelijke Plannen.

Dataroom:
Voor alle beschikbare informatie van het onderhavige object verwijzen wij u naar de digitale dataroom. Toegang tot de digitale dataroom kan worden verkregen nadat een gegadigde een aanvraag via e-mail aan ons heeft verzonden. Na ontvangst van deze e-mail zal Cushman & Wakefield toegang tot de dataroom verlenen. De inloggegevens voor de dataroom zult u ontvangen Imprima Irooms.

Verkoopvoorwaarden:
De op de gestructureerde verkoop van toepassing zijnde voorwaarden zijn het procesdocument, de concept koopovereenkomst en de concept akte van levering. Het proces wordt nader in bijgaand Investment Memorandum uitgebreid omschreven.

Bezichtigingen:
Wij stellen u graag in de gelegenheid het object te bezichtigen. Hiertoe zijn twee centrale bezichtigingsmomenten ingepland op:
- Donderdag 2 juni 2022, 14.00-16.00 uur;
- Maandag 13 juni 2022, 10.30-12.30 uur.
Indien u van één van deze twee bezichtigingsmomenten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan ons.

Vraagprijs:
Er wordt niet gewerkt met een vraagprijs, partijen dienen een bieding te doen naar eigen inzicht.

Omzetbelasting:
Niet van toepassing.

Verkoopproces:
Het object wordt verkocht middels een gestructureerd verkoopproces. Bij de verkoop wordt een marketingperiode in acht genomen tot maandag 27 juni 2022, 17.00 uur.

Uw onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding (een bedrag te vermeerderen met kosten koper) dient u door middel van het biedingsformulier welke in de dataroom is opgenomen, in de Nederlandse taal in te dienen. Biedingen dienen uiterlijk op maandag 27 juni 2022 vóór 17.00 uur te zijn ingediend en ontvangen. Eventueel eerder uitgebrachte biedingen worden na maandag 27 juni 2022, 17.00 uur door verkoper in behandeling genomen.

Na ontvangst van uw bieding ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Ten aanzien van een bieding geldt voorts dat deze uitsluitend in behandeling wordt genomen indien:
- deze is omschreven in een concreet bedrag in EUR, niet afhankelijk gesteld van eventuele andere bedragen en/of biedingen;
- is vermeld exclusief (notariële en overige) kosten en overdrachtsbelasting;
- niet is uitgebracht op basis van “acte de command”/”voor zich of nader te noemen meester”.
Biedingen dienen te worden gericht aan Nysingh advocaten - notarissen N.V.

Indien en voor zover (uitsluitend) naar het oordeel van de Politie, door haar ontvangen biedingen gelijk of vergelijkbaar zijn, behoudt zij zich het recht voor om daaropvolgend nog een verzoek te doen uitgaan naar betrokken bieders om een uiterst finaal bod te doen, waarna de Politie beoogt tot toewijzing over te gaan. In algemene zin beoogt de Politie terughoudend met dit recht om te gaan.

Gunning:
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

De bieder die daarom wordt gevraagd, dient uiterlijk binnen vier werkdagen na verzoek van de verkoper zijn/haar aanvullende informatie, zoals te vinden in de dataroom, aan te leveren bij verkoper. Na ontvangst van deze informatie start verkoper met de CDD check; een onderzoek in het kader van de Wet Bibob zal hier onderdeel van uitmaken.

De gunning vindt plaats nadat verkoper voldoende “Customer Due Diligence” (CDD-check) heeft uitgevoerd. In dit kader hanteert Verkoper in beginsel een termijn van acht weken of zoveel langer als nodig blijkt te zijn (in verband met diverse onderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Bibob).

Zodra de uitkomst van de CDD-check positief is gebleken gaat verkoper tot gunning over en dient de koopovereenkomst binnen twee weken ondertekend te worden. Na ondertekening dient koper de waarborgsom te storten en wordt de beoogde leveringsdatum gepland.

Levering:
De levering kan spoedig na gunning plaatsvinden. Het object wordt opgeleverd in de huidige staat (as-is) en binnen de huidige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bestemming.

De akte van levering zal gepasseerd worden ten overstaan van een notaris verbonden aan Nysingh advocaten - notarissen N.V. in Arnhem. Het honorarium van voornoemde notaris is opgenomen in de dataroom.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
7 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1977

Oppervlakten

Oppervlakte
2.142 m²
Perceel
3.369 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
3 bouwlagen

Energie

Energielabel
C

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Eendrachtstraat 28

Verkoop bij inschrijving