Energiestraat 16 1411 AT Naarden

€ 90 /m²/jaar

Omschrijving

Centraal gelegen in het hart van het bedrijventerrein Gooimeer Zuid in Naarden ligt dit functionele kantoorcomplex. Voor de verhuur zijn verschillende ruimtes beschikbaar. In de directe omgeving rondom het complex zijn een groot aantal verschillende ondernemingen gevestigd met veel bedrijvigheid. Kortom, een zeer geschikte locatie voor uw onderneming!

Bereikbaarheid:
Gooimeer Zuid is gunstig gelegen in de driehoek Groot-Amsterdam, Almere en het Gooi en kent een uitstekende bereikbaarheid door de diverse uitvalswegen, de directe nabijheid van de op- en afrit naar de snelweg de A1 en het uitgebreide netwerk van het openbaar vervoer.

Beschikbaarheid:
Op dit moment zijn de volgende units voor de verhuur beschikbaar:

Unit | metrage* | huurprijs** | bestemming
16B | circa 300 m² | € 2.250,- | kantoorruimte
16D | circa 230 m² | € 1.725,- | kantoorruimte
16E | circa 255 m² | € 1.921,50 | kantoorruimte
16F | circa 3656 m²| VERHUURD
16G | circa 170 m² | VERHUURD

*= de genoemde metrages zijn inclusief omslag algemene ruimte.
**= de genoemde huurprijzen zijn per maand exclusief BTW en servicekosten.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
- gemeenschappelijke entree;
- huidige vloerbedekking;
- verwarming middels radiatoren;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- kabelgoten voorzien van netwerk bekabeling;
- glad afgewerkte en wit geschilderde wanden;
- airco units (waar aanwezig);
- te openen ramen;
- bedienbare overheaddeur (16F);
- bedrijfsvloer (16F);
- te openen ramen.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 25,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen - leveringen en diensten:
- levering gas, water elektra en het vastrecht dienaangaande;
- onderhoud en groenvoorziening buitenterrein;
- onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes;
- glasbewassing buitenzijde;
- afvoer bedrijfsafval en papier door Sita;
- de verontreinigingsheffing indien verhuurder wordt aangeslagen;
- service abonnement CV;
- ontstoppen riolering en afvoeren Hwa;
- 5% administratiekosten over jaarlijkse afrekening.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Jaarlijks, of zoveel eerder als de huurovereenkomst eindigt, zal verrekening tussen partijen plaatsvinden aan de hand van de werkelijk betaalde nota's, waarbij toerekening geschiedt middels het gehuurde vloeroppervlak ten opzichte van het totale verhuurbare vloeroppervlak in kantoorgebouw. Aan de leegstaande ruimten zal in redelijkheid een toedeling plaatsvinden, cq een redelijke verdeelsleutel door de verhuurder worden voorgesteld.

Parkeergelegenheid:
Er zijn circa 16 parkeerplaatsen op eigen terrein voor de verhuur beschikbaar welke naar evenredigheid onder de huurders worden verdeeld. De huurprijs bedraagt € 450,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

Huurtermijn:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel
Het object heeft energielabel .. (volgt nog)

Verhuurder is bekend met de regeling in het Bouwbesluit 2012 (als gewijzigd in oktober 2018) op grond waarvan kantoorgebouwen of gebouwen waarvan een kantoorgebouw deel uitmaakt meer dan 100 m² kantoor- en nevenfuncties heeft, uiterlijk op 1 januari 2023 minimaal moeten beschikken over een energie-index van 1,3 of beter.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 90 per vierkante meter per jaar
Servicekosten
€ 25 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1960

Oppervlakten

Oppervlakte
785 m² (in units vanaf 230 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Energiestraat 16

€ 90 /m²/jaar