Horst 18 5501 DN Veldhoven

Prijs op aanvraag

Omschrijving

TE KOOP
Voormalig ABN AMRO bankkantoor aan de Horst 18 te Veldhoven

Locatie
Veldhoven is een stad en gemeente in de Kempen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en is gelegen ten westen van Eindhoven. De gemeente telt 45.813 inwoners (01 2022).

Het object is gelegen aan de Horst 18 te Veldhoven en is gelegen in het hart van het City Centrum in Veldhoven. Dit centrum vormt het middelpunt van Veldhoven. Naast publieksgerichte voorzieningen zoals het gemeentehuis, theater De Schalm, de bioscoop, overige horeca en dienstverlening bestaat het aanbod van het City Centrum uit grootwinkelbedrijven zoals een Albert Heijn, Blokker, Douglas, Hema en Jumbo, alsmede lokale ondernemers. De totale oppervlakte van het City Centrum bedraagt ruim 23.000 m². Tevens zijn er diverse fietsenstallingen en parkeerterreinen op loopafstand gelegen.

Parkeren
Het City Centrum ligt binnen de ring op een A1 locatie in het centrum van Veldhoven, op korte afstand van diverse uitvalswegen en het openbaar vervoer en beschikt over uitstekende parkeervoorzieningen. Direct grenzend aan de achterzijde van de kantoorruimte ligt een groot openbaar parkeerterrein (voor de eerste twee uur is het parkeren gratis - blauwe zone).

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Het object is gelegen ten westen van Eindhoven, dichtbij de op- en afrit van de Randweg N2/Rijksweg A2. Deze geeft aansluiting op onder meer de A2 (Amsterdam-Maastricht), A58 (Eindhoven-Breda) en de A67 (Venlo-Antwerpen). De bereikbaarheid met het eigen vervoer is daarom zeer goed.

Openbaar vervoer
Door de nabij gelegen bushalte van de HOV-buslijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), welke het NS Centraal Station verbindt met Eindhoven Airport, is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer eveneens zeer goed te noemen. Er bevindt zich op circa 1 minuut loopafstand een bushalte waarmee op circa 10 minuten Eindhoven Centraal Station bereikbaar is.

Het object
Het object aan de Horst 18 in Veldhoven is omstreeks 1978 gerealiseerd en tot voor kort in gebruik geweest als ABN AMRO bankkantoor met baliefunctie en is thans vrij van huur en/of gebruik. Het object beschikt over 2 bouwlagen en beschikt tevens over energielabel A.

Behoud geldautomaat
Nee

Zakelijke lasten (2021)
WOZ waarde: € 404.000,00
OZB (eigendom): € 975,26
Waterschapsbelasting: € 79,63

Bijdrage VvE
Maandelijkse bijdrage: € 349,38

Oppervlakte
Kelder - circa 182,4 m²
Begane grond - circa 261,3 m²
Totaal - circa 443,7 m²

Bovengenoemde metrages betreffen v.v.o. meters o.b.v. inschatting verkoper. De metrages zijn niet vastgesteld conform NEN 2580. Hier kunnen zodoende geen rechten aan ontleend worden.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Veldhoven
Sectie: D
Complexaanduiding: 2858
Appartementsindex: A157 en A158
Eigendom: Ja, appartementsrecht
Bijzonderheden: Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de in de dataroom opgenomen stukken.

Bestemming
De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Detailhandel uitsluitend in de begane grondbouwlaag, met dien verstande dat een supermarkt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’ is toegestaan;
b. Dienstverlening uitsluitend in de begane grondbouwlaag, met dien verstande dat dienstverlening op de verdieping is toegestaan indien dit reeds aanwezig was ten tijde van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
c. Maatschappelijke voorzieningen;
d. Bedrijven in de categorieën A en B uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten als opgenomen in bijlage 4;
e. Ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’, is tevens horeca in categorie 1 of 2 in de begane grondbouwlaag toegestaan;
f. Ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’, tevens voor kantoren;
g. Wonen uitsluitend op de verdieping;
h. Wonen in de begane grondbouwlaag indien aanwezig ten tijde van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Binnen het bestemmingsplan is de functieaanduiding 'kantoor' van toepassing op het object.

Verkoopinformatie
Verkoopproces
Het object wordt verkocht middels een gestructureerd verkoopproces. Bij de verkoop wordt een marketingperiode in acht genomen tot vrijdag 17 juni 2022, 12.00 uur.

Uw bieding (een bedrag te vermeerderen met kosten koper) dient u door middel van het biedingsformulier welke in de dataroom is opgenomen, in de Nederlandse taal in te dienen. Biedingen dienen uiterlijk op maandag 20 juni 2022, 12.00 uur te zijn ingediend en ontvangen. Eventueel eerder uitgebrachte biedingen worden na maandag 20 juni 2022, 12.00 uur door verkoper in behandeling genomen.

Bij het in te dienen biedingsformulier dient u tevens het volledig en naar waarheid ingevulde UBO Identificatie formulier (zie dataroom onder algemene transactiedocumenten) mee te sturen.

Na ontvangst van uw bieding ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
Ten aanzien van een bieding geldt voorts dat deze uitsluitend in behandeling wordt genomen indien:

• Deze is omschreven in een concreet bedrag in EUR, niet afhankelijk gesteld van eventuele andere bedragen en/of biedingen;
• Is vermeld exclusief (notariële en overige) kosten en overdrachtsbelasting;
• Niet is uitgebracht op basis van 'acte de command' / 'voor zich of nader te noemen meester'.

Biedingen dienen te worden gericht aan:
Loyens & Loeff
T.a.v. mr. W.A. Groen, met een kopie aan mr. M.A.M. van Bekhoven
Parnassusweg 300
1008 BD te Amsterdam
T. 020-578 5981

Indien en voor zover (uitsluitend) naar het oordeel van ABN AMRO Bank N.V. door haar ontvangen biedingen en gelijk of vergelijkbaar zijn, behoudt zij zich het recht voor om daaropvolgend nog een verzoek te doen uitgaan naar betrokken bieders om een uiterst finaal bod te doen, waarna ABN AMRO Bank N.V. beoogt tot toewijzing over te gaan. In algemene zin beoogt ABN AMRO Bank N.V. terughoudend met dit recht om te gaan.

Verkoopprijs
Er wordt niet gewerkt met een vraagprijs, partijen kunnen een onvoorwaardelijke bieding doen naar eigen inzicht.

Gunning
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Overdrachtsbelasting
De aankoop van onroerend goed is in principe onderworpen aan 8% overdrachtsbelasting.

Waarborgsom
Voor de nakoming tot verplichting van de koper dient een aanbetaling van tien procent (10%) van de totale koopprijs te worden gestort wanneer partijen tot overeenstemming zijn gekomen over de verkoop van het betreffende object.

Dataroom
In de digitale dataroom zijn alle beschikbare rapportages opgenomen. Op verzoek kunt u toegang krijgen tot deze dataroom. Bij een verzoek dient u de volgende zaken mee te sturen:

• Uittreksel Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud) inclusief een kopie legitimatiebewijs van de tekenbevoegde(n) van deze entiteit indien kandidaat koper een rechtspersoon/vennootschap betreft;
• Kopie legitimatiebewijs indien kandidaat koper een natuurlijk persoon betreft.

Bezichtigingen
Wij stellen u graag in de gelegenheid het object te bezichtigen. Hiertoe zijn twee centrale bezichtigingsmomenten ingepland op:

• Dinsdag 10 mei 2022 van 10:00 tot 13:00 uur;
• Donderdag 2 juni 2022 van 13:00 tot 16:00 uur.

Transactievoorwaarden
Het object zal worden verkocht en overgedragen volgens het ‘as is and where is’ principe. Dit houdt in dat koper het onroerend goed zal accepteren in de wettelijke, milieu technische en technische staat waarin het object zich bevindt op de datum van overdracht met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en het daadwerkelijke gebruik.

De in de dataroom opgenomen documentatie in de map ‘Algemene Transactiedocumenten’ vormen een onderdeel van de verkoop van het onderhavige object. Door het uitbrengen van een bieding wordt de bieder geacht kennis te hebben genomen van deze informatie en daarmee akkoord te gaan.

Levering
De levering kan spoedig plaatsvinden na gunning. De akte van levering zal gepasseerd worden ten overstaan van een notaris, verbonden aan Loyens & Loeff in Amsterdam. Het honorarium van voornoemde notaris is opgenomen in de dataroom (onder Algemene Transactiedocumenten).

Asbest en bodemonderzoek
Er is zowel een verkennend bodemonderzoek als een asbestrapportage
beschikbaar in de dataroom.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1978

Oppervlakten

Oppervlakte
444 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen

Energie

Energielabel
A

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Horst 18

Prijs op aanvraag