• Verhuurd

Noordhoevelaan 50 -68 3319 CH Dordrecht

€ 135 /m²/jaar

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
28 oktober 2020
Verhuurdatum
15 april 2021
Looptijd
5½ maand

Omschrijving

Algemeen
In het kleinschalige en representatieve kantorencomplex “De Blaucamer” komt er turn key kantoorruimte beschikbaar voor verhuur. Het complex is gelegen langs de hoofdontsluitingswegen tussen de wijken Dubbeldam en Stadspolders.

Het kantorencomplex bestaat uit drie zelfstandige gebouwen, waarvan er twee zijn gerealiseerd in 2003 en de uitbreiding in 2012. De Blaucamer beschikt over een royaal eigen parkeerterrein dat is afgesloten via een slagboominstallatie.

De onderlinge positie van de gebouwen en de indeling van de gebouwen leent zich bij uitstek voor deelverhuur van kantoorruimten. De beschikbare kantoorruimte is gelegen in gebouw 3 en in gebouw 1A. Gebouw 3 betreft de laatste uitbreiding van het complex en is in het verleden speciaal gerealiseerd om de groei van de huidige huurder te kunnen faciliteren. Gebouw 3 is gebouwd tegen gebouw 1A en middels interne doorgangen op iedere verdieping zijn de gebouwen aan elkaar gekoppeld.

Totaal komt er ca. 1.040 m² kantoorruimte beschikbaar, dat als één geheel kan worden gehuurd, maar deelverhuur behoort echter ook tot de mogelijkheden. Zo kan gebouw 3 separaat als één gebouw gehuurd worden (totale omvang ca. 624,5 m²) en gebouw 1A kan per verdieping worden gehuurd (vanaf ca. 206,25 m²). In geval van deelverhuur zullen de doorgangen tussen de twee gebouwen worden dichtgemaakt door verhuurder.

Het complex is gelegen naast de afrit Dubbeldam van verbindingsweg N3, die op haar beurt een goede aansluiting biedt naar rijkweg A-16 (Rotterdam - Breda - Antwerpen) en rijksweg A-15 (Rotterdam - Nijmegen - Duitsland).

De locatie is aan te merken als een zichtlocatie in Dubbeldam. Naast de snelweg zijn goede verbindingen via buslijn 2 die de wijk Dubbeldam verbindt met de stad, maar de stations Dordrecht centraal (NS) en Dordrecht Stadspolders (Arriva) zijn nét niet op loopafstand.

De wijk Dubbeldam is gegroeid vanuit een oude dorpskern met voormalige landwegen en diverse nieuwe wijken. Door explosieve afbraak en nieuwbouw vanaf de jaren ’60 is er van de oude dorpskern niet veel meer te zien, maar het Damplein functioneert nog wel als winkelhart. Het dorp Dubbeldam is vanaf 1 juli 1970 na een herindeling onderdeel geworden van de gemeente Dordrecht.

Aan de noordzijde langs de locatie bevindt zich een verkooppunt voor motorbrandstoffen, aan de zuidzijde de nieuwbouwwijk Dubbeldrecht met overwegend grondgebonden woningen die een vergelijkbare architectuur / steenkleur hebben als de eerste fase van het kantorenpark.

Het object wordt gekenmerkt door zijn kleinschalige karakter, de gunstige ligging, de goede parkeergelegenheid en het hoge niveau van afwerking.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dubbeldam, sectie A, nummers 8146 en 8197, respectievelijk groot 7 are 41 centiare en 20 are 60 centiare.

Indeling
Gebouw 3 – nieuwbouw:
Ca. 224,50 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 210,00 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
Ca. 190,00 m² Kantoorruimte op de tweede verdieping;
14 Parkeerplaatsen, gelegen op afgesloten parkeerterrein.

Gebouw 1A
Ca. 209,57 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 206,25 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
11 Parkeerplaatsen, gelegen op het afgesloten parkeerterrein.

In gebouw 1A is deelverhuur mogelijk per verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Meer informatie m.b.t. de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 135,00 per m² per jaar.
Parkeerplaatsen: € 350,00 per plaats, per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 30,00 per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• gasverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht in de gehuurde ruimten;
• onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
• idem van liftinstallatie(s);
• idem van bliksembeveiligingsinstallatie;
• idem van brandmeldinstallatie, noodstroom- en elektrische installatie(s);
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing binnen- en buitenzijde (periodiek wassen van beglazing 4x per jaar aan de buitenzijde en 1x per jaar binnen kozijnen)- gemeenschappelijke ruimten;
• onderhoud gemeenschappelijke buitenruimten, groenstroken en parkeerterrein;
• idem brandslang, haspel voor zover aanwezig in de kantoorruimte;
• administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten;
• alsmede alle toekomstige zaken die naar het oordeel van verhuurder via een collectieve regeling georganiseerd dienen te worden.

Kosten van leveringen en diensten, inclusief nutsverbruik en vastrecht, worden naar rato van het door huurder gehuurde aantal vierkante meters ten opzichte van het gehele gebouw aan Huurder doorbelast.

Toegangssysteem slagboom
In het complex wordt gebruik gemaakt van een mobiele app, waarmee de slagboom en de entreedeur kunnen worden geopend. Implementatie van de app op uw telefoon en op de telefoons van uw medewerkers wordt door verhuurder verzorgd, waarvan de kosten eenmalig aan het begin van de huurperiode aan huurder via de servicekosten worden doorbelast. De kosten hiervan bedragen € 1.500,-- te vermeerderen met BTW. Indien huurder geen gebruik wenst te maken van de mobiele app is er tevens een analoog systeem mogelijk, welke door verhuurder kan worden aangelegd voor
€ 500,-- te vermeerderen met BTW. Dit systeem biedt één verbinding met de deur of slagboom en is enkel te gebruiken vanaf één punt in het gehuurde. Met dit systeem is geen beeld mogelijk, hier is enkel geluid beschikbaar.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel C. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers/ verhuurders en kopers/ huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor mogelijk de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 135 per vierkante meter per jaar
Servicekosten
€ 30 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
28 oktober 2020
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2003

Oppervlakten

Oppervlakte
1.040 m² (in units vanaf 190 m²)

Indeling

Aantal bouwlagen
2 bouwlagen
Voorzieningen
Airconditioning, topkoeling, inbouwarmaturen, liften, kabelgoten, systeemplafond, toilet, pantry, verwarming en kamerindeling

Energie

Energielabel
C 1,22

Omgeving

Ligging
Kantorenpark
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 3000 m tot 4000 m en snelwegafrit op minder dan 500 m
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.