• Verhuurd

Arendstraat 29 1223 RE Hilversum

€ 115 /m²/jaar

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
27 januari 2021
Verhuurdatum
16 juli 2021
Looptijd
5½ maand

Omschrijving

De industriële kantoorvloer, voorzien van een opnamestudio, kamerindeling, bedrijfskantine en dakterras is gelegen op de eerste verdieping van uit de jaren vijftig daterende, getransformeerde fabrieksgebouw met de naam "Rotor Media".

Bereikbaarheid
Het complex is per auto goed aan te rijden vanuit het centrum van Hilversum, maar ook komende vanaf o.m. de rijksweg A27 (Utrecht - Almere) en de rijksweg A1 (Amsterdam - Amersfoort). Vanaf het centraal treinstation van Hilversum rijden er meerdere buslijnen (108 en 109) in de richting van de Arendstraat.
Daarbij zijn de infrastructurele werkzaamheden aangevangen betreffende de aanleg van de HOV-lijn (een busverbinding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer) met ter hoogte van de Mussenstraat een halte met een rechtstreekse aansluiting op het treinstation Hilversum - Centraal.

Verhuurbaar vloeroppervlak
De beschikbare kantoorunit is gelegen op de eerste verdieping en kent een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal circa 826 m². Het oppervlak is met zorg berekend door het bouwtechnische bureau MRBA te Hilversum.

Parkeren
Bij de ruimte kunnen totaal circa 12 (twaalf) parkeerplaatsen worden aangeboden, waarvan 2 (twee) parkeerplaatsen gesitueerd direct nabij het hoofdgebouw, 2 (twee) plaatsen gelegen op het omsloten parkeerterrein aan de Arendstraat en totaal 8 (acht) te situeren op de parkeerstrook aan de Mussenstraat.
Mitsdien voorradig, kunnen additioneel meerdere parkeerplaatsen worden gehuurd.

Opleverings-/voorzieningenniveau
Het gebouw kent een zeer compleet voorzieningenniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit:
• een representatieve hoofdentree;
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen v.v. bewegingssensoren (deels);
• toiletgroepen, waarbij de kranen voorzien zijn van sensoren;
• pantry;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• brandmeldinstallatie;
• brandcompartimentering, 60 min brandwerendheid;
• buitenzonwering;
• raamkozijnen voorzien van draai-/kiepramen;
• elektronisch bedienbaar hekwerk;
• glasvezel dataverbindingslijnen;
• toegangscontrole systeem (van het merk ‘Salto’) vanaf de hoofdentree tot het gehuurde;
• camerabeveiliging middels CCTV in de algemene ruimten en de buitenruimten.

Voorts heeft de huidige huurder de kantoorruimte onder meer voorzien van een opnamestudio met diverse edit-sets. In overleg kunnen dergelijke zaken en aangebrachte voorzieningen (mogelijk) worden overgenomen.

Aanvangsuurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt EUR 115,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd ten bedrage van EUR 467,50 exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Servicekosten
Vanwege de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt een voorschotbedrag aan servicekosten berekend van EUR 36,00 per m² op jaarbasis exclusief BTW.

In de servicekosten zijn begrepen:
- onderhoud gas cv-installatie;
- onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
- glasbewassing buitenzijde;
- bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
- schoonmaakkosten algemene ruimten;
- de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruime, alsmede een pro rata aandeel in de algemene ruimte;
- videocamerabewaking;
- de kosten van onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie), de liftinstallatie, de elektrisch bedienbare toegangshekken; de aanwezige zonneschermen (screens), het toegangscontrole systeem (van het merk Salto), de luchtbehandelingsinstallatie.
- aanpassen brievenbussen, naams- en wegbewijzeringborden;
- 6% administratiekosten.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder maakt gebruik van standaard aanpassingen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten.

Energieprestatie
Het Rotor Media gebouw beschikt over een energielabel C.

BTW regieme
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Gunning voorbehouden
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Disclaimer
De informatie in deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 115 per vierkante meter per jaar
Servicekosten
€ 36 per vierkante meter per jaar (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
27 januari 2021
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1945-1959

Oppervlakten

Oppervlakte
826 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, topkoeling, inbouwarmaturen, liften, te openen ramen, kabelgoten, systeemplafond, toilet, pantry, verwarming en kamerindeling

Energie

Energielabel
C

Omgeving

Ligging
Kantorenpark

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.