• Verkocht

Ruijgoordweg 80 1047 HM Amsterdam

Prijs n.o.t.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
28 juni 2021
Verkoopdatum
15 februari 2022
Looptijd
7½ maand

Omschrijving

Object
Het betreft een kantoorgebouw ter grootte van circa 2.487 m² v.v.o. kantoorruimte, gelegen op twee kadastrale percelen met een relatief groot oppervlak bestemd voor parkeren. Gezien de bestemming biedt het object mogelijkheden tot het houden van kantoor voor industriële en logistieke partijen met bedrijfsruimte in de directe omgeving.

Het object is gerealiseerd in 2008 en omvat vier kantoorverdiepingen en een ondergelegen kelder.

Locatie
Het object is gelegen op het bedrijventerrein Sloterdijk III in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het bedrijventerrein is ruim van opzet en kenmerkt zich door licht industriële bedrijven.

Het object is gelegen aan de Ruijgoordweg 80 in de Afrikahaven in het Westelijk Havengebied in het Amsterdamse deelgebied Westpoort. Westpoort combineert de functies van een bedrijventerrein en industriegebied en ligt ten zuiden van het Noordzeekanaal.

Kadastrale en eigendom informatie
Er is hier sprake van tijdelijke erfpacht. Het bloot eigendom van de percelen behoort toe aan de Gemeente Amsterdam, welke deze in erfpacht heeft gegeven bij het Havenbedrijf Amsterdam N.V. Het Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft de percelen in ondererfpacht uitgegeven.
De einddatum van het tijdelijk recht van ondererfpacht is 9 februari 2043. De huidige canon bedraagt EUR 120.629,20 op jaarbasis.

Het object is kadastraal bekend als:
Gemeente Sectie Nummer Index Grootte
Sloten (N.H.) K 3861 en 3864 - 1 hectare, 68 are en 30 centiare

Bestemming
Het terrein en de daarop te stichten bouwwerken zijn bestemd, en mogen slechts als zodanig worden gebruikt, voor het vestigen en exploiteren van opslag, transport en behandeling van goederen en containers. Kantoren (waaronder de kantoorkavel), magazijnen, werkplaatsen en inrichtingen voor het personeel worden geacht aan die bestemming te beantwoorden en mogen door de erfpachter niet als zelfstandige kantoorruimte gebruikt en/of door de erfpachter worden verhuurd of op andere wijze in gebruik worden gegeven aan derden.

De gemeente heeft de erfpachter toestemming verleend tot verhuring casu quo onderverhuring van maximaal één verdieping van het kantoorpand gelegen op de kantoorkavel aan derden. Voorwaarde hierbij is dat deze derden bedrijfsactiviteiten uitoefenen die overeenstemmen met de bestemming en havengerelateerd zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website:

Huursituatie
Het object is verhuurd aan meerdere huurders waarvan alle huurovereenkomsten inmiddels zijn opgezegd met uitzondering van het huurcontract met CBOX Container, die nog een huurcontract heeft tot 1 februari 2028. De huurders waarvan de huurcontracten zijn opgezegd, maken nog wel gebruik van het gehuurde. Er wordt thans in totaal nog € 191.183,59 aan huurpenningen betaald.

Oplevering
Het registergoed wordt bij verkoop geleverd in de staat “as is” waarin het zich thans bevindt met alle lusten en lasten, inclusief eventuele aanwezigheid van achterstallig onderhoud en vormen van verontreiniging in de grond, met inbegrip van het grond- en oppervlaktewater, en in of aan de opstallen hoe ook genaamd, hieronder begrepen de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De koper zal het object derhalve bij de eigendoms-overdracht aanvaarden in de feitelijke, juridische en milieukundige staat waarin het object zich alsdan bevindt en koper ter zake deze staat van het verkochte geen enkele aanspraak, hoe dan ook genaamd, jegens verkoper zal hebben. De toepasselijkheid van de artikelen 7:15, 7:17, 7:20 t/m 7:23, 6:228 en 6:230 lid 2 BW is hiermee uitgesloten.

Verkoper attendeert erop verkoper het object nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen dan wel gebreken aan het object waarvan zij op de hoogte zou zijn geweest als zij het object zelf feitelijk had gebruikt.
In dit kader zal in de koopovereenkomst worden overeengekomen dat dergelijke eigenschappen of gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopprijs hiermee rekening is gehouden. Het bovenstaande geldt tevens indien er voor koper geen gelegenheid is geweest om inspecties en onderzoeken uit te (laten) voeren.

Eigendomsoverdracht
Eigendomsoverdracht en betaling zullen in onderling overleg plaatsvinden. Betaling zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvinden ten kantore van de notaris.

Notaris
Nader door koper te bepalen, met dien verstande dat de door koper voorgestelde notaris voor verkoper acceptabel dient te zijn.

Overig
Voor het overige zullen de bij koop en verkoop van (soortgelijke) onroerende zaken gebruikelijke bepalingen van toepassingen zijn.

Voorbehouden
- Een eventuele verkoop geldt onder voorbehoud van goedkeuring van verkoper en bloot eigenaar (‘subject to board approval’)
- Een overeenkomst komt slechts tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een door partijen rechtsgeldig ondertekende koopovereenkomst (‘subject to contract’).

Disclaimer
Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door NAI Netherlands dan wel haar opdrachtgever of door andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot het onderhavig object en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Dit zal nimmer leiden tot enige aanspraak en/of (schade)vergoeding.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs nader overeen te komen
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
28 juni 2021
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Erfpacht (á € 120.629,00 per jaar)

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008

Oppervlakten

Oppervlakte
2.487 m²
Perceel
16.830 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
5 bouwlagen

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en havengebied

Betrokken makelaar

NVM makelaar

NAI Netherlands

Bel 020 3640007

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.