• Verkocht

Tweede Boerhaavestraat 9 1091 AK Amsterdam

€ 850.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
9 maart 2021
Verkoopdatum
10 mei 2021
Looptijd
2 maanden

Omschrijving

INLEIDING
Namens onze cliënt ontvangt u hierbij informatie met betrekking tot de objecten Tweede Boerhaavestraat 9 en 15 te Amsterdam. De eigenaar heeft om besloten tot verkoop van het beschreven vastgoed over te gaan mits een conveniërende koopsom en verkoopvoorwaarden en —condities overeen worden gekomen. BASED REAL ESTATE B.V. heeft van opdrachtgever de exclusieve opdracht gekregen het verkoopproces te begeleiden.

ALGEMEEN
Het betreft een te renoveren dubbel bedrijfspand (twee appartementsrechten) met grote tuin op de begane grond gelegen op een zeer centrale en uitstekend bereikbare locatie aan de Tweede Boerhaavestraat 9 & 15 te Amsterdam Oost. In de directe omgeving vindt men onder andere de diverse locaties van de Hogeschool van Amsterdam, het OLVG, een grote diversiteit aan winkels en horecagelegenheden, het Oosterpark en de gezellige Dappermarkt. Ook het centrum is op korte loopafstand gelegen. De bereikbaarheid per zowel openbaar als eigen vervoer is uitstekend vanwege de nabijgelegen Wibautstraat / Weesperstraat met haltes voor tram, metro en bus, het Amstelstation en een directe verbinding naar de ringweg A-10.

Het bedrijfspand heeft ruime (bedrijfsmatige) bestemmingsmogelijkheden, zoals kantoren, bedrijven, consumentverzorgende en maatschappelijke dienstverlening en detailhandel. De geschakelde panden worden geheel vrij van huur en gebruik geleverd en kunnen naar eigen inzicht en de gewenste bestemming door de toekomstige eigenaar worden ontwikkeld voor belegging of eigen gebruik.

VLOEROPPERVLAK
De panden hebben een gezamenlijk vloeroppervlak van circa 210 m² bvo en een tuin van circa 125 m². Aan deze opgave kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Een complete tekeningen set met plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten is op aanvraag beschikbaar.

KOOPSOM
€ 850.000,- kosten koper.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Amsterdam
Sectie: S
Nummer: 9848
Appartementsindex: 01 (huisnummer 9) en 02 (huisnummer 15).

BESTEMMING
Volgens het bestemmingsplan Oosterparkbuurt hebben de onderhavige objecten de bestemming wonen met de functieaanduiding “wonen uitgesloten” Voor detailinformatie verwijzen wij u graag naar de website ruimtelijke plannen.

STAAT VAN OPLEVERING
De objecten worden in de huidige staat verkocht en opgeleverd volgens het uitgangspunt “as is where is”. Het betreft een renovatieobject dat zich thans in casco staat bevindt. Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de staat waarin het verkochte zich bevindt en de aanwezigheid van eventuele gebreken en/of verontreiniging. Er is door verkoper geen onderzoek ingesteld naar de staat van de fundering, draagconstructies, gevels en daken, leidingen, etc. Mede gelet op de ouderdom van het verkochte en in aanvulling op het geldende “as is where is” uitgangspunt staat verkoper op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van gevels, dak, fundering, leidingen, riolen, installaties en elektra.

In 2008 is door Wareco Ingenieurs een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is geen nadere onderzoek– of saneringsverplichting voortgekomen. Het betreffende rapport is op aanvraag beschikbaar.

AANVAARDING
In overleg, doch op korte termijn

OVERDRACHTSBELASTING
De overdrachtsbelasting die over de koopsom verschuldigd is komt voor rekening van koper.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient een bankgarantie te stellen of waarborgsom te voldoen ter grootte van 10 % van de overeengekomen koopsom uiterlijk binnen 10 dagen na ondertekening van de koopakte.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Er is een actieve vereniging van eigenaars . De actuele maandbijdragen zijn als volgt:

Huisnummer 9: € 214,28
Huisnummer 15: € 211,26

ERFPACHTGEGEVENS
- voortdurend recht van erfpacht volgens Algemene Erfpacht Bepalingen van 2000
- privaatrechtelijke bestemming: bedrijfsruimte
- aanvang tijdvak: 1 augustus 1994
- einddatum huidig tijdvak: 31 juli 2044
- jaarlijkse indexering
- huidige canon (halfjaarlijks): huisnummer 9: € 53,32, huisnummer 15: € 51,86

NOTARIS
Projectnotaris verkoper Berger Notariaat Amsterdam.

KOOPCONTRACT
Het koopcontract zal worden opgemaakt conform het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, ring Amsterdam.

VERKOOPPROCEDURE
Deze informatie is een uitnodiging tot het doen van een bieding op het onderhavige vastgoed en kan niet worden aangemerkt als een aanbod. Wij zullen ontvangen biedingen beoordelen op de hoogte van de voorgestelde koopsom en overige voorwaarden en de geïnteresseerde binnen een redelijke termijn berichten over onze reactie op de bieding.

Verkoper is bevoegd te besluiten een selectie te maken uit de gedane biedingen en met die partijen in nadere onderhandeling te treden, zonder dat verkoper zich daardoor verbindt aan verplichtingen jegens welke partij dan ook.

In het geval dat verkoper besluit over te gaan tot gunning, dan zal zulks geschieden op door verkoper te bepalen gronden, waarbij verkoper geheel vrij is in haar afwegingen. Verkoper is nimmer gehouden de afwegingen, de afwijzingen en/of de
gunning toe te lichten.

Verkoper behoudt zich alle rechten voor en is geheel vrij om niet of niet aan de hoogste bieder te gunnen en/of om aanvullende voorwaarden te accepteren. Verkoper behoudt zich voorts ieder recht voor om een bod - zonder opgave van redenen - niet te accepteren c.q. af te wijzen. Indien verkoper om haar moverende redenen een/uw bieding niet accepteert, afwijst, niet aanvaardt en/of anderszins niet tot gunning overgaat, is zij vrij met de gebouwen te doen wat haar goed acht.

DISCLAIMER
Deze informatie is gebaseerd op materiaal waarvan BASED REAL ESTATE B.V. van mening is dat het betrouwbaar moet worden geacht. Hoewel BASED REAL ESTATE B.V. bij de samenstelling hiervan de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. BASED REAL B.V. sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 850.000 kosten koper
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
9 maart 2021
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Erfpacht (á € 210,00 per jaar)

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Mogelijke functie(s)
Winkelruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1906-1930

Oppervlakten

Oppervlakte
211 m²
Perceel
364 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.