• Verkocht

Van Stolkweg 16 2585 JR Den Haag

€ 1.595.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
11 augustus 2020
Verkoopdatum
8 oktober 2020
Looptijd
8 weken

Omschrijving

Algemeen
Deze unieke historische (kantoor)villa 'Bella Vista' met afgesloten parkeerterrein is gelegen op een rustige en mooie locatie in het bekende 'Van Stolkpark'.

Het betreft een omstreeks 1906 gebouwd woonhuis, tegenwoordig in gebruik als kantoor van circa 332 m² VVO. Eventuele transformatie naar wonen behoort tot de mogelijkheden.

Het object is verdeeld over 3 bouwlagen met een kelder en beschikt over een voor-, zij- en achtertuin.

Adres
Van Stolkweg 16 (2585 JR) te 's-Gravenhage

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt 332,31 m² VVO kantoorruimte.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
In de huidige situatie zijn 4 eigen parkeerplaatsen op achtergelegen afgesloten parkeerterrein beschikbaar. Via de Kanaalweg is het afgesloten achtergelegen parkeerterrein te bereiken. Tevens is het mogelijk aan de openbare weg te parkeren.

Kadastrale gegevens
Gemeente:'s-Gravenhage;
Sectie:AK;
Nummer:10805;
Grootte: 545 m²;
Omschrijving:BEDRIJVIGHEID (KANTOOR).

Koopgegevens

Koopsom
€ 1.595.000,- k.k.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Notaris
Nader door koper te bepalen.

Koopovereenkomst
Op te stellen door instrumenterend notaris.

As is where is
Het verkochte zal, terstond na het ondertekenen van de akte, door verkoper aan koper in bezit worden gesteld en door koper aanvaard 'as is where is' in de bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het verkochte zich heden bevindt en zoals nader omschreven in de koopakte. Koper heeft ter zake van deze staat van het verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. Koper verklaart te erkennen dat verkoper niet in staat voor de aanwezigheid van (eventueel) in het verkochte aanwezige (verborgen) gebreken.

Ouderdomsclausule
Verkoper verklaart dat het object meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten. Verkoper staat niet in voor de vloeren, het dak en gevels, de leidingen, voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en optrekkend vocht.

Milieustatus
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en het gebouw zijn eigenaar geen bijzonderheden bekend die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu volgens de thans geldende maatstaven. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. Koper komt, ten aanzien van de milieukundige toestand, geen andere aanspraken toe jegens verkoper, dan die, waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren.
Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het object geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper is niet bekend met feiten die erop wijzen dat het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt. Verkoper heeft gedurende de periode dat hij eigenaar/gebruiker was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen zijn aangebracht.

Erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

Locatie
Het onderhavige object is gelegen in het 'Van Stolkpark'. Het Van Stolkpark, het villapark van Den Haag. Rond 1875 verrezen op de duingrond ten oosten van de Scheveningenseweg de eerste villa's. De afgelopen jaren heeft het Van Stolkpark een metamorfose ondergaan. Het geleidelijke verdichtingsproces van (vervangende) nieuwbouw heeft met respect voor schaal en kwaliteit plaats gevonden. Anno 2020 heeft dit villapark nog steeds de allure van vroeger.
Veel van de villa's en herenhuizen zijn in de loop der jaren dienst gaan doen als kantoorvilla of een combinatie van wonen en werken.
Het 'Van Stolkpark' valt onder beschermd stadgezicht.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer is goed.

Auto:
De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed. De aansluiting (S200) op de Utrechtsebaan (A12) en daarmee de A44, A4 en A13 bevindt in de directe nabijheid.

Openbaar vervoer:
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. Station Den Haag Centraal is in korte tijd te bereiken via tram 1 en bus 21. De haltes bevinden zich in de directe omgeving van het object.

Bijzonderheden

Bestemming
Bestemmingsplan "Van Stolkpark _ Scheveningse Bosjes"
Planstatus: Beheersverordering vastgesteld 2013-05-25.

Energielabel
Het object beschikt over een Energielabel.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.595.000 kosten koper
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
11 augustus 2020
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1906

Oppervlakten

Oppervlakte
332 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
4 bouwlagen
Voorzieningen
Inbouwarmaturen, kabelgoten, kamerindeling, pantry, systeemplafond, te openen ramen, toilet en verwarming
Woonruimte
Niet aanwezig, wel mogelijk (inpandig, 371 m²)

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.