• Verkocht

Maria Montessorilaan 1 N 3312 KJ Dordrecht

€ 46.500 /jr € 550.000 v.o.n.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
2 december 2019
Verkoopdatum
21 juli 2022
Looptijd
31½ maand

Omschrijving

Algemeen
Nieuw Land van Valk is een van de drie deelgebieden die zich bevinden tussen de Dordtse binnenstad en het Leerpark te Dordrecht. De totale gebiedsontwikkeling van Nieuw Land van Valk bevat drie deelgebieden: Leerpark, Valkhorst en Valkzicht. Het Leerpark biedt ongekend veel voorzieningen. Met de komst van circa 200 extra woningen in dit gebied is Nieuw Land van Valk een ideale plek voor uw bedrijf.

Valkzicht fase 2 is een appartementencomplex in het Nieuw Land van Valk, bestaande uit 53 nieuwbouwappartementen en commerciële ruimtes op de begane grond. De commerciële ruimtes in de plint bestaan uit vier units waarvan er nog 1 beschikbaar is.

Beschikbaar voor verkoop is unit 4, welke beschikt over ca. 324 m² casco commerciële ruimte. Deze ruimte beschikt over 2 entrees aan de voorzijde, alsmede een toegangsdeur aan de achterzijde, bereikbaar vanaf de parkeerplaats welke behoort tot complex. Tevens zijn er ook nog 2 parkeerplaatsen beschikbaar voor verkoop tegen een koopsom van € 14.500,00 exclusief BTW per parkeerplaats.

Het complex is gerealiseerd in 2020/2021. De commerciële ruimte is per direct beschikbaar.

Bereikbaarheid
De ligging nabij de N3, welke de A15 met de A16 verbindt, maakt het een goed bereikbare locatie. Er worden vier commerciële ruimtes aangeboden in de plint, waarbij het mogelijk is twee ruimtes samen te voegen tot één grotere ruimte. Vanwege de gunstige ligging is de locatie perfect voor u als ondernemer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie N, complexaanduiding 5278-A, appartementsindex 57.

Indeling
Ca. 324 m² casco commerciële ruimte, gelegen op de begane grond, welke is aangeduid als ‘commerciële ruimte 4’. De unit is gelegen aan de Maria Montessorilaan en grenst aan de naastgelegen klimhal (appartementsindex 57).

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via de ontwikkelaar. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Koopsom & Huurprijs
€ 550.000,00 - € 46.500,00 per jaar.

Bovengenoemde koopsom is vrij op naam, exclusief BTW.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Fiscaal regime BTW
De units betreffen nieuwbouwunits en worden door de Belastingdienst aangemerkt als nieuw vervaardigd vastgoed. Dit betekent dat de verkoop van bedrijfsunits van rechtswege is belast met BTW. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de units worden aangemerkt als nieuw vervaardigd onroerend goed in de zin van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 8% overdrachtsbelasting.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting - huur
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Bestemmingsplan Leerpark” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 juni 2014 en inmiddels geheel onherroepelijk in werking is. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie “Gemengd - 1” en beschikt de locatie over de dubbelbestemming “Waarde – archeologie -3” en de gebiedsaanduiding “veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen”.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Omzetbelasting - koop
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur- of koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 550.000 vrij op naam
Huurprijs
€ 46.500 per jaar
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 205.000 vrij op naam
Oorspronkelijke huurprijs
€ 16.800 per jaar
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
2 december 2019
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
Momenteel in aanbouw

Oppervlakten

Oppervlakte
324 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op 500 m tot 1000 m, NS Intercitystation op 1500 m tot 2000 m, NS station op 1500 m tot 2000 m en snelwegafrit op minder dan 500 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.