• Verkocht

Houtsingel 97 2719 EB Zoetermeer

€ 130 /m²/jaar € 455.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
9 november 2021
Verkoopdatum
17 juni 2022
Looptijd
7 maanden

Omschrijving

Algemeen
Dit representatieve kantoorappartement op de 3e etage maakt deel uit van het kleinschalige complex "Officecenter RiverWoods" (4 bouwlagen) dat gelegen is op het kantorenpark Rokkeveen. De 3e etage heeft een totale vloeroppervlakte van 270 m² VVO en beschikt over vijf parkeerplaatsen op eigen terrein. Het object is in 2007 gebouwd en is door de gekozen stramienmaten optimaal indeelbaar voor zowel een cellenkantoor (kamers) als kantoortuinen. Naast de effectieve indeling is het object zeer duurzaam en is het voorzien van energielabel A. De overige gebruikers in het gebouw zijn: Cappa Accountants en Liftintermediair B.V.

De entreehal op de begane grond is voorzien van een entree met toegang tot een liftinstallatie, een invalidetoiletgroep, een trappenhuis. Separaat een noodtrappenhuis aan de andere zijde.

Adres
Houtsingel 97 (2719 EB) te Zoetermeer

Oppervlakte
Het appartementsrecht beschikt thans over circa 270 m² VVO kantoorruimte gelegen op de 3e verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Het object beschikt over vijf parkeerplaatsen op eigen terrein. In de directe omgeving zijn voldoende openbare parkeerplaatsen.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Zoetermeer
Sectie: E
Nummer: 6372 A4
Grootte: 12 a en 92 ca en 04 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 130,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 500,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 200,- per maand, te vermeerderen met BTW.

De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
- Onderhoud buitenterrein;
- Schoonmaken algemene ruimten;
- Liftonderhoud;
- Algemeen elektraverbruik.

Bijzonderheden
Het betreft een appartementsrecht op de 3de verdieping van het kantoorgebouw “Riverwoods” gelegen aan de Houstingel 97 te Zoetermeer. Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per maand vooruit.

Huurgegevens

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

- Representatieve entree me toegang tot lift en trappenhuis;
- Systeemplafond + verlichtingsarmaturen;
- Vloerverwarming;
- Vloerkoeling;
- Mechanische ventilatie met toepkoeling en WTW-installatie;
- Kabelgoten, databekabeling;
- Tapijt;
- Twee toiletten;
- Bel/Intercomsysteem;
- Balkon;
- Lamellen;
- Keuken/pantry;
- Alarminstallatie.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Koopgegevens

Koopsom
De koopsom van het pand is € 455.000,00 kosten koper.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op het rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Notaris
Nader door koper te bepalen.

Koopovereenkomst
Op te stellen door instrumenterend notaris, lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Milieustatus
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en het gebouw zijn eigenaar geen bijzonderheden bekend die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu volgens de thans geldende maatstaven. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. Koper komt, ten aanzien van de milieukundige toestand, geen andere aanspraken toe jegens verkoper, dan die, waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren.

Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het object geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt. Verkoper heeft gedurende de periode dat hij eigenaar/gebruiker was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen zijn aangebracht.

Erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.
?
Locatie
Het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de A12 in de wijk Rokkeveen, nabij de op- en afrit. Het kantorenpark biedt daarmee een directe aansluiting op het rijkswegennetwerk met verder o.a. goede verbindingen naar Zoetermeer Centrum en regio Haaglanden. Het openbaar vervoer is uitstekend met een bushalte voor de deur en daarnaast is het treinstation Zoetermeer goed bereikbaar. Op loopafstand bevindt zich het moderne winkelcentrum ‘Rokkeveen’ met een enorm aanbod aan winkels. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals Hoens & Souren Advocaten, DAS Zoetermeer, Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau en ORTEC.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station/halte Zoetermeer . Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus:

Trein:
NS-sprinter tussen Utrecht en Den Haag.
Tram 3 (HTM):
rijdt tussen Centrum-West en Arnold Spoelplein
Bus 455 (ESB):
rijdt tussen Zoetermeer centrum en station Delft.
Bus 71 (ESB):
rijdt tussen Zoetermeer en Zoetermeer centrum West.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Rokkeveen’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A++.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 455.000 kosten koper
Huurprijs
€ 130 per vierkante meter per jaar
Servicekosten
Geen servicekosten bekend
Aangeboden sinds
9 november 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Kantoor
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
2001-2010

Oppervlakten

Oppervlakte
270 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
4 bouwlagen
Voorzieningen
Mechanische ventilatie, topkoeling, inbouwarmaturen, liften, kabelgoten, systeemplafond, toilet en pantry

Energie

Energielabel
A++

Omgeving

Ligging
Kantorenpark

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.