Belangstelling bedrijfshuisvesting groeit licht in Utrecht

 

Contactaanvragen +9%, kantoren minder populair

De belangstelling voor zakelijk vastgoed in Utrecht is in 2020 licht toegenomen. Er werd 5% vaker gekeken naar objecten en het aantal contactaanvragen groeide met 9%. Hoewel het meest werd gekeken naar kantoren, lijkt de kantorenmarkt in Utrecht in 2020 wel minder in trek dan in 2019.

Opvallend in het laatste kwartaal van 2020 is dat objecten vaker werden bekeken dan in dezelfde periode in 2019 (+13%), maar dat het aantal contactaanvragen met makelaars daarentegen achterbleef (-4%). Een vergelijking met het derde kwartaal 2020 levert een ander beeld op: het aantal bekeken objecten nam ten opzichte van dat kwartaal 4% toe, terwijl het aantal contactaanvragen met 6% steeg.

Kantoren minder populair

De kantorenmarkt in Utrecht lijkt in 2020 minder in trek dan in 2019. Kantoren werden 8% minder vaak bekeken. De impact van corona was vooral zichtbaar na de eerste lockdown van maart tot en met mei; toen werden kantoren gemiddeld 28% minder vaak bekeken dan in dezelfde periode in 2019. In de laatste maanden van het jaar trok de belangstelling weer aan tot het niveau van Q4 2019.

In het vierde kwartaal groeide vooral het aantal contactaanvragen voor bedrijfsruimtes

Ook het aantal contactaanvragen voor kantoren daalde in 2020 (-9%). Vooral het laatste kwartaal van 2020 was het verschil met 2019 goed zichtbaar: 20% minder contactaanvragen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Wel werd er weer 8% vaker contact met makelaars opgenomen dan in Q3. Ondanks deze cijfers is er in Utrecht nog altijd meer belangstelling voor kantoren dan voor andere vormen van zakelijk vastgoed, al worden de verschillen kleiner.

Forse groei bedrijfsruimtes

De grootste relatieve groei in Utrecht zat in bedrijfsruimtes, zoals loodsen en bedrijfs- en fabriekshallen. Deze groei begon in mei en hield ook in het laatste kwartaal van 2020 aan: objecten werden toen 12% meer bekeken dan in Q3 en het aantal contactaanvragen met makelaars nam ook toe (+5%).

Overall werden bedrijfsruimtes in 2020 25% vaker bekeken dan in 2019. Het aantal contactaanvragen met makelaars steeg zelfs nog harder: +32%. Vooral het vierde kwartaal laat een forse groei zien (+48%) ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Winkels: een vijfde meer contactaanvragen

Het lijkt erop dat in 2020 serieuzer werd gezocht op winkels in de domstad. Winkels werden 6% meer bekeken dan in 2019, maar het aantal contactaanvragen was met 19% aanzienlijk hoger. Aan het einde van het jaar is een kentering is zichtbaar. Het aantal keren dat winkels werden bekeken, daalde toen ten opzichte van het kwartaal ervoor (-4%) en was vergelijkbaar met Q4 2019. Het aantal contactaanvragen voor makelaars lag zelfs 9% onder het niveau van 2019, maar nam wel iets toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 (6%).

In vergelijking met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven zijn de verschillen tussen de verschillende type objecten minder groot.

Bekijk ook de trends en ontwikkelingen in 2020 voor de rest van Nederland.