Duurzaamheid

Checklist verduurzamen van commercieel vastgoed
 

Energielabel, natuurlijke verduurzamingsmomenten en rentevoordeel bij de bank

Duurzaam vastgoed wordt de norm, voor zowel commercieel als maatschappelijk vastgoed. Een energielabel is steeds vaker verplicht voor bedrijven. Voor grote kantoren geldt vanaf 2023 zelfs een verplicht energielabel C. En voor nieuwbouw zijn al hoge wettelijke eisen rondom de energiezuinigheid. Waar moet u aan denken bij de verduurzaming van uw vastgoed?

Dit artikel is gebaseerd op informatie van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Zorg voor een geldig energielabel

Een geldig energielabel voor vastgoed is verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur, of het verlengen of vernieuwen van de huurovereenkomst. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft al meerdere boetes uitgeschreven aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Voor kantoren is per 1 januari 2023 minimaal energielabel C verplicht, anders mag het niet meer verhuurd worden. Dat klinkt ver weg, maar is al over drieënhalf jaar! Voor industriële bedrijfspanden, zoals bedrijfshallen, geldt de minimale verplichting niet.

Hoe kunt u vandaag al beginnen met verduurzamen?

  • De Energiebesparingsverkenner kantoren geeft een indicatie van het huidige en het mogelijke energielabel van uw kantoorgebouw. Ook krijgt u een inzicht in mogelijke besparingen in de energiekosten.
  • Een Energieprestatieadvies op maat geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische maatregelen. U ontvangt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van uw gebouw en een overzicht van de kosten en baten van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden.
  • Wilt u een snelle indicatie of het uitbesteden van energiediensten via een energieprestatiecontract nuttig kan zijn? Maak dan gebruik van de online tool EPC PreCheck.
  • Met de Wegwijzer Energiebesparing vindt u de beste tools, instrumenten en kennis om aan de slag te gaan met verduurzaming.

Maak gebruik van natuurlijke verduurzamingsmomenten

Een verhuizing of gebouwtransactie zijn dé momenten om vastgoed te verduurzamen. Een renovatie of transformatie biedt kansen om vergaande besparingsmaatregelen te treffen die leiden tot energielabel A of zelfs energieneutraal. De investering levert zowel de gebruiker als eigenaar voordeel op. Naast een gezond en comfortabel gebouw kan het ook nog jaren (voor een hogere huurprijs) verhuurd worden. De recente renovatie van het Amsterdamse kantoorgebouw Metropolitan en de transformatie van The Attic in Rotterdam zijn goede voorbeelden van duurzame verbouwingen.

Is sloop onvermijdelijk? Ook dat kan duurzaam. Grondstoffen en materialen kunt u namelijk opnieuw als bouwstof gebruiken.

Maak afspraken over de investering

Bij bestaande overeenkomsten, maar ook wanneer u als huurder of vastgoedeigenaar een nieuw contract afsluit, kan de zogenoemde ‘split incentive’ de verduurzaming in de weg staan. Immers, de verhuurder investeert, terwijl de huurder profiteert van een lagere energierekening. Ga hierover tijdig met elkaar om de tafel. De Checklist Split Incentive voor ondernemers van het Platform Duurzame Huisvesting helpt (ver)huurders om samen het gesprek aan te gaan.

Regel de financiering

Steeds meer banken financieren de investering in verduurzaming vrijwel geheel. Wanneer u uw vastgoed zeer duurzaam (ver)bouwt, kunt u een groenverklaring krijgen waarmee u tegen een gunstiger rentepercentage een groenfinanciering kunt krijgen. Provinciale energiefondsen hebben ook mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen, al hanteren ze vaak minder gunstige rentepercentages.

Wetten en regels voor vastgoedeigenaren
Er gelden diverse wetten en regels voor de verduurzaming van gebouwen. Enkele die handig zijn om te weten.

1. Uw gebouw gebruikt jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas
Volgens het Activiteitenbesluit moet de ‘drijver’ van het gebouw (in veel gevallen de huurder) energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Er zijn erkende maatregelenlijsten per sector.

2. Uw gebouw gebruikt jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas
De gemeente kan eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert.

3. U heeft een airconditioningssysteem met een koelvermogen van meer dan 12 kW
U bent verplicht het systeem één keer in de vijf jaar te laten keuren.

4. Uw vastgoed is een nieuw te bouwen kantoor, bedrijfshal of winkel
Uw gebouw(en) moet(en) voldoen aan de Energieprestatie coëfficiënt (EPC), wat de mate van energiezuinigheid aangeeft. Per 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen kantoor groter dan 100 m2 is ook een milieuprestatieberekening verplicht.

Wilt u weten met welke wettelijke energiebesparingsverplichtingen u als ondernemer te maken heeft en hoe u daaraan kunt voldoen? Bekijk de Wetchecker Energiebesparing.