Eindhoven: de best presterende stad van het land

 

Interesse in commercieel vastgoed hier het sterkst gegroeid

Van de vijf grootste steden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland noteerde Eindhoven het afgelopen jaar relatief de beste resultaten. Objecten in Eindhoven werden 29% vaker bekeken op funda in business dan in 2019. Ook werd er 26% vaker contact opgenomen met een makelaar.

In het vierde kwartaal van 2020 werden objecten in Eindhoven 10% vaker bekeken dan in dezelfde periode vorig jaar en 23% meer dan in het kwartaal daarvoor. Ook de contactaanvragen voor makelaars stegen in Q4. Er werd 28% vaker contact opgenomen met een makelaar vergeleken met Q4 2019 en 25% vaker dan in het vorige kwartaal van 2020.

Aantal bekeken objecten in Eindhoven Aantal bekeken objecten in Eindhoven

Topkwartaal voor kantorenmarkt

Met name de kantorenmarkt laat in het vierde kwartaal een grote stijging zien, zowel wat betreft het aantal bekeken objecten op funda in business als in het aantal contactaanvragen voor makelaars. Kantoren werden in dat kwartaal 25% vaker bekeken dan in het derde kwartaal en 49% vaker dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg met ongeveer dezelfde percentages.

Bedrijfsruimten: veel meer contactaanvragen

Net als in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zagen we vorig jaar in Eindhoven een toenemende belangstelling voor bedrijfsruimtes, zoals als loodsen, fabrieks- en bedrijfshallen. In Q4 steeg het aantal keren dat bedrijfsruimtes zijn bekeken met 38% ten opzichte van Q3 2020 en dezelfde periode vorig jaar. Makelaars ontvingen bovendien fors meer contactaanvragen: 49% meer dan in Q3 en 34% meer dan in dezelfde periode in 2019.

Winkelruimtes: ondanks matig laatste kwartaal toch groei

Net als in andere grote steden zijn de gevolgen van corona voor de retailsector ook in Eindhoven zichtbaar, maar over het algemeen was het een goed jaar. Winkelruimtes werden in 2020 11% vaker bekeken dan in 2019 en ook werd er 26% vaker contact opgenomen met een makelaar.

Dankzij een goede oktobermaand bleef de daling beperkt tot respectievelijk 6% (Q4 2019) en 7% (Q3 2020)

Het herstel dat vanaf mei inzette, nam een wending in de maanden november en december; in die maanden daalde het aantal contactaanvragen juist. Dankzij een goede oktobermaand bleef deze daling beperkt tot 6% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 en 7% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020. Het aantal keer dat objecten in het laatste kwartaal werden bekeken, nam af met 5% ten opzichte van Q4 2020 en met 9% ten opzichte van het derde kwartaal.

Bekijk ook de trends en ontwikkelingen in 2020 in de rest van de Nederland.