Funda in business Q3-update: Herstel zet door in derde kwartaal

 

Funda in business passeert grens van 1,5 miljoen bezoeken

De groeiende belangstelling naar bedrijfshuisvesting zette in het derde kwartaal van 2020 door. Een recordaantal contactaanvragen met makelaars laat zien dat er serieuzer werd gezocht, kleine kantoren bleven onverminderd populair en de retailsector noteerde de grootste stijging.

Het herstel dat vanaf half april inzette, zette in het derde kwartaal door en liet zich slechts even temperen door de hittegolf van augustus. Deze zomer was er sowieso meer verkeer dan voorgaande jaren op funda in business. In september werden records gebroken: 46.000 contactaanvragen en 1,5 miljoen bezoeken op funda in business.

Na een minimale coronadip in maart en april groeit de belangstelling voor bedrijfsruimten

Met name de retailsector is debet aan de groei: daar zien we 35% meer contactaanvragen dan in het tweede kwartaal. Bij bedrijfsruimten bedraagt die stijging 18% en bij kantoren 16%. In vergelijking met Q3 2019 is de stijging respectievelijk 54% (winkels), 56% (bedrijfsruimten) en 14% (kantoren).

Kleine en grote kantoren

De vraag naar kantoren groeit, vooral kleine kantoren. Ook tijdens de eerste coronamaanden hadden de segmenten tot 2500 m2 al nauwelijks tot geen last van een vermindering van de vraag. Dat gold toen wel voor het aantal leads, de contactaanvragen voor makelaars. Hierbij is nu sprake van een fors herstel. Bij kantoren van 500 tot 1000 m2 stijgt het aantal contactmomenten met makelaars het meest, tot zelfs 42% in het segment 750 tot 1000 m2.

Aantal keren dat kantoorobjecten zijn bekeken - per m2 Aantal keren dat kantoorobjecten zijn bekeken - per m2


De vraag naar grote kantoren vertoont een ander beeld. Er is een afname in metrages van 5000 tot 10.000 m2 (-28% ten opzichte van Q3 2019) en in mindere mate in het segment 2500 tot 5000 m2 (-11%). Hier geldt echter dat de vraag in het derde kwartaal flink stijgt ten opzichte van het tweede kwartaal (22%). De vraag naar grote kantoren, vanaf 10.000 m2, neemt licht toe.

Loodsen, bedrijfs- en fabriekshallen

Na een minimale coronadip in maart en april groeit de belangstelling voor bedrijfsruimten zoals loodsen, bedrijfshallen en fabriekshallen. Dat blijkt onder meer uit de stijging van de keren dat bedrijfsruimten zijn bekeken: 42% meer in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en 7% meer dan in het voorgaande kwartaal. Dat de groei ten opzichte van Q2 relatief beperkt is, komt omdat ondanks de terugval tijdens de intelligente lockdown de vraag in die periode redelijk overeind bleef. Hier is dus sprake van de wet van de remmende voorsprong.

Aantal keren dat bedrijfsruimten zijn bekeken - per m2 Aantal keren dat bedrijfsruimten zijn bekeken - per m2


Het aantal leads voor makelaars nam forser toe. In september waren het er 14.000. Ter vergelijking: op het dieptepunt in april waren het er 7900. In vergelijking met dezelfde periode in 2019 bedraagt de stijging in Q3 2020 52%. Vooral ruimtes groter dan 10.000 m2 trekken in het derde kwartaal veel belangstelling. In het tweede kwartaal was er ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar al een stijging van 13%, in het derde kwartaal wordt de 33% aangetikt.

Het totale aantal zoekers naar bedrijfsruimten stijgt eveneens: 42% meer dan in het derde kwartaal van 2019 en 7% meer dan in het tweede kwartaal 2020. Dat percentage is lager dan dat van de groei bij kantoren en winkels.

Winkelpanden

De retailvastgoedmarkt trekt weer aan. Nadat makelaars in de eerste twee kwartalen van dit jaar werden geconfronteerd met een daling van contactaanvragen, noteert het derde kwartaal een stijging van 35% ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 en 57% ten opzichte van het derde kwartaal van 2019.

Aantal keren dat winkelobjecten zijn bekeken - per m2 Aantal keren dat winkelobjecten zijn bekeken - per m2


Ook het aantal keren dat objecten zijn bekeken op funda in business groeit. Ten opzichte van het derde kwartaal 2019 valt hier het segment +10.000 m2 het meest op: objecten werden 122% meer bekeken. Voor de hele retail neemt het aantal keer dat objecten zijn bekeken met een kwart toe.

Vier grote steden, vier verschillende tendensen

In Amsterdam neemt de belangstelling voor commercieel vastgoed toe. Dat geldt vooral voor bedrijfsruimten, zeker in vergelijking met de andere steden die funda in business onder de loep nam. Opvallend is dat de contactaanvragen met betrekking tot bedrijfsruimten na een forse groei in het tweede kwartaal ook in het derde kwartaal blijft toenemen (48%). Het kantorensegment laat iets anders zien. Kantoren groter dan 5000 m2 blijken minder populair, in tegenstelling tot andere segmenten. Dankzij die andere segmenten groeit de belangstelling voor kantoren in het algemeen met 17%. Bij retailvastgoed is de stijging nog groter: 20%.

In Rotterdam valt op dat de belangstelling voor kantoren sterkt groeit en die voor bedrijfsruimten juist daalt: het aantal bekeken objecten op funda in business groeit, maar de contactaanvragen nemen af. De belangstelling voor winkelruimten neemt ook toe, zowel voor wat betreft bekeken objecten als contactaanvragen.

Eindhoven is in het onderzoek van funda de enige grote stad waar de interesse in kantoren afneemt, zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als met vorig jaar. Bij bedrijfsruimten is eveneens sprake van een lichte daling van contactaanvragen, in ieder geval ten opzichte van het vorig jaar. Positief is dat de aanvragen en het aantal keren dat objecten worden bekeken wel toenemen in vergelijking met Q2 en dat er ook meer belangstelling is voor winkels. Dat was ook in het tweede kwartaal al het geval.

Utrecht staat in het teken van herstel. De keren dat objecten worden bekeken en contactaanvragen voor alle objecttypen nemen toe, zij het hier en daar licht (kantoren: 7% ten opzichte van tweede kwartaal). Hoewel de belangstelling voor bedrijfsruimten opvalt (48% meer dan dezelfde periode in 2019), springt vooral het segment winkelruimte eruit. De daling uit het tweede kwartaal wordt meer dan gecompenseerd en er is zelfs sprake van een stijging ten opzichte van het derde kwartaal in 2019. Of die doorzet in het vierde kwartaal is vanwege de tweede coronagolf vanzelfsprekend onzeker.