Interesse in commercieel vastgoed stijgt
 

Recordaantal van 1,3 miljoen bezoeken in mei 2020

Na de intelligente lockdown lijkt de vraag naar commercieel vastgoed weer op gang te komen; afgelopen mei werd fundainbusiness.nl ruim 1,3 miljoen keer bezocht. Een record. Maar niet voor alle typen commercieel vastgoed groeit de interesse en er zijn ook verschillen tussen de regio’s en de gevraagde metrages.

Begin dit jaar ging funda in business sterk van start, met ruim 1,2 miljoen bezoeken op het platform en objecten die ruim 3 miljoen keer werden bekeken. Deze positieve trend zette zich door totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. Het aantal keer dat een kantoor, bedrijfsruimte of winkel werd bekeken daalde van 2,4 miljoen in januari tot 1,7 miljoen in april. Met de heftigste coronamaanden achter de rug volgt echter ook snel het herstel. In mei 2020 is funda in business populairder dan ooit met winkels, bedrijfsruimte en kantoren die 3,2 miljoen keer zijn bekeken. Dat is een stijging van 33% ten opzichte van voor de crisis in januari 2020.

Nog meer positieve cijfers: het aantal keer dat objecten op funda in business werden bekeken, lag in mei 88% hoger dan in april en 29% hoger dan voor de start van de coronacrisis. Ook het aantal contactaanvragen voor kantoren, bedrijfsruimte en winkels trok in mei ten opzichte van april met een stijging van 44% flink aan tot ruim 23.000 leads voor makelaars.

Dalende en stijgende interesse

In de crisismaand april daalde het aantal bekeken objecten ten opzichte van januari/februari voor zowel winkels (-41%) als kantoren (-36%) sterker dan het aantal bekeken objecten voor bedrijfsruimte (-23%). De gevolgen van de coronacrisis lijken voor de vraag naar bedrijfsruimtes dan ook minder groot. In mei is het aantal keer dat objecten werden bekeken voor winkels (+23%) en bedrijfsruimte (+41%) alweer veel hoger dan in januari/februari, waar dit effect voor kantoorruimte (+15%) wat minder groot is.

Aantal keren dat objecten zijn bekeken landelijk Aantal keren dat objecten zijn bekeken landelijk

Grote kantoorruimte minder populair

We werken in Nederland nog steeds zo veel mogelijk thuis. Dit lijkt van invloed op de gewenste grootte van kantoren. Gemiddeld genomen lag het aantal bekeken objecten voor kantoorruimte in mei 2020 15% boven het niveau van januari/februari 2020. Echter, specifiek voor kantoren van 1000 m2 en groter lag dit nog 3% lager dan begin dit jaar.

De veranderde vraag wordt ook bevestigd door onderzoek onder 500 bezoekers van funda in business. 10% gaf aan dat de crisis aanleiding is voor het zoeken naar bedrijfshuisvesting. Daarbij is deze groep specifiek op zoek naar een kleinere, goedkopere ruimte met flexibelere voorwaarden. Van de overige respondenten zocht 60% ook voor de coronacrisis al naar andere bedrijfshuisvesting en is 30% erna gaan zoeken, maar is de coronacrisis geen aanleiding voor hun zoektocht.

Aantal keren dat kantoren zijn bekeken landelijk Aantal keren dat kantoren zijn bekeken landelijk

In de steden

In april kende het aantal bekeken kantoren, bedrijfsruimtes en winkels ten opzichte van januari/februari in Groningen een relatief lichte daling van 23%. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven varieerde de daling tussen 33 en 36%.

In elke stad met een groot aandeel commercieel vastgoed verloopt het herstel van de markt anders. In Amsterdam is het herstel in mei ten opzichte van januari/februari echter het grootst: +36%. Eindhoven en Groningen volgen met ongeveer +31%, Rotterdam stijgt met 27% en Utrecht laat +20% zien.

Aantal keren dat objecten zijn bekeken per stad Aantal keren dat objecten zijn bekeken per stad

Wat gebeurde er met de contactaanvragen?

Niet ieder bezoek aan een objectpagina leidt tot een contactaanvraag, of lead, voor een makelaar. Veel kijken leidt blijkbaar nog niet tot evenveel contact met een makelaar. Waar we in januari/februari gemiddeld zo’n 27.000 leads voor kantoren, bedrijfsruimte en winkels genereerden, daalde dit aantal in maart met 36%. In april lag het aantal leads zelfs nog iets lager, namelijk op 42% onder het niveau van januari/februari. In de drukke meimaand werden er 23.000 contactaanvragen gedaan. Nog steeds 13% minder dan in januari, maar met 50% meer dan in april is dit aantal leads duidelijk op de weg terug.

Aantal contactaanvragen landeliijk Aantal contactaanvragen landeliijk

De rol van Blikvanger

Van de 60% zoekers die in het onderzoek aangaven ook al voor de crisis op zoek te zijn naar bedrijfsruimte, geeft 88% aan dat ze even of méér gemotiveerd zijn in hun zoektocht. De crisis heeft geen invloed op hun bedrijf, of men zat al in een zoektocht en wil dit proces doorzetten. We zien dat in mei het aantal bezoeken en het aantal bekeken objectpagina’s al hoger waren dan voor de crisis, maar het aantal gemaakte contactafspraken nog niet volledig meesteeg. Het is dus voor u als makelaar extra belangrijk om in te spelen op veranderde marktomstandigheden. Wellicht ziet u ruimte om de gewenste flexibelere voorwaarden, kortlopende huurcontracten of prijsverlagingen extra te benadrukken?

Met Blikvanger van funda in business laat u uw object extra opvallen en kunt u deze zaken eenvoudig vermelden in de balk boven de foto’s. Vergeet dit soort belangrijke details ook niet te vermelden in de omschrijving van uw object.

Bron: websitedata funda in business, vraagonderzoek onder bezoekers van funda in business, n = 500.