Jacht op winkels in Den Haag

 

Belangstelling voor retailvastgoed groeit in laatste kwartaal 2020

Kantoren, winkelpanden en bedrijfsruimtes in Den Haag werden in 2020 17% vaker bekeken op funda in business dan in 2019. Ook stegen de contactaanvragen met een makelaar met 15%. In vergelijking met andere grote steden zocht men in Den Haag relatief veel naar winkels.

Vooral in het laatste kwartaal van 2020 was er veel aandacht voor objecten in Den Haag: 22% meer views dan in dezelfde periode vorig jaar en 6% meer dan in Q3 2020. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg minder hard: 3% ten opzichte van het derde kwartaal en 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Meer interesse in kantoren

Opvallend is de toegenomen interesse in kantoren in Den Haag. Terwijl die belangstelling in Amsterdam en Rotterdam in bepaalde perioden te wensen overliet, waren de cijfers in de hofstad positief. Wel was er een kleine daling in het tweede kwartaal.

Hetzelfde geldt voor het laatste kwartaal. Toen werden kantoren 5% meer bekeken dan in het derde kwartaal en zelfs 17% meer dan in Q3 2019. Ook namen zoekers vaker contact op met de makelaar. In Q4 2020 gebeurde dat 4% vaker dan in Q4 2019 en 7% meer dan in Q3 2020.

Meer contactaanvragen voor bedrijfsruimtes

Net als in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven is de interesse in bedrijfsruimtes in Den Haag gestegen. In 2020 werden objecten als loodsen en fabrieks- en bedrijfshallen 13% vaker bekeken dan in 2019. Het aantal contactaanvragen voor makelaars hierover nam zelfs toe met 31%.

Ten opzichte van Rotterdam en Amsterdam deed de hofstad het qua retail iets beter in de laatste twee maanden van 2020

Vooral in het laatste kwartaal van 2020 was het verschil met 2019 groot: bedrijfsruimtes werden toen 30% vaker bekeken dan in Q4 2019. De stijging ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 was 14%. Het aantal contactaanvragen met makelaars steeg van het derde naar het vierde kwartaal met 16%.

Corona zwakt groei retail af

Den Haag gaat wat betreft winkels gelijk op met Rotterdam en Amsterdam, al deed de hofstad het in de laatste twee maanden van 2020 relatief beter. In Q4 werden winkels 18% vaker bekeken dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Door de tweede coronagolf werd de forse groei van Q3 2020 wel afgezwakt in het laatste kwartaal: winkels werden toen slechts 2% vaker bekeken dan in het kwartaal ervoor.

Ook in de contactaanvragen voor makelaars zien we dit beeld terug: het laatste kwartaal was met 10% minder contactaanvragen dan in Q3 beduidend minder goed. Daar staat tegenover dat er wel een bescheiden stijging (+4%) kan worden genoteerd als we de cijfers van de laatste drie maanden vergelijken met dezelfde periode in 2019.

Bekijk ook de trends en ontwikkelingen in 2020 voor de rest van Nederland.