Markt

Leegstand: buitenkans voor buitengebied
 

Transitie van agrarische bebouwing kan een antwoord zijn op de woningnood

In de rubriek Visie op Vastgoed geven we het woord aan professionals die een duidelijke mening hebben over de ontwikkelingen op vastgoedgebied. Wat zien zij gebeuren in de branche? Wat zijn de toekomstscenario’s?
Deze week is het woord aan Ard Klijsen, agrarisch makelaar/taxateur en voorzitter van de Vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM. Hij ziet de toenemende leegstand in het buitengebied als een kans voor transitie. ‘Dat is een uitdaging die vraagt om maatwerk.’

Het buitengebied kampt met een enorme leegstand. De leegstand hier overtreft zelfs de leegstand in kantoren en winkels. Door veranderende wetgeving en schaalvergroting in de land- en tuinbouw daalt het aantal agrarisch ondernemers drastisch en staan veel agrarische bedrijven leeg. Tot 2030 loopt die leegstand nog verder op met naar schatting zo’n 40 miljoen m2 aan vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Dat biedt kansen voor transitie.’

Mix

‘Het buitengebied biedt plaats aan zowel woningen als bedrijven. Een uitdagende mix. Zo botst de wens van bewoners soms met het feit dat sommige bedrijfsactiviteiten gepaard gaan met geluid of geur. De toenemende leegstand brengt ook nieuwe vragen met zich mee. Zo zegt de wet dat je in een object met een agrarische bestemming niet mag wonen. Dat maakt het lastig om VAB te verkopen aan particulieren. Maar als we niks doen, loopt het platteland leeg. Daarom roept de NVM de overheid op om herbestemming in het buitengebied te promoten.’

Regelingen

‘De toenemende leegstand in het buitengebied brengt nieuwe kansen met zich mee. Mogelijkheden voor herbestemming en verschillende regelingen kunnen helpen bij de gewenste transitie. De ‘ruimte voor ruimteregeling’ zorgt bijvoorbeeld dat varkensboeren die hun stal slopen, in ruil daarvoor woningen terug mogen bouwen.’

‘Flexibel omgaan met ruimte leidt tot een kwaliteitsimpuls voor mensen en hun omgeving’

‘Een mooi voorbeeld van een geslaagde transitie waar ikzelf bij betrokken ben, is een varkensbedrijf in het buitengebied met oudere stallen. Gezien de locatie is de enige oplossing: ruimte voor ruimte. Dus zijn we nu met de omgeving in gesprek om deze locatie te herontwikkelen van intensieve veehouderij naar bouwkavels. Hierbij wordt 3000 m2 stal omgezet naar drie bouwkavels.’

‘Dan is er nog de ‘rood voor groenregeling’. Hierbij wordt een deel van de opbrengst van bouwen in het groen gebruikt om elders nieuw groen te ontwikkelen. En de zogenaamde ’stalderingsregeling’ maakt het voor boeren mogelijk om uit te breiden als op een andere locatie een stal wordt afgebroken. Allemaal voorbeelden van flexibel omgaan met ruimte, wat leidt tot een kwaliteitsimpuls voor mensen en hun omgeving.’