Technologie

Start-ups in vastgoed | CyBe Construction
 

Met betonprinten de bouwtijd versnellen

In het familiebedrijf van zijn vader maakte Berry Hendriks kennis met de bouwsector. Hij concludeerde al snel dat het bouwproces versneld kan worden, maar hoe? Na het zien van een video over betonprinten, wist hij dat hij de sector op z’n kop kon zetten en startte hij zijn eigen bedrijf: CyBe Construction.

Tijdens de Expo Real in München (oktober 2018) mochten vijf bedrijven van Nederlandse bodem zich scharen onder de 25 meest veelbelovende start-ups uit de vastgoedindustrie. In een vijfdelige serie gaan we met de oprichters van deze vijf start-ups in gesprek over hun drijfveren, ambities en toekomstperspectief. In deel twee praten we met Berry Hendriks van CyBe Construction: ‘Het conventionele moet meer worden losgelaten.’

Berry Hendriks, oprichter CyBe Construction Berry Hendriks, oprichter CyBe Construction

Hoe het begon

‘Járen geleden zag ik overal innovaties met robots en parametric design, maar in ons familiebedrijf zag ik al die mogelijkheden niet terug. Ik zette daarom al snel vraagtekens bij het tempo waarin de bouwprocessen zich voltrokken: dat zou toch sneller moeten kunnen? Tijdens mijn onlinezoektocht naar mogelijkheden binnen de bouw raakte ik geïnspireerd door een man uit Californië, die met een betonprinter werkte. Ik zocht alle benodigde elementen voor zo’n printer bij elkaar en slaagde erin zelf beton te printen. Ik merkte dat dit de richting was waarin ik verder wilde en besloot mijn baan bij het familiebedrijf op te zeggen om mij volledig op het betonprinten te kunnen storten.’

De feiten en cijfers
Naam: Berry Hendriks
Bedrijfsnaam: CyBe Construction
Focusgebied: Plan & Build
Jaar van oprichting: 2013
Aantal medewerkers: 14
Standplaats: Oss
Investering: ‘Nee, geen externe investeringen nodig.’

Innovatie in vastgoed is belangrijk, omdat…

‘Wereldwijd zien we sinds 2015 een enorme bevolkingsgroei. Dit leidt tot een uitzonderlijke stijging in woningbehoefte: de komende jaren zullen er tienduizenden huizen per jaar bij moeten komen. Er ontstaat hierdoor een tekort aan bouwbedrijven, bouwvakkers en bouwmaterialen. Innovatie is nodig om efficiënter te werken: met minder meer voor elkaar krijgen!’

Reacties uit de markt

‘In Nederland – en eigenlijk het hele westen – is in verschillende betontechnieken behoorlijk geïnvesteerd door partijen die deze technieken niet zomaar willen opgeven. In landen waar die investeringen niet zijn gedaan, is het gemakkelijker onze technieken te vermarkten. Grote afnemers bevinden zich bijvoorbeeld in het Midden-Oosten en Azië-Pacific. Saoedi-Arabië en Dubai hebben zelfs als doelstelling om voor 2025 een beleidsregel in te voeren waarmee 25% van de gebouwen door betonprinters geconstrueerd móét worden. Dit vanuit de overtuiging dat het de enige manier is om op de lange termijn snel en goedkoop te kunnen blijven bouwen.’

De krachten bundelen

‘Voor het inkopen van printeronderdelen werken we met voorkeursleveranciers, zoals ABB, die net als wij wereldwijd opereren en service kunnen garanderen. Dat bevalt goed. Daarnaast werken we erg goed samen met overheidsinstanties, zoals die van Dubai. Als ik een nieuwe samenwerking met een bedrijf aanga, kijk ik vooral naar welke mensen er werken. Het gaat erom of de werknemers innovatief willen en kunnen zijn: de mindset van het personeel moet goed zijn.’

Imago van commercieel vastgoed

‘Op het gebied CO2-uitstoot laat de sector van commercieel vastgoed veel te wensen over. Veel manieren van werken zijn nog gebaseerd op oude principes uit de jaren tachtig. Daarnaast denk ik dat het imago van commercieel vastgoed geografisch enorm verschilt. Enerzijds zijn er verschillen tussen landen en continenten onderling. Maar ook binnen Nederland maakt het een enorm verschil of je in Oss of in Amsterdam een rondvraag doet. Mijn persoonlijke beeld is in ieder geval dat oplossingen die vanuit de sector geboden worden, niet altijd gebaseerd zijn op de uitdagingen van vandaag de dag. In vergelijking met andere industrieën lopen we op dat gebied nog flink achter.’

De vastgoedprofessional in 2025

‘Er zal in 2025 veel meer samengewerkt worden met technologiebedrijven. Het conventionele moet dus meer worden losgelaten. Ik zie dat veel bedrijven daar moeite mee hebben. Daarnaast moet je met beide benen op de grond staan en met een hands-onmentaliteit zorgen dat je zaken voor elkaar krijgt. De wereldbevolking blijft groeien, waardoor de complexiteit binnen de sector toeneemt. Je moet daarom een flexibele houding aan kunnen nemen en gretig zijn om je persoonlijk te ontwikkelen.’

Smart buildings & city’s over 5 jaar

‘In Nederland zal er met name binnen individuele gebouwen iets bereikt zijn. Dit in tegenstelling tot landen als Saoedi-Arabië. Daar zijn ze nu met twee heel nieuwe steden tegelijk bezig. Daarbij zeggen ze heel simpel: dit wordt een smart city. Alles zal in deze nieuwe steden dus met zonne-energie worden opgewekt en voor alle bewoners zal slim vervoer beschikbaar zijn. Dat gaat echt wel wat verder dan slimme energiemeters aan de muur hangen.’

Wat moet echt nog worden aangepakt?

‘Ik denk dat we in Nederland te veel bezig zijn met standaardiseren en coderen. Zo wordt het vrije denken naar alternatieven geblokkeerd. Ik vind dat we moeten afstappen van het geijkte en moeten beseffen dat er manieren zijn om sneller te veranderen. Ga gewoon dingen doen. Heb het lef nieuwe stappen te zetten: daar leer je het meest van. Dit geldt vooral voor young professionals. Als zij niet weten welke innovaties er allemaal mogelijk zijn, kunnen we als sector in de toekomst niet snel genoeg innoveren en blijven we achter de feiten aanlopen. Het is tijd om innovatie te adopteren.’