Vraag naar bedrijfshuisvesting in Rotterdam gestegen

 

Vooral belangstelling voor bedrijfsruimtes groeit in 2020

De vraag naar bedrijfshuisvesting in Rotterdam ging het afgelopen jaar op en neer, maar steeg ten opzichte van 2019. Vooral in het begin van 2020 was er een toenemende interesse in kantoorruimte. In het laatste kwartaal waren juist bedrijfsruimtes ongekend populair.

In Rotterdam werden objecten in 2020 13% vaker bekeken dan in 2019 en makelaars kregen maar liefst 25% meer contactaanvragen. De interesse in kantoren en bedrijfsruimtes is in de havenstad aardig in evenwicht, al zijn er wel verschillen in perioden zichtbaar. Zo was er in het eerste kwartaal met name belangstelling voor kantoren, terwijl het laatste kwartaal vooral bedrijfsruimtes het goed deden.

Aantal keren dat objecten zijn bekeken in Rotterdam Aantal keren dat objecten zijn bekeken in Rotterdam

Goed laatste kwartaal

Een jaar van schommelingen werd in het laatste kwartaal goed afgesloten. In de laatste drie maanden werden objecten 12% vaker bekeken dan in dezelfde periode in 2019. De groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is even groot. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg in Q4 minder hard, 6% ten opzichte van Q3 en 4% ten opzichte van Q4 2019.

Kantoren: herstel na eerste coronamaanden

De interesse in kantoren nam met 4% in het afgelopen jaar licht toe in Rotterdam. Wel zijn de verschillen tussen het voorjaar, de zomer en het najaar groot. Tijdens de eerste lockdown was de belangstelling voor kantoren beduidend lager dan in dezelfde periode in 2019.

In de zomermaanden werden winkels tussen de 104% en 134% per maand vaker bekeken dan vorig jaar zomer

Vergelijken we de zomermaanden juni tot en met september met die van 2019, dan ligt de belangstelling juist veel hoger. In het najaar zijn de cijfers, op een dipje na in november, nagenoeg gelijk aan die van 2019. Dit patroon zien we ook terug bij de contactaanvragen voor makelaars.

Bedrijfsruimtes: druk laatste kwartaal

Bedrijfsruimtes (bijvoorbeeld loodsen, bedrijfs- en fabriekshallen) zijn in Rotterdam ongekend populair. In 2020 werden bedrijfsruimtes 26% vaker bekeken dan in 2019 en hierover werd 37% vaker contact opgenomen met een makelaar. Met name in het vierde kwartaal steeg de interesse hard. Bedrijfsruimtes werden toen 35% vaker bekeken dan in het kwartaal ervoor en 47% vaker dan in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfsmakelaars hadden het er druk mee: ze ontvingen in het vierde kwartaal maar liefst 49% meer contactaanvragen dan in Q3 en 53% meer dan Q4 2019.

Hevige schommelingen in retailmarkt

De impact van corona is, net als in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, het best zichtbaar op de markt voor retailvastgoed. In april en in de maanden oktober tot en met december daalde de interesse in winkels fors, in één maand zelfs met 22%. Daar tegenover staan pieken in de zomer. Zo werden winkels in juni tot en met augustus tussen de 104% en 134% per maand vaker bekeken dan in dezelfde periode in 2019. Het laatste kwartaal bleef het aantal bekeken winkels gelijk aan het kwartaal ervoor (+ 2% ten opzichte van Q4 2019). Het aantal contactaanvragen daalde in deze periode met 13%, zowel ten opzichte van het derde kwartaal als van Q4 2019.

In het algemeen toont de Rotterdamse retailmarkt een positief beeld in 2020. Winkels werden 10% meer bekeken dan in 2019. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg met maar liefst 36%.

Bekijk ook de trends en ontwikkelingen in 2020 voor de rest van Nederland.