Wispelturig jaar voor Amsterdam

 

Belangstelling commercieel vastgoed stijgt fors in vierde kwartaal

In Amsterdam werden objecten het afgelopen jaar 20% vaker bezocht op funda in business dan in 2019. Het aantal contactaanvragen voor makelaars groeide met 8%. Dat totaalpercentage is vooral te danken aan een forse toename in het laatste kwartaal.

In het vierde kwartaal werden objecten in de hoofdstad 46% meer bekeken dan in het derde kwartaal van 2020. Het was de grootste stijging van het jaar. Vergeleken met de laatste drie maanden van 2019 was de toename 36%.

Aantal keren dat objecten zijn bekeken in Amsterdam Aantal keren dat objecten zijn bekeken in Amsterdam

Matige groei kantoren

In tegenstelling tot Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag is in Amsterdam de vraag naar kantoren groter dan naar andere objecttypen. Het aantal keren dat kantoren werden bekeken en er contact werd gelegd met een makelaar lag hier twee keer zo hoog als bij bedrijfsruimtes en winkels. Ook het afgelopen jaar werd weer veel naar kantoren gezocht. Het aantal bezoeken steeg ten opzichte van vorig jaar met 12%. Wel daalde het aantal contactaanvragen voor Amsterdamse makelaars (-8%).

Amsterdam is koploper als het om bedrijfsruimtes gaat, in geen andere stad nam de interesse zo sterk toe

Deze trend is ook zichtbaar in de cijfers van het vierde kwartaal. Kantoren werden in die periode 8% vaker bekeken dan in het derde kwartaal van 2020 en 23% meer dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg ten opzichte van het derde kwartaal met 4%, maar lag wel 11% lager dan in dezelfde periode in 2019.

Forse groei bedrijfsruimtes

De interesse in bedrijfsruimte in de hoofdstad is in 2020 fors gegroeid. In geen enkele van de vijf grootste commercieelvastgoedsteden nam de interesse in dit soort objecten als loodsen, fabrieks- en bedrijfshallen zo sterk toe. In totaal werden bedrijfsruimtes in 2020 29% vaker bekeken dan in 2019 en werd er 19% meer contact opgenomen met een makelaar.

Ook hier geldt dat de groei in het vierde kwartaal groter is dan in de andere kwartalen in 2020. Objecten werden 34% meer bekeken dan in het derde kwartaal en zelfs 81% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal keren dat daarover contact werd opgenomen met een makelaar nam ook toe, zij het iets minder fors: 26% meer dan in het derde kwartaal en 55% meer dan in Q4 2019.

Bijzondere ontwikkelingen in retail

De ontwikkelingen binnen de retail zijn bijzonder. Ondanks een daling in maart, werd retailvastgoed in Amsterdam in 2020 22% vaker bekeken dan in 2019. Nog opmerkelijker: zelfs tijdens de heftigste coronamaanden in het voorjaar kwam het aantal contactaanvragen niet onder dat van 2019. In de maanden april tot en met september nam het aantal zoekers naar winkelpanden en contactaanvragen met makelaars weer toe. In het vierde kwartaal daalde de belangstelling enigszins ten opzichte van het kwartaal daarvoor (-10%), maar ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is er sprake van een stijging van 17%.

Een vergelijkbare ontwikkeling is er voor de contactaanvragen. Ook hier daalde het aantal aanvragen met ongeveer een tiende ten opzichte van het derde kwartaal, terwijl dat ten opzichte van Q4 2019 met 18% groeide.

Bekijk ook de trends en ontwikkelingen in 2020 voor heel Nederland.