De voordelen van een agrarische makelaar

 

‘We zorgen ervoor dat we niets over het hoofd zien’

De aan- of verkoop van agrarische grond of een agrarisch bedrijfspand vraagt om specifieke kennis van die sector. Agrarische makelaars weten bijvoorbeeld alles over technische eisen bij glastuinbouw of veranderende wetgeving bij veehouderij. Landelijk en agrarisch makelaar Jaap Breeschoten licht toe hoe die specifieke markt- en sectorkennis u een streepje voor geeft.

‘De potentie van een vastgoedlocatie is veel breder dan de stenen en de plek,’ zegt Jaap Breeschoten van Breeschoten & Vernooij. ‘Je kijkt ook kijken naar de cultuurgrond die erbij hoort, de bodemkwaliteit, vergunningen, bestemmingen, belemmeringen en je beoordeelt een verzorgingsgebied wanneer je je op een bepaalde sector richt. Het is soms voor een leek niet te behappen hoe complex het kan worden.’

Agrarisch vastgoed: samenspel van experts

Zelf is Breeschoten specialist in grondgebonden landbouw, zoals fruitteelt, melkveehouderij en paardenhouderij. ‘De agrarische sector is kapitaalintensief wat een aanzienlijke financiële drempel vormt voor starters,’ vertelt hij. ‘Maar de consument verandert, dus ontstaan er bepaalde nichemarkten waarin startende ondernemers kansen zien. Ze richten zich op nieuwe teelt en gewassen, zoals ondernemers in zachtfruit en wijngaarden, maar ook de teelt van krekels.’

‘Afstand hoeft geen probleem te zijn, belangrijker is de expertise van de makelaar’

Zeker voor startende ondernemers kan het lastig zijn om in te schatten wat er allemaal bij agrarisch vastgoed komt kijken. ‘Het is een samenspel tussen de ingeschakelde makelaar, specialisten in ruimtelijke ordening, accountants en banken. Met de inbreng van een gespecialiseerde bedrijfsmakelaar spreken alle experts dezelfde taal, zowel bij verkoop als aankoop.’

Specialistische kennis

Ondernemers worden bovendien geconfronteerd met wijzigende plannen of regels vanuit de overheid. Agrarische makelaars hebben vaak ook zicht op gebiedsontwikkelingen: door hun rol als taxateur en adviseur onderhouden ze contact met ambtenaren, wethouders, gedeputeerden en beleidsmakers. ‘De meeste agrarische makelaars verrichten ook veel specialistische taxaties. Daarnaast komt herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing veel voor in het buitengebied. Doordat we meer dan alleen bemiddeling doen, bieden we specialistische kennis.’

Afhankelijk van uw bedrijf en toekomstplannen is vaak heel specifieke deskundigheid nodig, zoals wanneer u paarden wilt houden. ‘De afgelopen tien jaar is deze sector enorm gegroeid. Er zijn veel raakvlakken met particulieren: een fokkerij is agrarisch, maar een manege valt onder recreatie. Deze categorie kopers realiseert zich misschien niet wat je nodig hebt om je doelen te realiseren,’ aldus Breeschoten. Een buitenbak mag bijvoorbeeld niet zomaar worden aangelegd. ‘Je hebt bepaalde vergunningen nodig en moet bestemmingsplannen in de gaten houden, maar je krijgt ook te maken met bijvoorbeeld wetgeving omtrent dierenwelzijn. Een gespecialiseerd makelaar zorgt dat je niets over het hoofd ziet.’

Geen specialist in uw regio?

Wilt u een makelaar met een bepaald specialisme inschakelen, maar vindt u er geen in uw regio? Laat dan het specialisme voorop staan, adviseert Breeschoten. Het is beter om te werken met een expert op iets grotere afstand dan een makelaar in te schakelen die de regio kent, maar sectorkennis mist.

‘Agrarische makelaars werken vaak in grote regio’s, zoals wij in Utrecht en Gelderland. Ook als een aan te kopen object verder weg is, hoeft dat geen probleem te zijn. We leggen lijntjes met elkaar om marktkennis en sectorinformatie uit te wisselen. Zo kan een lokale collega-makelaar aangeven hoe die markt op dat moment functioneert en verzekeren wij als aankoopmakelaar de koper of verkoper van specifieke expertise.’

Vind een agrarische makelaar op funda in business

Op funda in business kunt u niet alleen zoeken naar bedrijfspanden, maar vindt u ook eenvoudig een agrarische makelaar op basis van locatie of kantoornaam. Ga direct op zoek via de tool 'Zoek een bedrijfsmakelaar'.