Heliumweg 61 1362 JA Almere

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Het schoolgebouw (bouwjaar 2010) is een ontwerp van Sluijmer en Van Leeuwen ‘Architectuur Bureau’ te Utrecht en is gerealiseerd ten behoeve van de International School Almere (ISA). Met de realisatie is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, waarbij rekening is gehouden met energiereductie en investeringen op het gebied van de duurzaamheid door onder meer gebruik te maken van zonne-energie.
Het gebouw kent een compleet opleveringsniveau, voorzien van onder meer:
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• luchtbehandelingsinstallatie met vloerverwarming;
• wand- en vloerafwerking
• een geoutilleerde kantine;
• een sportzaal met kleedkamers;
• een auditorium
• een sportveld (dakopbouw)
• een mediatheek
• een schoolplein (dakopbouw)
• zonnepanelen;
• naar huidige indeling: 19 lokalen met facilitaire ruimten en kantoren.

Het gebouw kent een bruto vloeroppervlak van totaal ca. 5.094 m² (inclusief de parkeergarage) en een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal ca. 3.740 m², bestaande uit:
Parterre: totaal circa 2.809 m² verhuurbaar vloeroppervlak;
Verdieping: totaal circa 931 m² verhuurbaar vloeroppervlak.

PARKEREN
Het gebouw beschikt over een inpandige parkeergarage met een capaciteit van totaal 34 parkeerplaatsen in combinatie met een fietsenstalling.

BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen nabij de rijksweg A6 (Amsterdam – Almere), afrit 2 'Almere-Poort'. Ook het treinstation 'Almere Poort' is op enkele minuten loopafstand gelegen.

BESTEMMING
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Almere Poort Oost en Duin’ kent aan het object de bestemming “Maatschappelijk’ toe. Op grond van deze bestemming kan het gebouw in gebruik worden genomen voor de functie van: (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren, inclusief ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel.

KOOPPRIJS
De koopprijs voor het gebouw bedraagt: Prijs op aanvraag

KOSTEN KOPER
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder de overdrachtsbelasting en notariële transportkosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

BTW CLAUSULE
Verkoper opteert niet voor een met BTW belaste levering voor de hoofdzaak, waarbij voor een beperkt deel geopteerd kan worden voor een met BTW belaste levering.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt dan wel een waarborgsom te worden gestort in handen van de notaris gelijk aan 10% van de koopsom.

NOTARIS
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

BOUWKUNDIGE EN/OF TECHNISCHE STAAT BIJ LEVERING
De levering van het object geschiedt in de huidige staat, "as is, where is", zonder nadere garanties en met alle aan de onroerende zaken verbonden rechten en verplichtingen, alsmede eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.

GESTANDDOENING HUUROVEREENKOMSTEN
Wanneer sprake is van een juridische levering van het object, voorafgaand aan 1 augustus 2021, dient de vigerende huurverbintenis(sen) met de scholengemeenschap ‘Het Baken Almere, stichting voor Interconfessioneel Onderwijs’ gestand te worden gedaan. Het totaal aan huur volgens de met deze onderwijsinstelling gesloten huurovereenkomsten bedraagt op jaarbasis (prijspeil Q1, 2020) EUR 430.665,- inclusief de daarbij door opdrachtgever beschikbaar gestelde inventaris.

Deze huurprijs bestaat uit een BTW vrijgesteld deel van EUR 362.250,- op jaarbasis, alsmede uit een BTW belast deel van EUR 68.415,- (exclusief BTW) op jaarbasis, waarin mede begrepen een aandeel betreffende de meegeleverde inventaris. Voorst is mogelijk sprake van verlening van de huurtermijn tot en met (omstreeks) 31 juli 2023.

KOOPOVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Koper/huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel van overheidswege benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en), teneinde de door koper/huurder beoogde bedrijfsvoering in het object uit te kunnen (laten) oefenen.

ENERGIELABEL
Het gebouw voldoet aan den EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009 (EP Utiliteitsgebouwen. Een gedetailleerde calculatie van de energieprestatiecoëfficiënt, opgesteld door het architectenbureau Sluijmer en Van Leeuwen, kan beschikbaar worden gesteld. Een energielabel van het gebouw is echter niet aanwezig.

NEN 2580
De genoemde vloeroppervlakten zijn volgens verkregen opgaaf van het architectenbureau Sluijmer en Van Leeuwen, vastgesteld naar de meetinstructie volgens NEN 2580.

KADASTRALE INFORMATIE
Gemeente Almere
Sectie W
Nummer(s) 1340
Groot 4.631 m²

BODEM/ASBEST/ONDERGRONDSE TANK
Bij verkoper/verhuurder zijn geen bijzonderheden bekend ten aanzien van de bodemgesteldheid en/of de aanwezigheid van andere in het gebouw aanwezige en voor mens en/of milieu bezwarende of gevaarlijke materialen.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd. Onze opdrachtgever behoudt zich het recht van gunning voor.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Onderwijsinstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2010

Oppervlakten

Oppervlakte
5.094 m²
Perceel
4.631 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk, landelijk gebied en stationslocatie
Bereikbaarheid
NS Intercitystation op minder dan 500 m en snelwegafrit op minder dan 500 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
34 overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Heliumweg 61

Prijs op aanvraag