Rijnstraat 16 5215 EK Den Bosch

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Namens Stichting Koraal is Huurdersland gevraagd om de verkoop bij inschrijving van de voormalige kinderopvang locatie, gelegen op een perceel van 5.960m², aan de Rijnstraat 16 te Den Bosch te begeleiden. Aan de hand van deze verkoopinformatie nodigen wij u graag uit om een bieding uit te brengen.

Locatie:
Door de centrale ligging nabij diverse uitvalswegen is de gemeente ’s-Hertogenbosch zeer goed bereikbaar. De Rijnstraat is gelegen ten oosten van de binnenstad, op loopafstand van het gezellige centrum en de markante Sint Janskathedraal, en kenmerkt zich door haar groene karakter en directe ligging aan de rivier de Aa. De afstand tot de rondweg met aansluiting op de A2 bedraagt circa 3 km. Op korte (fiets)afstand is zowel station Den Bosch als ook station Den Bosch Oost te bereiken. Vanaf hier stoppen diverse bussen en treinen in de richtingen van Eindhoven, Nijmegen, Breda en Utrecht.

Bestemmingsplan:
De enkel bestemming van het object is 'maatschappelijk', dit houdt in dat het navolgende gebruik mogelijk is: maatschappelijke voorzieningen op het gebied van religie, verenigingsleven, cultuur, onderwijs, opvoeding, buitenschoolse opvang, recreatie, gezondheids- en revalidatiezorg, bejaardenzorg en -huisvesting, alsmede openbare en bijzondere dienstverlening.
Uit een in 2019 uitgevoerde haalbaarheidsstudie is gebleken dat de locatie zich uitstekend leent voor de realisatie van een woningbouwprogramma. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft aangegeven deze herontwikkeling naar wonen te willen ondersteunen. Het adviesdocument van de gemeente hierover vindt u in de dataroom map herontwikkelingsinformatie. De naastgelegen percelen Rijnstraat 4 en 10 worden op dit moment reeds getransformeerd tot gestapelde woningen.

Opleveringsniveau:
Het object wordt in huidige staat, vrij van huur en gebruik, verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend, zodat ze daar geen nadere omschrijving van verlangen. Zie voor nadere specificatie de koopovereenkomst en voorwaarden in de dataroom.

Energielabel:
Het pand beschikt niet over een energielabel.

Bodem:
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte, waarvan een rapportage is opgenomen in de dataroom. Hoewel het onderzoek geen verontreiniging heeft aangetoond, blijft het verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. In de dataroom is een verkennend bodemonderzoek opgenomen van Grondslag BV.

Asbest:
Er is een asbestrapportage opgesteld door Hofstede cs Milieuadviseurs. Deze kunt u terugvinden in de dataroom.

Koopgegevens:
Het object wordt door middel van inschrijving verkocht. Voor aanvullende informatie over de inschrijvingsprocedure en de voorwaarden wordt verwezen naar de dataroom.

Bezichtiging:
Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van het object. U kunt hiervoor een afspraak maken via het kantoor van Huurdersland, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 020-7712683.

Biedingen:
De biedingsvoorwaarden (vereisten op biedingsformulier) zoals vastgesteld door Huurdersland en het concept van de koopovereenkomst behorende bij de verkoop bij inschrijving van het Registergoed, welke is opgemaakt door een van de notarissen verbonden aan Tomlow + Partners Notarissen te Heerlen, zijn terug te vinden in de dataroom. De bieding sluit op donderdag 13 oktober 2022 om 12:00 uur. Uitsluitend schriftelijke biedingen en uitsluitend ingediend bij Tomlow + Partners notarissen of per aangetekende post, verzonden aan mevrouw mr. N.W.M.A. Kleikers-Houben, Akerstraat 104, 6417 BN te Heerlen kunnen in behandeling worden genomen.

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom, ter grootte van 10% van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 30 werkdagen nadat het besluit tot gunning aan koper is medegedeeld.

Eigenaarslasten:
Een overzicht van de zakelijke lasten kunt u terugvinden in de dataroom.

Onderzoekplicht koper:
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het object en kavel. Koper dient zich zelf ervan te vergewissen dat het verkochte beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal Verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Erfdienstbaarheden, bijzondere lasten e.d.:
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek van hem verlangd mag worden.

Dataroom en documenten:
U kunt de inloggegevens van de dataroom opvragen door e-mail te sturen aan de heer Bart Broeren, zijn contactgegevens vindt u op de website van Huurdersland of in de brochure. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het perceel vinden.

Projectnotaris:
Mevrouw mr. N.W.M.A. Kleikers-Houben, verbonden aan Tomlow + Partners Notarissen, kantoorhoudende te 6417 BN Heerlen, Akerstraat 104 (tel: 045-5717044).

Planning:
De planning van de verkoop is als volgt:
- Deadline indienen inschrijving: donderdag 13 oktober 2022 om 12:00 uur
- Informeren Inschrijvers wel/niet gunning: uiterlijk dinsdag 18 oktober om 12.00 uur
- Tekenen koopovereenkomst: uiterlijk 30 dagen na gunning
- Zekerheidstelling: uiterlijk 30 dagen na gunning
- Levering: uiterlijk 60 dagen na gunning

Bijzonderheden:
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van verkoper alsmede goedkeuring van de verkoop door het College sanering zorginstellingen.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
7 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Onderwijsinstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1993

Oppervlakten

Oppervlakte
5.960 m²
Perceel
5.960 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk en aan vaarwater
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op 1000 m tot 1500 m, NS Intercitystation op 2000 m tot 3000 m, NS station op 1000 m tot 1500 m en snelwegafrit op 2000 m tot 3000 m
Lokale voorzieningen
Bank op minder dan 500 m, ontspanning op minder dan 500 m, restaurant op minder dan 500 m en winkel op minder dan 500 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
40 niet-overdekte parkeerplaatsen
Parkeerkosten
Vanaf € 0,- per parkeerplaats per jaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Rijnstraat 16

Verkoop bij inschrijving