• Onder bod

Holstweg 29 8121 EJ Olst

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM TE BEZICHTIGEN, het biedingstraject is inmiddels gesloten.

Aan de rand van het dorp Den Nul (Gemeente Olst), heeft Thoma Post Bedrijfsmakelaars namens de eigenaar, de Gemeente Olst-Wijhe, een voormalig schoolgebouw in de verkoop gekregen. In overleg met onze opdrachtgever is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving. De voormalige school is nog voor een deel in gebruik als buurthuis. Hierover leest u hierna onder de “Staat van Overdracht” meer.

UITGEBREIDE INFORMATIE – DATAROOM
Voor belangstellenden is een website samengesteld ( holstweg29.nl ) waarop alle informatie van het object terug te vinden is. Voor sommige documenten – waaronder het Biedingsformulier – heeft u een toegangscode nodig die u via ons kantoor telefonisch of per mail kunt opvragen. Tijdens de kijkmomenten worden géén documenten ter hand gesteld.

Biedingen kunnen tot en met DINSDAG 30 november 2021 16.00 uur worden ingeleverd en uitsluitend door middel van het speciaal voor deze verkoop opgestelde Biedingsformulier.

STAAT VAN OVERDRACHT
Uitgangspunt is dat het object "as is, where is" wordt verkocht en overgedragen in de (feitelijke) staat waarin het verkochte zich thans bevindt, hetgeen onder andere inhoud dat een deel van het object (om niet) in gebruik is bij de Buurtvereniging. Verkoper heeft dit gebruik om niet voor een periode van 5 jaar gegarandeerd aan de bruiklener (Buurtvereniging), ingaande op het moment van eigendomsoverdracht. Ook de energie- en overige exploitatiekosten komen voor rekening van eigenaar.
Onderdeel van de dataroom is de overeenkomst die ten behoeve van dit gebruik is opgesteld evenals een tekening om aan te geven om welk deel het gaat. De voormalige gymzaal kan in overleg met de Buurtvereniging ook door de andere gebruikers in het gebouw worden benut. De overige ruimten en het buitenterrein kunnen uiteraard vrij worden gebruikt, passend binnen de huidige (maatschappelijke) bestemming.

De baten, lasten, belastingen, heffingen en dergelijke komen voor rekening van koper met ingang van de datum van de notariële overdracht. De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom.

MAATSCHAPPELIJKE INVULLING en toekomstige mogelijkheden voor ontwikkeling
U wordt uitgenodigd om naast uw bieding een plan te beschrijven voor de maatschappelijke invulling van deze locatie voor een te garanderen en minimale periode van 10 jaar.

Naast de hoogte van het bod gaat de Gemeente in het gunningsproces dus ook het plan dat bieder met deze locatie heeft meewegen, evenals de wijze waarop bieder zijn plannen met de directe omgeving en overige belanghebbenden denkt te gaan communiceren.

De gemeente gaat – om het plan en de wijze waarop het met de omgeving wordt gecommuniceerd te kunnen “wegen” – een fictief bedrag tussen € 0,- en maximaal € 100.000,-- aan elke bieding toekennen. De wijze van toedeling en de hoogte ervan, wordt volledig naar eigen inzicht van de Gemeente bepaald. De manier van de weging is opgenomen in het in de dataroom opgenomen document met de titel: “Beoordelingsaspecten en weging....". Uitgangspunt is dat in beginsel wordt gegund aan de hoogste bieder, met inbegrip van (een deel van) de fictieve € 100.000,-- welke bovenop de bieding wordt gezet.
Zonder plan voor de maatschappelijke invulling en/of zonder plan voor de communicatie met de omgeving kunt u ook een bieding doen, maar komt u NIET in aanmerking voor de fictieve toekenning van (max.) € 100.000,-- bovenop uw bieding.

In verband met dit proces, kan het zijn dat de Gemeente vóór de uiteindelijke gunning, met enkele gegadigden een gesprek wil aangaan

Ondanks de ogenschijnlijke voor de hand liggende ontwikkelingsmogelijkheden, hecht de Gemeente er veel waarde aan dat voor een minimale periode van 10 jaar de locatie voor maatschappelijke doeleinden wordt gebruikt. Pas na deze periode wil de Gemeente kijken naar eventuele andere mogelijkheden voor deze locatie.

PROCES EN VOORWAARDEN
In overleg met onze opdrachtgever is gekozen voor een Verkoop bij Inschrijving, waarbij het object minimaal 4 weken openbaar te koop zal worden aangeboden. Belangstellenden kunnen zich via de aanmeldingen op onze eigen site (thomapost.nl), op Funda in Business en uiteraard ook via de dataroom holstweg29.nl oriënteren en bij gebleken belangstelling uitsluitend via een telefonische reservering één van de volgende kijkdagen bezoeken:
- dinsdag 9 november 2021 : van 13.00 - 15.00 uur
- woensdag 17 november 2021 : van 10.00 - 12.00 uur
- donderdag 25 november 2021 : van 13.00 - 15.00 uur
- maandag 29 november 2021 : van 10.00 - 12.00 uur
Belangstellenden kunnen uitsluitend via het Biedingsformulier (tot uiterlijk 30 november 17.00 uur) een bod uitbrengen en haar of zijn plannen met de locatie kenbaar maken.

KADASTER
Gemeente Olst, sectie B, nummers 5171, 5172, 5173.
Grootte respectievelijk 619 m², 2.476 m² en 2.489 m² en derhalve in totaal 5.584 m².

BESTEMMINGSPLAN
Het onderhavige onroerend goed valt in het " Bestemmingsplan Kleine Kernen". De bestemming van het perceel betreft MAATSCHAPPELIJK, waarbij de aangewezen gronden bestemd zijn voor:
- maatschappelijke voorzieningen. Het relevante deel van dit bestemmingsplan is als document op de website opgenomen.

ASBESTINFORMATIE
Er is een asbestinventarisatie rapport aanwezig welke is te downloaden via de dataroom op de website.

MILIEU
Eigenaar verwacht niet dat er sprake zal zijn van een vervuiling die het normale gebruik voor de maatschappelijke functie in de weg zal staan. Desalniettemin heeft Eigenaar opdracht gegeven voor een verkennend bodemonderzoek, waarvan de resultaten uiterlijk 22 november 2021 worden verwacht.
Wij zullen dit rapport dan toevoegen aan de dataroom. Daarnaast zullen wij iedereen die op de kijkdagen is geweest en waarvan wij het emailadres hebben, nader informeren.

KOOPOVEREENKOMST
In de dataroom (website) vindt u een concept van de koopovereenkomst, die gebruikt zal worden na gunning evenals een concept van de bruikleenovereenkomst?

AKTE VAN LEVERING
De Gemeente heeft Salland Notariaat te Raalte, aangewezen als notaris om deze transactie te begeleiden. De kosten zijn voor rekening van koper. Verkoper heeft voor de notariële kosten een offerte opgevraagd, die ook aan de dataroom is toegevoegd.

UITGANGSPUNTEN TRANSACTIE
Gegadigden dienen hun eigen kosten te dragen, inclusief de kosten voor een eventueel due diligence traject en eventueel deskundigen advies. De verkoper heeft Thoma Post Bedrijfsmakelaars aangesteld als exclusieve makelaar van het verkoopproces. Potentiële kopers zijn niet verantwoordelijk voor enige honorering aan Thoma Post Bedrijfsmakelaars.
Het object zal “as is, where is” worden verkocht, om deze reden dus zonder enige verklaringen of garanties met betrekking tot de huidige juridische, milieu-, technische en/of fiscale aspecten van de objecten en zonder garanties over de afwezigheid van gebreken, lasten en/of beperkingen, tenzij in dit Verkoopmemorandum vermeldt of als informatie in de dataroom opgenomen.
Het uitbrengen van een bieding heeft niet tot gevolg dat voor verkoper verplichtingen ontstaan, ook niet om (verdere) informatie te verschaffen of te onderhandelen. De acceptatie van een bieding zonder dat dit is uitgewerkt in een schriftelijke en door partijen ondertekende koopovereenkomst zal van de zijde van verkoper nimmer leiden tot een verplichting tot levering of anderszins jegens koper. Na gunning zal het concept van de koopovereenkomst zoals die is toegevoegd aan de dataroom, door Thoma Post Bedrijfsmakelaars verder worden opgesteld.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Onderwijsinstelling
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1945-1959

Oppervlakten

Oppervlakte
630 m²
Perceel
5.584 m²

Energie

Energielabel
F

Omgeving

Ligging
In woonwijk
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 2000 m tot 3000 m en snelwegafrit op 5000 m of meer

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Holstweg 29

Verkoop bij inschrijving