• Verkocht

Mondriaanlaan 9 3431 GA Nieuwegein

€ 425.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
31 maart 2022
Verkoopdatum
5 mei 2022
Looptijd
5 weken

Omschrijving

Algemeen
Het vrijstaande pand is gelegen in de wijk Jutphaas, een woonwijk met diverse winkel- en horecavoorzieningen. Direct naast het pand is thans een gezondheidscentrum gevestigd met o.a. een huisartsenpraktijk en een apotheek.

Bereikbaarheid
Het object is goed bereikbaar vanaf de doorgaande weg.
Binnen een straal van 500 meter bevinden zich diverse bushaltes alsmede een halte voor de sneltram.

Vloeroppervlak
Het verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 185 m².

Kadastrale gegevens
Gemeente Jutphaas, sectie B, perceelnummer 7321. Perceelgrootte 270 m2.

Bouwjaar
1983.

Opleveringsniveau en voorzieningen
Het gebouw wordt in de huidige staat opgeleverd o.a. voorzien van:
- entree;
- ontvangstruimte met receptiebalie;
- diverse spreekkamers met wastafel;
- personeelsruimte met pantry;
- dubbele toiletgroep;
- mindervalide toilet;
- meterkast;
- cv met radiatoren;
- boiler;
- huidige vloerbedekking;
- huidige scheidingswanden;
- systeemplafond met inbouwverlichting;
- noodverlichting;
- achteringang.

Parkeren
Voldoende gratis parkeergelegenheid op de openbare weg in de directe omgeving.

Bestemming
De locatie valt onder het bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot, met als enkelbestemming Maatschappelijk.

Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Koper dient zelf informatie in te winnen bij de gemeente omtrent de geschiktheid van het object voor het beoogde gebruik.

Rechten en verplichtingen
Voor de kwalitatieve rechten en verplichtingen, erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen verwijzen wij naar de laatste akte van levering welke op aanvraag beschikbaar is.

Zakelijke lasten en belastingen (prijspeil 2022)
- OZB eigenaar: EUR 956,61
- Watersysteemheffing EUR 61,02

Vraagprijs
EUR 425.000,- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten, kadastraal recht, de verschuldigde overdrachtsbelasting, de verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, zijn voor rekening van koper.

Aanvaarding/levering
Het registergoed wordt in eigendom overgedragen, tijdelijk verhuurd tot 31 december 2022, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, “as is, where is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten e.d. blijkende en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n) vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud in de laatste akte van levering.

Koper is op de hoogte van het bouwjaar en de huidige bouwkundige staat en zal zich niet beroepen op achterstallig onderhoud jegens verkoper.

Huurgegevens
De huurovereenkomst met de huidige huurder loopt tot en met 31 december 2022. Een eerdere ingebruikname van het pand is in overleg mogelijk.

Milieu
Het is de verkoper niet bekend dat het registergoed verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik waarvoor de grond bestemd is, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen.
Het is verkoper niet bekend dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn en dat er (bouw-) materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Verontreinigings- en restrisico’s van het bijbehorende grond en grondwater gaan over op koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden, waaronder de overheid, ter zake de milieukundige toestand van het registergoed. Verkennend bodemonderzoek en asbestsanering opgave zijn aanwezig.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Ondermaat/overmaat
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van het registergoed niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

Baten en lasten
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed worden op de datum van eigendomsoverdracht (naar rato) verrekend.

Energielabel
Verkoper heeft opdracht verstrekt voor het opstellen van een energielabel.

Transportdatum
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoper behoudt zich alle rechten voor en heeft op geen enkele wijze verplichtingen jegens een gegadigde die in de gelegenheid is gesteld om een bieding uit te brengen. Verkoper is derhalve ook vrij om zonder opgaaf van redenen de verkoopprocedure te wijzigen dan wel te beëindigen en/of niet op een bieding in te gaan en/of een bieding wel of niet te accepteren, ongeacht of deze de hoogst voorgestelde koopprijs inhoudt, alsmede het evalueren c.q. beoordelen van condities en voorwaarden van enige bieding.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 425.000 kosten koper
Aangeboden sinds
31 maart 2022
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Onderwijsinstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1983

Oppervlakten

Oppervlakte
185 m²
Perceel
270 m²

Energie

Energielabel
D

Omgeving

Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, busknooppunt op 500 m tot 1000 m, snelwegafrit op 2000 m tot 3000 m en Tramhalte op minder dan 500 m
Lokale voorzieningen
Ontspanning op minder dan 500 m, restaurant op minder dan 500 m en winkel op minder dan 500 m

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.