Kruisstraatse Akkers 5249 JM Rosmalen

Huurprijs op aanvraag Prijs op aanvraag

Omschrijving

Object
De bouwkavel/ Buitenterrein is gelegen op Bedrijventerrein Kruisstraat in de gemeente 's-Hertogenbosch. Plaatselijk bekend als Kruisstraatse Akkers ong.. Kadastraal bekend als Gemeente Rosmalen, sectie C perceelnummer 2720 (gedeeltelijk). Perceelgrootte circa 8.966 m².
Het verharde terrein van ca. 8.000 m² en omheind met een bouwhek is ook te huur.

Op basis van het bestemmingsplan mag een bedrijf zich hier vestigen van categorie 1 tot en met categorie 3.

Omgeving
De omgeving van het object bestaat uit diverse bedrijvigheid. Onder andere zijn hier gevestigd: De Groot bewerkingsmachines B.V., Van Wijnen Rosmalen, X2com B.V. en Van de Akker engineering.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein Kruisstraat is gelegen aan de Vliertwijksestraat. De Vliertwijksestraat geef direct aansluiting op de autosnelweg A59 tussen Oss en 's-Hertogenbosch. De op- en afritten van deze snelweg zijn binnen enkele autominuten te bereiken. Rosmalen is gelegen in het noordoosten van de provincie Noord Brabant, waardoor steden als 's-Hertogenbosch en Oss maar tevens Utrecht en Nijmegen goed zijn te bereiken.
De bereikbaarheid met openbaar vervoer is redelijk. Op ca. 800 meter van het vastgoedobject bevindt zich een halte van het regionale busvervoer.

Plaatselijk bekend
Kruisstraatse Akkers ong.
5249 Rosmalen

Kadastraal bekend
gemeente : Rosmalen
sectie : C
nummer : 2720 gedeeltelijk
grootte : ca. 8.966 m²
bron : Kadaster Eindhoven

Bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan is "Bedrijventerrein Kruisstraat", onherroepelijk sinds 24 november 2010 door de gemeente 's-Hertogenbosch.

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3 van de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten – bedrijventerrein;
b. productiegebonden detailhandel;
c. bedrijfswoningen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding B-bw ;
d. water;
e. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.

Bouwregels
3.2.1 Algemeen
parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd

3.2.2 Gebouwen
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aangegeven bouwvlakken. De breedte van een bouwperceel mag niet minder bedragen dan 30 meter;
b. het bebouwingspercentage zoals aangegeven, mag per bouwperceel niet worden overschreden;
c. de hoogte zoals aangegeven, mag niet worden overschreden. In het gebied aangegeven met [sba - bbr]mag de hoogte niet meer bedragen dan 4,5 meter binnen een afstand van 5 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens;
d. de afstand van gebouwen tot één der zijdelingse perceelsgrenzen niet minder dan 5 meter bedraagt;
e. per bedrijf niet meer dan één bedrijfswoning wordt opgericht, met een daarbij behorende berging of gagrage met een oppervlakte van 50 m2 en een goothoogte van maximaal 3 meter. De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 500m3 en de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepaling:
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 12 meter bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog mogen zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.

Koopprijs
€ 150,- per m² kosten koper exclusief BTW

Huurprijs
€ 8,- per m² per jaar exclusief BTW op basis van 8.000 m² verhard terrein.

Aanvaarding
in overleg

Huurcontract en algemene bepalingen
Door verhuurder zal de huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin
van artikel 7: 230a BW, met bijbehorende Algemene Bepalingen, zoals die zijn vastgelegd
door de Raad voor Onroerende Zaken en op 17 februari 2015 zijn gedeponeerd bij de griffie
van de rechtbank te 's-Gravenhage en aldaar zijn ingeschreven onder nummer 15/20,
gehanteerd worden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Huurprijs
Huurprijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Verhard buitenterrein
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten

Oppervlakte
8.966 m²
Perceel
8.966 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Kruisstraatse Akkers

Huurprijs op aanvraag Prijs op aanvraag