Maasstraat 182 1079 BL Amsterdam

€ 440.000 k.k.

Omschrijving

HET GEBOUW / DE LOCATIE
De bedrijfsruimte betreft ca. 84 m² VVO gelegen op de begane grond voorzien van een zelfstandige entree. Het object is naar eigen smaak in te richten en beschikt over een zeer diepe tuin.

Deze winkelruimte is gelegen aan de Maasstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het betreft één van de meest populaire winkelstraten van de Rivierenbuurt. De Maasstraat huisvest meerdere landelijke winkelketens zoals Albert Heijn, Gall en Gall, Blokker en Kruidvat en kleinere retailers, daarnaast zijn er diverse cafés, lunchrooms en restaurants gevestigd.

OPPERVLAKTE
Het BVO metrage betreft circa 94 m². Derhalve bedraagt het VVO metrage ca. 84 m².

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 440.000,- kosten koper.

ONROERENDE ZAAK
De bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de bedrijfsruimte, te (1079 BL) Amsterdam, gelegen aan de Maasstraat 182, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie V, nummer: 12041 A198.

ERFPACHT
De onroerende zaak is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam conform de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994. De canon is vooruitbetaald tot en met 1 juni 2063.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

BESTEMMING
De publiek-/privaatrechtelijke bestemming Gemengd-1.
Hieronder valt o.a.:
- Detailhandel;
- Consumentverzorgende dienstverlening;
- Bedrijf.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over energielabel B.

VOORZIENINGEN
Het object zal worden opgeleverd in de casco “as-is” staat.

LEVERING
In overleg. Kan spoedig.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

ZAKELIJKE LASTEN
De WOZ-waarde van het Verkochte is € 431.000,- (prijspeil 2022).

De lasten, belastingen en heffingen ten laste van de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde met betrekking tot het Verkochte voor het jaar zijn de volgende:
- onroerendezaakbelasting per jaar € PM;
- waterschapslasten per jaar € P.M.;
- rioolrecht (aansluitrecht) per jaar € PM;
- bijdrage VvE : € 327,73 per maand.

U kunt een financieringsvoorbehoud (van maximaal 6 weken) opnemen in de koopovereenkomst. Zo kunt u de koop ontbinden als u geen financiering krijgt.
De vaste notaris is Spier & Hazenberg notarissen, Westeinde 24 te Amsterdam.
De overdracht is uiterlijk 2 maanden na het tekenen van de koopakte.
Anti-speculatiebeding van toepassing gedurende 2 jaar na levering.
Eigenbewoningclausule is onderdeel van de koopovereenkomst

BEREIKBAARHEID
Auto
De ringweg A10 afslagen S109, S110, S111 en S112 zijn binnen slechts enkele minuten te bereiken.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg.

Openbaar vervoer
Op de nabijgelegen Rooseveltlaan en de Churchilllaan liggen tram– en bushaltes alwaar tramlijn 4 en buslijnen 62, 65, 245 en 354 vertrekken in de richting van Centraal Station, Amstel Station en RAI.

DISCLAIMER
Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden :
1. het gehele verkoopproces te wijzigen;
2. onderhandelingen te beëindigen;
3. voorstellen af te wijzen;
4. te verkopen aan een ander dan de degene met hoogst voorgestelde koopsom.

Verkoper is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces.
Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P van den Bosch Bedrijfsmakelaars.

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.
Alle onderhandelingen die P van den Bosch Bedrijfsmakelaars voeren met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

NOTARIS
Notariskantoor Spier & Hazenberg
Westeinde 24
1017 ZP Amsterdam
020-531 7654

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 440.000 kosten koper
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel
Mogelijke functie(s)
Kantoorruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1934

Oppervlakten

Oppervlakte
84 m²
Verkoopvloeroppervlakte
84 m²
Breedte gevel
6 m
Perceel
84 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
A2

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Maasstraat 182

€ 440.000 k.k.