Laarderweg 8 1402 BH Bussum

€ 1.150 /mnd

Omschrijving

Gelegen in het druk bezochte winkelgebied van de Laarderweg, een te moderniseren winkel-/bedrijfsruimte van totaal 82 m² b.v.o. De winkel is gelegen tegenover de supermarkt van Albert Hein.

Vloeroppervlak
Het winkelpand heeft een verkoopvloeroppervlak van totaal ca. 82 m² b.v.o. bestaande uit een op de parterre verkoopvloeroppervlak van circa 70 m² met kelderberging van ca 12 m².

Opleverings-/voorzieningenniveau
Met de voorbereidende werkzaamheden tot het moderniseren van de ruimte is reeds aangevangen, waarbij de afwerking in plaats kan vinden. (De foto's geven de oude situatie weer.)

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt EUR 1.150,- exclusief BTW op maandbasis.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie of waarborgsom te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
Behoudens afwijkende afspraken is huurder door of wegens de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, een verrekenbaar voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van Euro honderdvijfenzeventig (EUR 175,-) exclusief BTW op maandbasis.

In de servicekosten zijn begrepen:
- het individuele gas-, water- en elektraverbruik, inclusief bijkomend vastrecht;
- 5% administratiekosten

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegtermijn
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Huurovereenkomst (model ROZ)
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2012) voor bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW / 7:230A BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BTW belaste huurprijs
Bij het vaststellen van de aanvangshuurprijs is als uitgangspunt geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Ondermaat-/overmaat
Het genoemde metrage is met zorg berekend. Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Ook de Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Partijen kunnen echter geen rechten ontlenen aan een eventueel verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte, al dan niet als direct gevolg van afwijkingen en/of interpretatieverschillen.

Bijzondere bepalingen
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

Planvoorschriften, bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Centrum’ kent aan de winkelruimte de bestemming “Gemengd” toe, met daarbij de (functie)aanduiding: wonen uitgesloten. Op grond van de geldende planregels kan het te verhuren object derhalve worden aangewend ten behoeve van onder meer de functies:
- detailhandel;
- horecabedrijven (uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten);
- dienstverlening;
- kantoren;
- maatschappelijke voorzieningen.

Voorbehoud/gunning
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van het recht van gunning en/of een te verkrijgen finale goedkeuring van onze opdrachtgever.

Disclaimer
De informatie in deze brochure is met zorg vervaardigd. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.150 per maand
Servicekosten
€ 175 per maand (21% BTW van toepassing)
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Winkel met showroom
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1931-1944

Oppervlakten

Oppervlakte
82 m²
Verkoopvloeroppervlakte
70 m²
Breedte gevel
5,1 m

Indeling

Aantal bouwlagen
1 bouwlaag

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern en winkelcentrum
Bijdrage winkeliersvereniging
Nee
Welstandsklasse
B1

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Laarderweg 8

€ 1.150 /mnd